Heti jogász 2021. 16. és 17. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 16. héten a Magyar Közlöny 65 – 67, a 17. héten a 68 – 77. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/65.

Megjelent: 2021. 04. 21.

 

Új jogszabályok

 

185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

186/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

187/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

188/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 04. 22., 2021. 05. 06.

 

190/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

2/2021. (IV. 21.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

1186/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről a Fudan Egyetemmel

 

1187/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a 2021. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges további költségvetési többletforrások biztosításáról

 

1188/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a szociális szakosított ellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

 

1189/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1190/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

1191/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

 

1192/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Kaposvár Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

 

1193/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

 

1194/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi belterületi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról

 

1195/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 185/2021. (IV. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 186/2021. (IV. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről

Módosítja: 186/2021. (IV. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 187/2021. (IV. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról

Módosítja: 188/2021. (IV. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja: 190/2021. (IV. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 2/2021. (IV. 21.) MK r.

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról

Módosítja: 1189/2021. (IV. 21.) Korm. h.

 

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1190/2021. (IV. 21.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 04. 22.

 

1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1193/2021. (IV. 21.) Korm. h.

 

1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

a Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1195/2021. (IV. 21.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/66.

Megjelent: 2021. 04. 23.

 

Új jogszabályok

 

191/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kijárási tilalom kezdetének este 11 órára történő módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 24.

 

2/2021. (IV. 23.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. §-a és 3-5. §-a hatálybalépéséről, valamint az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

 

Módosított jogszabályok

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 191/2021. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 24.

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 191/2021. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 24.

 

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

Módosítja: 191/2021. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/67.

Megjelent: 2021. 04. 23.

 

Új jogszabályok

 

192/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 24.

 

193/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 24.

 

3/2021. (IV. 23.) NMHH rendelet

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 28.

 

3/2021. (IV. 23.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a nemzeti tervvagyonnal, a kistelepülési üzletek támogatásával, valamint a Nemzeti Hauszmann Programmal kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 24.

 

20/2021. (IV. 23.) ITM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 08.

 

14/2021. (IV. 23.) AB határozat

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

 

1196/2021. (IV. 23.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök Libanon számára történő biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 192/2021. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 24.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 193/2021. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 24.

 

7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

Módosítja: 3/2021. (IV. 23.) NMHH r.

Hatályos: 2021. 04. 28.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2021. (IV. 23.) MvM r.

Hatályos: 2021. 04. 24.

 

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Módosítja: 20/2021. (IV. 23.) ITM r.

Hatályos: 2021. 05. 08.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/68.

Megjelent: 2021. 04. 26.

 

Új jogszabályok

 

194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

Módosított jogszabályok

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 194/2021. (IV. 26.) Korm. r.

Hatályos: a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 194/2021. (IV. 26.) Korm. r.

Hatályos: a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

Módosítja: 194/2021. (IV. 26.) Korm. r.

Hatályos: a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

kapcsolódó cikk

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/69.

Megjelent: 2021. 04. 26.

 

Új jogszabályok

 

195/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 04. 27.

 

1197/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

járóbeteg-szakellátó intézmény Egészséges Budapest Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos egyes további intézkedésekről

 

1198/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi sportfejlesztési programjának folytatásához, valamint az Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ működéséhez és sportszakmai fejlődéséhez szükséges intézkedésekről

 

1199/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a kőbányai fedett mobil velodrom megvalósításához szükséges kiegészítő kormányzati forrás biztosításáról

 

1200/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és Egervár község közigazgatási területén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

 

1201/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a magyar-román határszakaszon két közúti határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről

 

1202/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

22/2021. (IV. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, 2014. július 24-én, Bukarestben aláírt megállapodás módosításáról szóló, Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/70.

Megjelent: 2021. 04. 27.

 

Új jogszabályok

 

2/2021 Polgári jogegységi határozat

a biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog esetén a zálogkötelezett jogainak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 269. § (3) bekezdése alapján történő érvényesítéséről

 

3/2021 Polgári jogegységi határozat

a végrehajtási lap visszavonása, illetőleg a végrehajtási záradék törlése iránti kérelmet elutasító végzés elleni fellebbezés lehetőségéről

 

1203/2021. (IV. 27.) Kormány határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, 2014. július 24-én, Bukarestben aláírt megállapodás módosításáról szóló, Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/71.

Megjelent: 2021. 04. 28.

 

Új jogszabályok

 

196/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 04. 29., 2021. 05. 13.

 

197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a felsőoktatási intézményben a félév és a tanév időtartamának meghosszabbításáról

Hatályos: 2021. 04. 29., 2021. 05. 13.

 

198/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról

Hatályos: 2021. 04. 29., 2021. 05. 13.

 

199/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2021. 04. 29.

 

200/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 29.

 

201/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 29.

 

4/2021. (IV. 28.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 06.

 

1204/2021. (IV. 28.) Korm. határozat

egyes rendezvények kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról

 

23/2021. (IV. 28.) ME határozat

az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/72.

Megjelent: 2021. 04. 29.

 

Új jogszabályok

 

202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról

Hatályos: a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól – kivétellel.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/73.

Megjelent: 2021. 04. 29.

 

Új jogszabályok

 

203/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a koronavírus ellen védett személyek utazásával kapcsolatos rendelkezésekről

Hatályos: 2021. 04. 29. 23 órától.

 

204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

206/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 30.

 

207/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 30.

 

208/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a távvezeték beruházás engedélyezésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29.

 

209/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

210/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 30.

