Még nem érhető el az előre mutató hatályú bejelentés

Az eredeti tervek szerint július 1-től az egyéni vállalkozóknak lehetőségük lett volna arra, hogy tevékenységük szünetelését vagy megszüntetését előre mutató hatállyal jelentsék be, ez a lehetőség azonban az informatikai rendszer fejlesztésének késedelme miatt csúszik.

A NAV Adóügyi Főosztályának tájékoztatása alapján az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásának (EVNY), illetve a Webes Ügysegéd vállalkozói moduljának fejlesztését végző szervezet a veszélyhelyzettel összefüggő, előre nem tervezhető feladatok miatt csak a későbbiekben fejezi be azt az informatikai fejlesztést, amely biztosítja majd a 2021. július 1-jétől hatályos új törvényi rendelkezések alkalmazását.

Az egyéni vállalkozóknak a fejlesztés befejezését követően lesz majd módja arra, hogy tevékenységük szüneteltetésének kezdetét és a vállalkozás megszüntetésének időpontját előre mutató hatállyal bejelentsék. Addig továbbra is a július 1-jéig érvényes szabályok szerint teljesíthető a bejelentés. Bár a NAV arról tájékoztatott minket, hogy eddig hozzájuk nem érkezett vállalkozói kérdés, panasz az előre mutató hatályú bejelentések lehetősége ügyében, számos vállalkozói igény fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban, amelyről tájékoztattuk a hivatalt.

Jelenleg a szünetelés és a vállalkozás megszüntetésének előre mutató hatályú bejelentésére egyelőre nincs mód, a szünetelés kezdetét továbbra is a szünetelés kezdő napját megelőző napon kell bejelenteniük, a vállalkozás megszüntetését pedig a megszűnés napján.