Gyakorlatorientált vezetőképzés

A gyakorlatorientált vezetőképzés céljai:

 • Az új vezetőket segíteni abban, hogy minél előbb és tudatosan alakítsák ki vezetői identitásukat, minél előbb legyenek eredményesek.
 • A tapasztalt vezetők fel tudják dolgozni, korszerű vezetői modellekhez tudják kötni tapasztalataikat, és meg tudjanak újulni.
 • A képzésen résztvevő vezetők között fejlődjön az együttműködés, erősödjön a kapcsolat, az egymás gyakorlata iránti kíváncsiság.
Forrás: pixabay.com

A gyakorlatorientált vezetőképzés felépítése:

 1. tananyagegység: A képzés hozzáillesztése a megrendelő cég elvárásaihoz.
 2. tananyagegység: Vezetőnek születünk vagy vezetővé válunk?  

A kiváló vezetővé váláshoz szükséges szemléletmód, kompetenciák azonosítása, alapfogalmak tisztázása. A vezetés szintjeinek integrált modellje (önmagam vezetése, beosztottak vezetése, a csapat vezetése, vezetőnek lenni a szervezeten belül). A vezető hatókörei. A kiváló vezetővé válás folyamata, tipikus buktatói és a buktatókkal való megküzdés.

 1. tananyagegység:  Ismerd meg önmagad, vezesd önmagad! 

Sokféleképpen lehet kiváló vezetővé válni, kiválóan vezetni. A lényeg az, hogy egy vezető megtalálja saját, értékeivel, szemléletmódjával, életcéljaival összhangban álló stílusát, hangját. Ez egy hosszú küzdelmes folyamat, mely kulcstényezői a tudatosság és a hibákból, tapasztalatokból, visszajelzésekből, a „pofonokból”, a “mélyvíz tesztekből” való tanulás!

 1. tananyagegység:  Vezetőként kommunikálj! 

Hogyan kommunikálnak a sikeres vezetők beosztottjaikkal a leggyakoribb és legnehezebb kommunikációs helyzetekben: új dolgozók betanítása, feladatkiadás, pozitív és negatív visszajelzések adása, az elvégezett munka értékelése, mérgező csapatag kezelése, kommunikáció a teljes csapat előtt, a munkatársak fejlesztése, feladatok delegálása.

 1. tananyagegység:  Vezetőként kommunikálj a szervezeti hálóban is! 

Hogyan kommunikálnak, hogyan építik a kapcsolatot a sikeres vezetők  feletteseikkel és vezető társaikkal? Hogyan lesz zökkenőmentes a felettesekkel való kapcsolat? Hogyan lesz jó műszakok és az egységek közötti együttműködés és a műszakváltás? Hogyan kell felvállani és megoldani a konfliktusokat, nehéz beszélgetéseket? Hogyan kell hatásosan megnyilvánulni, prezentálni a vezetői megbeszéléseken?

 1. tananyagegység:  Légy tisztában az emberi motivációkkal! 

A gyakorlatorientált vezetőképzés 5. moduljának témája a motiváció. Mi az, ami motiválja és mi az, ami demotiválja a dolgozókat? A különbség a külső és a belső motiváció között? Melyek a belső motiváció összetevői. Milyen hatásuk van az érzelmeknek a munkavégzésre? Hogyan tud a vezető a kiváló teljesítményhez szükséges légkőrt, pszichológiai biztonságot teremteni?

 1. tananyagegység:  Tartsd szem előtt az eredményességet!

Hagyományosan a csoportvezetők, művezetők a mindennapok hősei. A mai szervezetekben azonban a működésbeli hatékonyság figyelemmel kísérése mellett stratégiai gondolkodással is kell rendelkezniük! Milyen eszközökkel tudja tervezni, nyomon követni a vezető céljait, feladatait, prioritásait?

 1. tananyagegység:  Építs csapatot! 

Hogyan építhet a vezető az egyénekből csapatot? Hogyan tudja összehangolni az egyéni és a közös érdekeket? Milyen feladatai vannak a csapatfejlődés különböző szakaszaiban? Hogyan integrálhatja sikeresen az új dolgozókat a csapatba?

 1. tananyagegység:  Fejleszd a mentális erődet!

A gyakorlatorientált vezetőképzés befejező moduljában a mentális erő fogalmát ismerjük meg, járjuk körbe. A vezető hangulata hatással van a csapat eredményességére, ezért a vezető kötelessége, hogy saját érzelmeit tudatosan irányítsa. Mindez kiemelten fontos nehéz körülmények, problémás helyzetek közepette. Hogyan tud a vezető ilyen helyzetekben is nyugodtnak maradni, saját és csapata figyelmét a célokra irányítani?  Hogyan fejleszthető a mentális erő?

8+1. tananyagegység: A képzés tapasztalatainak összefoglalása

A képzés tapasztalatainak összefoglalása a felső-vezetők előtt, valamint további fejlesztési javaslatok megfogalmazása. A képzés eredményeinek mérése.

A gyakorlatorientált vezetőképzés módszerei

Elmélet és gyakorlat aránya: 20%-80%.

 • kis- és nagycsoportos munkák
 • kooperatív tanulási technikák
 • egyéni munkát igénylő feladatlapok
 • vezető készségeket mérő tesztek
 • frontális megbeszélések
 • szerepjátékok
 • modellező játékok – videofeedback
 • rövid interaktív elméleti blokkok
 • házi feladatok, otthoni felkészülést és kutatást segítő linkek

 A gyakorlatorientált vezetőképzés időtartama

4×1 nap, vagy igény esetén 3 órás blokkokban, munkaidőben, a műszakokhoz igazítva is megtartható a képzés.

A képzés vezetője:

 • Héder Sándor (Forlong Bt.): mérnök, tréner, coach, címzetes egyetemi docens

További információ:

Elérhetőségeink:

 • Pécsi Kereskedelmi Központ, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
 • H-Cs: H-Cs: 08.30-15.00-ig, P: 08.30-12.00-ig

 Munkatársaink:

Felnőttképzési ügyfélszolgálat, panaszkezelés, kiegészítő tevékenységek, további információk:

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara felnőttképzési engedélyszáma: E/2020/000151, felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/006151.