Heti jogász 2021. 25. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 25. héten a Magyar Közlöny 116-120. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/116.

Megjelent: 2021. 06. 21.

 

Új jogszabályok

 

18/2021. (VI. 21.) MNB rendelet

az “Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nemzeti Emlékhely” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 06. 21. 11 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/117.

Megjelent: 2021. 06. 22.

 

Új jogszabályok

 

347/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 23.

 

348/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelméről

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 07. 15.

 

349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről

Hatályos: 2021. 07. 03., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01., 2024. 07. 03., 2025. 01. 01., 2029. 12. 31., 2030. 01. 01.

 

19/2021. (VI. 22.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2021. 06. 23.

 

9/2021. (VI. 22.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 23.

 

25/2021. (VI. 22.) EMMI rendelet

a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 23.

 

24/2021. (VI. 22.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Kazah Köztársasággal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 23.

 

21/2021. (VI. 22.) AB határozat

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 22. § (4) bekezdésének és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 94. § (6) bekezdésének alkalmazása esetére vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 94. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására, megsemmisítésére valamint alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói indítvány elutasításáról

 

1391/2021. (VI. 22.) Korm. határozat

a “Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése” tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1441/2019. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 23.

 

1392/2021. (VI. 22.) Korm. határozat

az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 347/2021. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 23.

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 348/2021. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 349/2021. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja: 349/2021. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 9/2021. (VI. 22.) MvM r.

Hatályos: 2021. 06. 23.

 

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet

a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 25/2021. (VI. 22.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 23.

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 24/2021. (VI. 22.) KKM r.

Hatályos: 2021. 06. 23.

 

1441/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a “Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése” tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1391/2021. (VI. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 06. 23.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

24/2020. (VII. 21.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 19/2021. (VI. 22.) MNB r.

Hatályos: 2021. 06. 23.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/118.

Megjelent: 2021. 06. 23.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LXXIX. törvény

a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 08., 2022. 02. 01.

 

20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 10. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2021. évi LXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

 1. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja: 2021. évi LXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Módosítja: 2021. évi LXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

 1. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2021. évi LXXIX. tv.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2021. évi LXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

 1. évi CCXI. törvény

a családok védelméről

Módosítja: 2021. évi LXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2021. évi LXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

 1. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2021. évi LXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2021. évi LXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2021. évi LXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2021. évi LXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról

Hatályon kívül helyezi: 20/2021. (VI. 23.) MNB r.

Hatályos: 2021. 07. 01

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/119.

Megjelent: 2021. 06. 24.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LXXX. törvény

a Budapest Diákváros megvalósításáról

Hatályos: 2021. 06. 25., 2021. 06. 29.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

 1. évi LXXXII. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 09. 01., 2022. 07. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről

Hatályos: 2021. 07. 02., 2022. 01. 01., 2022. 06. 01.

 

 1. évi LXXXV. törvény

egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról

Hatályos: 2021. 07. 02., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

 1. évi LXXXIX. törvény

Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Hatályos: 2021. 07. 02., 2021. 07. 10., 2021. 09. 01., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01., 2022. 08. 01.

 

350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a nyelvvizsga letétele alóli mentességről

Hatályos: 2021. 06. 25., 2021. 07. 09.

 

351/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól

Hatályos: 2021. 06. 25., 2021. 07. 09.

 

352/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

az Országos Meteorológiai Szolgálatról és a meteorológiai tevékenységről

Hatályos: 2021. 07. 24., 2022. 01. 01.

 

354/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

355/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 08. 01.

 

357/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 27.

 

358/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról szóló 286/2021. (V. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

359/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

360/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

361/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 27., 2021. 06. 30.

 

4/2021. (VI. 24.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 4/2016. (X. 11.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

16/2021. (VI. 24.) BM rendelet

egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 27.

 

1393/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

1394/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

 

1395/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

1396/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

1397/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00010 azonosító számú (“Szántódpuszta Majorsági épületek fejlesztése és látogatóközpont létrehozása I. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

1398/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ projekt megvalósításáról

 

1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

34/2021. (VI. 24.) ME határozat

a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének kinevezéséről

 

35/2021. (VI. 24.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint az Osztrák Köztársaság Kormánya közötti határon átnyúló mentőszolgálati együttműködésről szóló keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

1/2021. (VI. 24.) EMMI határozat

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XLIX. törvény

a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról

Módosítja: 2021. évi LXXX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 25., 2021. 06. 29.

 

 1. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2021. évi LXXXII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXXVII. törvény

a felnőttképzésről

Módosítja: 2021. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2021. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 09. 01., 2022. 07. 01.

