Májusra is érvényesíthető kedvezmények

2021 májusában is érvényben maradnak a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban működő vállalkozásokra vonatkozó kedvezmények.

A kedvezményeket május hónapra már csak a koronavírus járványnak leginkább kitett vállalkozások érvényesíthetik.

 

A szociális hozzájárulási adó alóli mentesség

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie 2021. május hónapra a veszélyeztetett ágazatba tartozó tényleges főtevékenységet folytató

  • kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók után,
  • az egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
  • a társas vállalkozásnak a Tbj.szerinti társas vállalkozó e jogállására tekintettel.

A szakképzési hozzájárulás alóli mentesség

2021. májusra a veszélyeztetett ágazatokba tartozó tevékenységet tényleges főtevékenységként folytató kifizetőknek nem kell szakképzési hozzájárulást fizetniük.

 

A rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye

A veszélyeztetett ágazatokba tartozó, rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett kifizetők mentesülnek 2021-ben az öt hónapra arányosan jutó rehabilitációs hozzájárulás alól.

Könnyítések a kisvállalati adóban (kiva)

A felsorolt, veszélyeztetett ágazatokba tartozó tevékenységet főtevékenységként végző kisvállalati adóalanyoknak a 2021. májusi kivakötelezettségük megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe venniük, tehát az nem lesz része a kiva alapjának.

 

A veszélyeztetett ágazatokba tartozó tevékenységeket, továbbá az adózási könnyítések igénybevételének feltételeit és módját részletesen ismerteti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján az Adózási könnyítések a veszélyeztetett ágazatokban, az Újabb időszakra és újabb ágazatokra terjednek ki a kedvező szabályok és Az újabb ágazat veheti igénybe a veszélyhelyzeti adózási könnyítéseket cím alatt megjelent tájékoztatók.

A katát májusra már fizetni kell

A kisadózó vállalkozásokat 2021 májusára nem illeti meg a tételes adó alóli mentesség, ezért a május havi katát meg kell fizetni.


A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-a.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (485/2020. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése és (2)-(2d) bekezdései

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 8. § a) pontja alapján 2021. május 1-jén hatályát vesztette a 485/2020. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 26-56. pontja. Ennek megfelelően a kedvezmények 2021. április 30-t követően a következő ágazatokban vehetők igénybe:

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610),

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621),

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630),

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914),

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230),

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551),

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001),

8. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR 9002),

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102),

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104),

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311),

13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313),

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),

16. Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR 9321),

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604),

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329),

19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510),

20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520),

21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530),

22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590),

23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911),

24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912),

25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939).

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 4. § 21. pontja.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) III. fejezete.

Forrás: nav.gov.hu