Országos ágazati alapvizsgaelnökök és szakmai vizsgafelügyelők képzése

Megrendezésre és lebonyolításra került a szakmai vizsgákon országos szakmai vizsgafelügyelői és az országos ágazati alapvizsga vizsgaelnöki feladatokat ellátó szakemberek képzése.

Az összesen 92 ágazati vizsgaelnök és 97 vizsgafelügyelő részvételével megtartott továbbképzésen Szilber Erzsébet felnőttképzési szakértő beszélt az új szakképzési rendszer főbb jellemzőiről, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 2020. január 1-jei hatálybalépését követő alapvető változásokról, valamint a vizsgabizottságok feladatairól, kötelességeiről és jogairól.

Jelentős változás, hogy megszűnt az Országos Képzési Jegyzék (OKJ), helyét egy új, kettős szakmastruktúra vette át. A kizárólag szakképző intézményekben megszerezhető – új megnevezésükkel – szakmákat a jogszabályban (az Szkr. mellékletében) kiadott Szakmajegyzék tartalmazza (ld. Szkt. 10. §). Ebben lényegesen kevesebb szakma szerepel, mint az OKJ-ban, hiszen a korábbi kizárólag iskolarendszeren kívüli képzésben megszerezhető szakképesítések már nem itt szerepelnek és a korábbi OKJ-s szakképesítések közül is több átalakításra, összevonásra került.

Az ágazati alapvizsga vizsgaelnökök, és a vizsgafelügyelők részére a továbbképzésről az igazolást az MKIK állítja ki az ellenőrzött jelenléti ív(ek), ellenőrző teszt kérdések alapján legkésőbb 2021. november 30-ig, melyek a vizsgázók részére való továbbításáról Kamaránk gondoskodik.