 

211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 30.

 

212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 30.

 

213/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a TrezEx TreasuryExpress C.L. Hungária Pénz- és Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt. részvényei 100%-ának a CRITERION Készpénzlogisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2021. 04. 30.

 

15/2021. (IV. 29.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

12/2021. (IV. 29.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

21/2021. (IV. 29.) ITM rendelet

a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 02.

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Hatályos: 2021. 04. 29. 23 órától.

 

11/2021. (IV. 29.) OGY határozat

a Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezésről

Hatályos: 2021. 04. 30.

 

12/2021. (IV. 29.) OGY határozat

a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

Hatályos: 2021. 04. 30.

 

1205/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a távvezeték beruházás engedélyezés hatékonyságának javítása érdekében szükséges intézkedésekről

 

1206/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről

 

1208/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó települési nemzetiségi intézmények fejlesztése érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 

1209/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Békéscsaba Megyei Jogú Város, valamint Csorna város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1210/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

Biatorbágy településen technikum előkészítésének folytatásáról és megvalósításáról

 

1211/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

Biatorbágy város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1212/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális fejlesztések előkészítéséről

 

1213/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztések 2. ütemének részbeni megvalósításáról

 

1214/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium további infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről

 

1215/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztése érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról

 

1216/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartóváltásáról

 

1217/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság barnamezős területeinek kiemelt társadalmi igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató beruházás keretében történő hasznosításáról

 

1218/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 

1219/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekthez kapcsolódó feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

 

1220/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Budapest Főváros Kormányhivatala Kőrösi Irodaház komplex tetőfelújításáról

 

1221/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 203/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 29. 23 órától.

 

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

Módosítja: 204/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

Módosítja: 204/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 205/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

Módosítja: 205/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 205/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021 05. 14.

 

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

Módosítja: 205/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021 05. 14.

 

3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 206/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 30.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 207/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 30.

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 208/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 29.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 208/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 29.

 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja: 208/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 29.

 

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól

Módosítja: 208/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 29.

 

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Módosítja: 209/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 210/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 30.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 211/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 30.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 212/2021. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 30.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 15/2021. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 12/2021. (IV. 29.) HM r.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 12/2021. (IV. 29.) HM r.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet

a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

Módosítja: 21/2021. (IV. 29.) ITM r.

Hatályos: 2021. 05. 02.

 

1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1213/2021. (IV. 29.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről

Visszavonta: 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/74.

Megjelent: 2021. 04. 30.

 

Új jogszabályok

 

3/2021. (IV. 30.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet hatálybalépéséről, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

 

A harmadik fokozat hatályba lépésének napja: 2021. május 1.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/75.

Megjelent: 2021. 04. 30.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi VIII. törvény

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 08. 01., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01., 2022. 01. 22.

 

 1. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi X. törvény

a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

 1. évi XI. törvény

a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

 1. évi XII. törvény

az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

 1. évi XIII. törvény

a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

 1. évi XIV. törvény

a Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi XV. törvény

a Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi XVI. törvény

a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi XVII. törvény

a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

 1. évi XVIII. törvény

a Makovecz Campus Alapítványról, a Makovecz Campus Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról, valamint állami tulajdonban álló ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adásáról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi XIX. törvény

a MOL – Új Európa Alapítvány létrehozásáról és a részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

 1. évi XXI. törvény

a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

 1. évi XXII. törvény

a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

 1. évi XXIII. törvény

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 08. 01., 2021. 12. 20.

 

 1. évi XXIV. törvény

a Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

 1. évi XXV. törvény

a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

 1. évi XXVI. törvény

az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 08. 01., 2021. 09. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi LXXIV. törvény

egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi XXX. törvény

a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi XXVI. törvény

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXXV. törvény

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

a Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01., 2022. 01. 22.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXXIX. törvény

az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXII. törvény

a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi CVI. törvény

egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi CXLII. törvény

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi CXLIX. törvény

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

 1. évi CLVIII. törvény

a Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi VIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi XIII. törvény

a vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja: 2021. évi IX. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2021. évi XV. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2021. évi XV. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 1. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2021. évi XVI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi XCI. törvény

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi XV. tv.

Hatályos: 2021. 05. 01

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/76.

Megjelent: 2021. 04. 30.

 

Új jogszabályok

 

214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 05. 15.

 

215/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

216/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról

Hatályos: 2021. 05. 01., 2021. 05. 15.

 

218/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

8/2021. (IV. 30.) MNB rendelet

a “Millenniumi Földalatti Vasút” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 05. 03.

 

3/2021. (IV. 30.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

8/2021. (IV. 30.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

1222/2021. (IV. 30.) Korm. határozat

egyes önkormányzati beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról

 

1223/2021. (IV. 30.) Korm. határozat

a szolnoki “Véső úti R.A.J.t.” című projekt többletforrásának biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 214/2021. (IV. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 215/2021. (IV. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 215/2021. (IV. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 216/2021. (IV. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 218/2021. (IV. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

10/2015. (V. 29.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2021. (IV. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 8/2021. (IV. 30.) KKM r.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/77.

Megjelent: 2021. 05. 01.

 

Új jogszabályok

 

219/2021. (V. 1.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 02.

 

220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet

a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről

Hatályos: 2021. 05. 02., 2021. 05. 16.

 

9/2021. (V. 1.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 03

 

Módosított jogszabályok

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 219/2021. (V. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 02.

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 9/2021. (V. 1.) KKM r.

Hatályos: 2021. 05. 03.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.