 

 1. évi X. törvény

a szövetkezetekről

Módosítja: 2021. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról

Módosítja: 2021. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2021. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 09. 01.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2021. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2021. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Módosítja: 2021. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2021. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXXXII. törvény

az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról

Módosítja: 2021. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja: 2021. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXXII. törvény

a gépjárműadóról

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02., 2022. 01. 01., 2022. 06. 01.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 06. 01.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXXV. törvény

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2021. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2021. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2021. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2021. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2021. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja: 2021. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a Bérgarancia Alapról

Módosítja: 2021. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2021. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2021. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja: 2021. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi X. törvény

a szövetkezetekről

Módosítja: 2021. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2021. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2021. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2021. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CIII. törvény

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról

Módosítja: 2021. évi LXXXVI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a sportról

Módosítja: 2021. évi LXXXVII. tv.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

 1. évi XC. törvény

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről

Módosítja: 2021. évi LXXXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02., 2022. 08. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXIX. törvény

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi CXXII. törvény

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02., 2021. 09. 01.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02., 2021. 07. 10., 2022. 01. 01., 2022. 08. 01.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi L. törvény

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi CXXXVIII. törvény

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi CCLII. törvény

egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi LX. törvény

a választottbíráskodásról

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja: 2021. évi LXXXIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról

Módosítja: 352/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja: 353/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 24.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 354/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

Módosítja: 355/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 355/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

a felszámolás számviteli feladatairól

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 08. 01.

 

230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről

Módosítja: 356/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről

Módosítja: 357/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 27.

 

286/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról

Módosítja: 358/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja: 361/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 30.

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

Módosítja: 361/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 27.

 

4/2016. (X. 11.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 4/2021. (VI. 24.) MK r.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja: 16/2021. (VI. 24.) BM r.

Hatályos: 2021. 06. 27.

 

83/2015. (XII. 30.) BM rendelet

a körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól

Módosítja: 16/2021. (VI. 24.) BM r.

Hatályos: 2021. 06. 27.

 

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Módosítja: 16/2021. (VI. 24.) BM r.

Hatályos: 2021. 06. 27.

 

36/2019. (X. 15.) BM rendelet

az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről

Módosítja: 16/2021. (VI. 24.) BM r.

Hatályos: 2021. 06. 27.

 

1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1394/2021. (VI. 24.) Korm. h.

 

1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1396/2021. (VI. 24.) Korm. h.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1397/2021. (VI. 24.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Országos Meteorológiai Szolgálatról

Hatályon kívül helyezi: 353/2021. (VI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 24.

 

1656/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

Magyarország Nemzeti Katonai stratégiájának elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: 1393/2021. (VI. 24.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/120.

Megjelent: 2021. 06. 25.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XC. törvény

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi XCI. törvény

a nemzeti adatvagyonról

Hatályos: 2021. 07. 26.

 

 1. évi XCII. törvény

a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi XCIV. törvény

a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XCV. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi XCVI. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 26.

 

 1. évi XCVII. törvény

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 26.

 

 1. évi XCVIII. törvény

egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 26., 2021. 07. 01., 2021. 09. 01.

 

5/2021. (VI. 25.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet európai uniós támogatási jogcímekkel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 26.

 

25/2021. (VI. 25.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Zöld-foki Köztársasággal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

6/2021. (VI. 25.) PM rendelet

a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általános forgalmiadó- visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 26.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5016/2021/3. számú végzése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése a) és b) pontjának ideiglenes alkalmazási tilalmáról

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5016/2021/8. számú végzése

a Köf.5016/2021/3. számú végzés visszavonásáról

 

36/2021. (VI. 25.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2021. évi XCIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2021. évi XCIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja: 2021. évi XCIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2021. évi XCIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CX. törvény

a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2021. évi XCIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Módosítja: 2021. évi XCIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi XCIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2021. évi XCIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2021. évi XCIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2021. évi XCIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2021. évi XCV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja: 2021. évi XCVI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 26.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2021. évi XCVII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 26.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a kereskedelemről

Módosítja: 2021. évi XCVIII. tv.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

 1. évi CLVI. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Módosítja: 2021. évi XCVIII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 26., 2021. 07. 01.

 

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 5/2021. (VI. 25.) MK r.

Hatályos: 2021. 06. 26.

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 25/2021. (VI. 25.) KKM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

32/2009. (XII. 21.) PM rendelet

a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja: 6/2021. (VI. 25.) PM r.

Hatályos: 2021. 06. 26.

 

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

Módosítja: 6/2021. (VI. 25.) PM r.

Hatályos: 2021. 06. 26.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi CLVII. törvény

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi XCI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 26.

 

 1. évi CI. törvény

a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi XCI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 26.

 

 1. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi XCII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi XCII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.