Fejlesztéspolitika, EU források menedzselésének új rendje

A Kormány 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelete a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szabályozza az EU források koordinációját.

Összefoglalva a struktúra számunkra fontosabb elemeinek rendszere a következő:

Minden EU forrásra érvényes az új rendszer, kivéve:  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből, valamint a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközből finanszírozott Interreg programokból nyújtandó támogatásokra.

 • Az EU források felhasználásának gazdája a Miniszterelnöki Hivatal, amely FKB-t, azaz Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságot hoz létre és szervezi munkáját.
 • Területi szereplő a megyei és fővárosi önkormányzat. Feladatuk a területfejlesztési koncepció mentén az integrált területi programok megvalósítása. Véleményezi a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetésre kerülő felhívás tervezetét, és meghatározza a területi értékelési szempontokat. Részt vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén, vagy az e rendeletben meghatározott esetben a területi jellegű értékelési szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti.
 • MFB mint holdingalap menedzsel.
 • A létrehozásra kerülő Monitoring bizottságokba tagot delegálnak többek között: megyei önkormányzat, a gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, gazdasági érdekképviseleti szervek.
 • A területi szereplő az integrált területi program módosítását évente két alkalommal, április 30-ig és december 31-ig kezdeményezheti.
 • Az integrált területi programban kijelölt város vagy várostérség a Fenntartható városfejlesztési eszköz
  megvalósítására az integrált területi programban meghatározott keretek szerint stratégiát készít. Az irányító hatóság stratégia végrehajtása céljából együttműködési megállapodást köt azzal a várossal vagy várostérséggel, amelynek stratégiája illeszkedik a programhoz.
 • Éves fejlesztési kereteket a szakpolitikai felelős készíti el.
 • Pályázati kiírásoknál legalább 30 nap a beadásig (megjelenéstől), maximum 10 melléklet, adatlapokon csak olyan információ kérhető amely releváns a pályázat szempontjából.
 • Hiánypótlásra 3 maximum 15 nap áll majd rendelkezésre.
 • Területi projekt esetében esetben az irányító hatóság döntés-előkészítő bizottságot hív össze a támogatási döntés megalapozása érdekében.  A döntés-előkészítő bizottság az irányító hatóság és a területi szereplő által delegált egy-egy tagból áll.  Az irányító hatóság felkérésére tagot delegál a döntés-előkészítő bizottságba az a gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, akinek a feladatkörébe tartozó zónát a támogatási döntés érintené. Csak az a támogatási kérelem támogatható, amelyet a területi szereplő képviselője is támogatásra javasolt. A területi szereplő képviselője a döntés-előkészítő bizottságban a területi szereplő közgyűlése határozatában hozott döntési javaslatot képviseli.
 • 5 MRD Ft feletti támogatás esetében a döntéshez szükséges a Kormány előzetes állásfoglalása.
 • 20 m Ft alatti támogatás, K+F és innováció esetében nincs biztosítéknyújtási kötelem (amennyiben a kiírás máshogy nem határoz máshogy).
 • Pénzügyminisztérium a GINOP plusz és TOP plusz programok irányító hatósága. A megyei területi fejlesztések szakpolitikai felelőse is a Pénzügyminiszter.
 • ITM a közlekedésfejlesztés és környezet és energia programok irányító hatósága és szakpolitikai felelőse is. A GINOP Plusz szakpolitikai felelőse az ITM Minisztere.

A teljes rendelet elérhető: https://magyarkozlony.hu/dokumentum/c825d35891ac744db148a50400282e6714fe9419/megtekintes