Kérelemmel kitolható a május 31-i beszámoló, illetve az azokhoz kapcsolódó bevallások határideje

A Pénzügyminisztérium arra kérte az adóhivatalt, hogy a június 30-ig benyújtott igazolási kérelmekben a koronavírus-járványra visszavezethető indokokat minősítse különösen méltányolandó körülménynek.

A járványügyi indokokat tartalmazó igazolási kérelmeket 2021. június 30-ig érdemes benyújtani azoknak a cégeknek és szervezeteknek, amelyek a kötelezettségeiknek az eredeti határidőre önhibájukon kívül a járvány miatt nem tudnak eleget tenni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folytatva a koronavírus-válságban megszokott segítő, ügyfélcentrikus gyakorlatát, ezeket a kérelmeket gyorsan és méltányosan bírálja el.

Az érintettek így mentesülhetnek a határidő elmulasztásához kapcsolódó jogkövetkezmények alól. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott adóügyi elszámolásokat is be kell nyújtani, és az adót is meg kell fizetni, vagy jelezni kell az esetleges fizetési nehézséget. A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók esetében, vagyis a tőzsdei cégeknél, a bankoknál, a biztosítóknál és a befektetési vállalkozásoknál sokkal szigorúbbak az átláthatósági és a hitelezővédelmi elvárások, ezért rájuk továbbra is az általános adóigazgatási szabályok vonatkoznak, így ezek a nagy cégek csak a szokásos módon menthetik ki esetleges késedelmüket.

Az elektronikus kérelem itt érhető el a NAV oldalról.

Forrás: MTI