Heti jogász 2021. 15. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 15.  héten a Magyar Közlöny 62-64. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/62.

Megjelent: 2021. 04. 14.

 

Új jogszabályok

 

3/2021. (IV. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 30., 2021. 10. 01. 6 órától.

 

4/2021. (IV. 14.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 15.

 

18/2021. (IV. 14.) AM rendelet

az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

17/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok és a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása alcím fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

18/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok 2021. évi kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

19/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény egyes energetikai felülvizsgálatot érintő szabályainak végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

12/2021. (IV. 14.) AB határozat

a Kúria Pfv.I.20.963/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

 

13/2021. (IV. 14.) AB határozat

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 21. § (4) és (6) bekezdése egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1175/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának harmadik ütemű bővítéséről

 

1176/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem- beruházások további előkészítési feladatainak a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

1177/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

az EFOP-3.3.5-19 azonosító jelű, “Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program” című felhívásra benyújtott projektjavaslatok támogatásához szükséges forrás biztosításáról

 

1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

 

1179/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási program bővítéséről és az előirányzat rendelkezésre álló keretösszegének megemeléséről

 

1180/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a Jász-Plasztik Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

Módosított jogszabályok

 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja: 3/2021. (IV. 14.) MEKH r.

Hatályos: 2021. 04. 30., 2021. 10. 01. 6 órától.

 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 4/2021. (IV. 14.) MEKH r.

Hatályos: 2021. 05. 15.

 

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

20/2020. (VI. 19.) AM rendelet

a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

25/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

68/2020. (XII. 23.) AM rendelet

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 18/2021. (IV. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

  1. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 13/2021. (IV. 14.) AB h.

 

1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem-beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1176/2021. (IV. 14.) Korm. h.

 

1924/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a műanyag csomagolási hulladékok nagyobb arányú újrafeldolgozásának biztosításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1178/2021. (IV. 14.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

11/2020. (IV. 7.) ITM rendelet

a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 17/2021. (IV. 14.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

56/2020. (XII. 28.) ITM rendelet

a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 18/2021. (IV. 14.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/63.

Megjelent: 2021. 04. 15.

 

Új jogszabályok

 

175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 16., a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

kapcsolódó cikk

 

176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól – kivétellel.

 

177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről

Hatályos: 2021. 04. 19., 2021. 05. 03.

 

178/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 25.

kapcsolódó cikk

 

Módosított jogszabályok

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 175/2021. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 16., a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

Módosítja: 175/2021. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 16.

 

512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről

Módosítja: 175/2021. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 16.

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 175/2021. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 16.

 

407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Módosítja: 175/2021. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 16.

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 177/2021. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 19.

 

111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről

Módosítja: 177/2021. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 19.

 

145/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről

Módosítja: 177/2021. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 19.

 

167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról

Módosítja: 177/2021. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 19.

 

76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 178/2021. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/64.

Megjelent: 2021. 04. 16.

 

Új jogszabályok

 

179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról

Hatályos: 2021. 04. 17., 2021. 05. 01.

 

180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 04. 17., 2021. 05. 01.

 

181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól

Hatályos: 2021. 04. 17., 2021. 05. 01.

 

182/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 17.

 

183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 21., 2021. 07. 01.

 

184/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 17.

 

6/2021. (IV. 16.) NVTNM rendelet

a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 17.

 

1181/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

a Déli Városkapu Fejlesztési Program, a Budapest Diákváros és a Fudan Hungary Egyetem megvalósításával összefüggő feladatokról

 

1182/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2021. 04. 19.

 

1183/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 

1184/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretén belül a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozása érdekében szükséges fejlesztés előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

1185/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Állatpark fejlesztése projekt Jégkorszak interaktív állatbemutató projekteleme I. ütemének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/64. számában

 

Módosított jogszabályok

 

112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Módosítja: 182/2021. (IV. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 17.

 

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

az otthonteremtési kamattámogatásról

Módosítja: 183/2021. (IV. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 21.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 183/2021. (IV. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 21.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 183/2021. (IV. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 21.

 

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja: 183/2021. (IV. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 21.

 

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról

Módosítja: 183/2021. (IV. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 21., 2021. 07. 01.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 184/2021. (IV. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 17.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 6/2021. (IV. 16.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 04. 17.

 

1393/2020. (VII. 13.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1182/2021. (IV. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 04. 19.

 

1762/2013. (X. 25.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.