Heti jogász 2021. 18. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 18. héten a Magyar Közlöny 78 – 83. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/78.

Megjelent: 2021. 05. 03.

 

Új jogszabályok

 

221/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 04.

 

222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 13.

 

223/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

az evezős sportág támogatása érdekében szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2021. 05. 04.

 

16/2021. (V. 3.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 04.

 

1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1225/2021. (V. 3.) Korm. határozat

a Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósításáról

 

Módosított jogszabályok

 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja: 221/2021. (V. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 04.

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja: 222/2021. (V. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 13.

 

30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet

a víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről

Módosítja: 223/2021. (V. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 04.

 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja: 16/2021. (V. 3.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 05. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/79.

Megjelent: 2021. 05. 04.

 

Új jogszabályok

 

224/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 12.

 

225/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 05.

 

226/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 05.

 

227/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 05.

 

228/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 05. 05.

 

1226/2021. (V. 4.) Korm. határozat

a Budapesti Diákváros megvalósításával összefüggő intézkedésekről

 

1227/2021. (V. 4.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

24/2021. (V. 4.) ME határozat

egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2021. 05. 05.

 

Módosított jogszabályok

 

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Módosítja: 224/2021. (V. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 12.

 

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Módosítja: 225/2021. (V. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 05.

 

62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról

Módosítja: 226/2021. (V. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 05.

 

65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 227/2021. (V. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 05.

 

2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1226/2021. (V. 4.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/80.

Megjelent: 2021. 05. 05.

 

Új jogszabályok

 

229/2021. (V. 5.) Korm. rendelet

az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről

Hatályos: 2021. 05. 06., 2021. 05. 20.

 

230/2021. (V. 5.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 06.

 

19/2021. (V. 5.) AM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Hatályos: 2021. 05. 06.

 

10/2021. (V. 5.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 06.

 

1228/2021. (V. 5.) Korm. határozat

lélegeztetőgépeknek a NAtO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Bosznia-Hercegovinába történő szállításáról

 

1229/2021. (V. 5.) Korm. határozat

lélegeztetőgépeknek a NAtO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Jordániába történő szállításáról

 

1230/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a járvánnyal összefüggő kormányzati kommunikáció érdekében szükséges intézkedésekről

 

1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1232/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

 

1233/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló gazdagréti tanuszodához kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

 

1234/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a szigetszentmiklósi új iskola építéséről

 

1235/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a maglódi új iskolaépület építéséről

 

1236/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a csornai tanuszoda építéséről

 

1237/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a kisbéri tanuszoda építéséről

 

1238/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a zirci tanuszoda építéséről

 

1239/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Sárbogárdi Rendőrkapitányság új épületének kivitelezéséről

 

1240/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Szent Rókus Kórház területén levéltár kialakításának megvalósításáról

 

1241/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épületének rekonstrukciójáról szóló 1026/2020. (II. 12.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 230/2021. (V. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 06.

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 10/2021. (V. 5.) KKM r.

Hatályos: 2021. 05. 06.

 

1035/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1231/2021. (V. 5.) Korm. h.

 

1927/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó működtetésével, valamint a “Bartók-tavasz” Fesztivál és a “Liszt Ünnep” Fesztivál létrehozásával és működtetésével kapcsolatos intézkedések megtételéről, valamint a szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1231/2021. (V. 5.) Korm. h.

 

1026/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épületének rekonstrukciójáról

Módosítja: 1241/2021. (V. 5.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Hatályon kívül helyezi: 19/2021. (V. 5.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/81.

Megjelent: 2021. 05. 06.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XXVII. törvény

az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

 1. évi XXVIII. törvény

a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövegének kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

 1. évi XXIX. törvény

a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 19. Függelékének és annak 1. módosításának egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

 1. évi XXX. törvény

a Magyarország Kormánya és Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

 1. évi XXXI. törvény

a közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 14., 2021. 06. 28., 2021. 08. 01., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01., 2022. 04. 01.

 

 1. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 09. 30., 2021. 10. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 14., 2021. 06. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXXV. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 25.

 

 1. évi XXXVII. törvény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

veszélyes pszichotróp anyag kábítószerlistára vétele érdekében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

231/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

az Eredetmegjelölések Oltalmára és Nemzetközi Lajstromozására Vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz, továbbá a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövegéhez Kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

232/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

5/2021. (V. 6.) CSTNM rendelet

a családokért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

11/2021. (V. 6.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi CVII. törvény

a büntetés-végrehajtási szervezetről

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi XXIV. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14., 2021. 08. 01.

 

 1. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14., 2021. 08. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 04. 01.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi L. törvény

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14., 2021. 06. 28.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi CLXXV. törvény

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14., 2021. 08. 01., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXVIII. törvény

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 04. 01.

 

 1. évi CLXII. törvény

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről

Módosítja: 2021. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi XVI. törvény

a koncesszióról

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 10. 01.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.
Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi CIV. törvény

a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi CXXXIV. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi LII. törvény

az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2021. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2021. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2021. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja: 2021. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

 1. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja: 2021. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2021. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2021. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi CLIX. törvény

a postai szolgáltatásokról

Módosítja: 2021. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi LXXV. törvény

a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Módosítja: 2021. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi LXIV. törvény

az Erzsébet-táborokról

Módosítja: 2021. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi CXXII. törvény

egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról

Módosítja: 2021. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 14.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2021. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2021. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi XXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi XI. törvény

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

Módosítja: 2021. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 25.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról

Módosítja: 2021. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről

Módosítja: 2021. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

 1. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja: 232/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 11/2021. (V. 6.) BM r.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

25/1987. (VII. 28.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi XXX. tv.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

5/2005. (III. 11.) IM rendelet

az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 231/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/82.

Megjelent: 2021. 05. 06.

 

Új jogszabályok

 

233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 10.

 

234/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 10.

 

235/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

236/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

237/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

238/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

239/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló 102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

240/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

1242/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről

Hatályos: 2021. 05. 09.

 

1243/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a 2021. évi fejlesztéspolitikai célokról

 

1244/2021. (V. 6.) Korm. határozat

az önkormányzati tűzoltóságok 2021. évi működési kiadásainak kiegészítéséről

 

1245/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház fejlesztéseihez szükséges támogatásról

 

1246/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő egyes kérdésekről

 

1247/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1248/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00011 azonosító számú (“Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

1249/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00005 azonosító számú (“Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1250/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a KEHOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú (“Az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése” című) projekt költségnövekményéről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

1251/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 233/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 10.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 233/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 10.

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 233/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 10.

 

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

Módosítja: 233/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 10.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 234/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 10.

 

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja: 235/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól

Módosítja: 235/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről

Módosítja: 235/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja: 236/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja: 236/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

Módosítja: 237/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről

Módosítja: 238/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről

Módosítja: 239/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 240/2021. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1248/2021. (V. 6.) Korm. h.
Hatályos: 2021. 05. 07.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1250/2021. (V. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 05. 07.

 

1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1251/2021. (V. 6.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1270/2019. (V. 8.) Korm. határozat

a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről

Hatályon kívül helyezi: 1242/2021. (V. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 05. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/83.

Megjelent: 2021. 05. 09.

 

Új jogszabályok

 

11/2021. (V. 9.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 10.

 

Módosított jogszabályok

 

7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról

Módosítja: 11/2021. (V. 9.) KKM r.
Hatályos: 2021. 05. 10.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.