Heti jogász 2021. 30. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 30. héten a Magyar Közlöny 141 – 145. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/141.

Megjelent: 2021. 07. 26.

 

Új jogszabályok

 

1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/142.

Megjelent: 2021. 07. 26.

 

Új jogszabályok

 

445/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a légiforgalmi szolgálatok folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2021. 07. 27., 2021. 08. 10.

 

446/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a légiközlekedés biztonságának megőrzése és a COVID-elleni védekezéshez elengedhetetlen eszközök zökkenőmentes szállítása érdekében szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2021. 07. 27., 2021. 08. 10.

 

447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítás mértékéről, e szakmák deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

9/2021. (VII. 26.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 29., 2021. 08. 11., 2021. 10. 01.

 

32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 27., 2022. 01. 01., 2023. 07. 11., 2024. 07. 12., 2023. 02. 21., 2025. 01. 18., 2026. 07. 12., 2027. 07. 12.

 

33/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, álláshelyek meghatározásáról

Hatályos: 2021. 08. 03.

 

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

30/2021. (VII. 26.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Oroszországi Föderációval összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 26. 22 órától.

 

1502/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

1503/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

a szociális szakosított ellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

 

1504/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, “A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 27.

 

1505/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, “Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról

Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 447/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Módosítja: 448/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 448/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról

Módosítja: 448/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 448/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 448/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

Módosítja: 448/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

Módosítja: 448/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről

Módosítja: 448/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról

Módosítja: 448/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról

Módosítja: 448/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

Módosítja: 448/2021. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja: 9/2021. (VII. 26.) MEKH r.

Hatályos: 2021. 08. 11., 2021. 10. 01.

 

8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

Módosítja: 9/2021. (VII. 26.) MEKH r.

Hatályos: 2021. 07. 29., 2021. 10. 01.

 

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

Módosítja: 32/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 27., 2022. 01. 01.

 

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

Módosítja: 32/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 27.

 

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Módosítja: 32/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 27.

 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

Módosítja: 32/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 27., 2022. 01. 01.

 

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Módosítja: 32/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 27., 2023. 07. 11., 2024. 07. 12., 2026. 07. 12., 2027. 07. 12.

 

6/2020. (II. 7.) ITM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról

Módosítja: 32/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 27., 2023. 02. 21., 2025. 01. 18.

 

3/1981. (V. 6.) IpM-MüM együttes rendelet

a villamosmű és fogyasztói vezetékhálózat irányító és kezelő dolgozóinak szakmai képesítéséről

Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet

a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet

a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről

Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet

a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet

az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről

Módosítja: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

17/2021. (V. 22.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről

Módosítja: 30/2021. (VII. 26.) KKM r.

Hatályos: 2021. 07. 26. 22 órától.

 

1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat

a “Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

Módosítja: 1502/2021. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az Idősek Tanácsáról

Módosítja: 1502/2021. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Módosítja: 1502/2021. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1502/2021. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1502/2021. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat

a Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről

Módosítja: 1502/2021. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

1585/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020-2021. évekre szóló intézkedési tervéről

Módosítja: 1502/2021. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020-2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről

Módosítja: 1502/2021. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről

Módosítja: 1502/2021. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

1302/2021. (V. 21.) Korm. határozat

az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (“Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1502/2021. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1504/2021. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 27.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1505/2021. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 27.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 33/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 08. 03.

 

18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 33/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 08. 03.

 

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet

egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

Hatályon kívül helyezi: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

Hatályon kívül helyezi: 34/2021. (VII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/143.

Megjelent: 2021. 07. 27.

 

Új jogszabályok

 

22/2021. (VII. 27.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2021. 07. 28.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

19/2021. (VI. 22.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 22/2021. (VII. 27.) MNB r.

Hatályos: 2021. 07. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/144.

Megjelent: 2021. 07. 29.

 

Új jogszabályok

 

449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2021. 08. 01., 2021. 08. 15.

 

450/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 07. 30., 2021. 08. 13.

 

451/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a szakhatósági közreműködés és hozzájárulás szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 07. 30., 2021. 08. 13.

 

26/2021. (VII. 29.) AM rendelet

a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

Hatályos: 2021. 08. 01., 2022. 01. 29.

 

23/2021. (VII. 29.) BM rendelet

a közbiztonság erősítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 01., 2021. 08. 29.

 

32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 01., 2021. 11. 01.

 

33/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 30.

 

4/2021. (VII. 29.) IM rendelet

a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről szóló 8/2017. (VI. 13.) IM rendeletnek a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

35/2021. (VII. 29.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

36/2021. (VII. 29.) ITM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 29.

 

37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 30.

 

7/2021. (VII. 29.) PM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 30., 2022. 07. 01.

 

1506/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport terhére, modellváltó felsőoktatási intézmények javára történő célhoz kötött támogatás finanszírozásáról

 

1507/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1508/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

Komárom város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekről

 

1509/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról

 

1510/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Szeged-Rendező-Röszke-országhatár vasútvonal rekonstrukciójának megvalósításáról

 

1511/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

 

1512/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Somogy és Baranya megyét érintő 2021. június 25-ei, illetve 2021. július 9-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről

 

1513/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról

 

1514/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a közösségi élet újraindítása keretében országos könnyűzenei rendezvénysorozat megvalósításával kapcsolatos feladatokról

 

1515/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

DPT: Boostrix vakcina Ecuadori Köztársaság részére történő adományozásáról

 

1516/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a digitális nomádok Magyarország területén történő tartózkodásával összefüggő szabályozás kialakításáról

 

Módosított jogszabályok

 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Módosítja: 26/2021. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról

Módosítja: 26/2021. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Módosítja: 26/2021. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

Módosítja: 23/2021. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 23/2021. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

26/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 23/2021. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

Módosítja: 23/2021. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 29.

 

19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet

a Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól

Módosítja: 23/2021. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Módosítja: 23/2021. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

21/2013. (VI. 7.) BM rendelet

a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról

Módosítja: 23/2021. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

Módosítja: 32/2021. (VII. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 01., 2021. 11. 01.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 33/2021. (VII. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 07. 30.

 

8/2017. (VI. 13.) IM rendelet

a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről

Módosítja: 4/2021. (VII. 29.) IM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 35/2021. (VII. 29.) ITM r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 35/2021. (VII. 29.) ITM r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

Módosítja: 36/2021. (VII. 29.) ITM r.

Hatályos: 2021. 08. 29.

 

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 37/2021. (VII. 29.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 30.

 

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 7/2021. (VII. 29.) PM r.

Hatályos: 2021. 07. 30., 2022. 07. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet

a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 26/2021. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 26/2021. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

25/2010. (III. 19.) FVM rendelet

a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 26/2021. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 26/2021. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

56/2014. (IV. 30.) VM rendelet

a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról

Hatályon kívül helyezi: 26/2021. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

9/2017. (III. 6.) FM rendelet

a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 26/2021. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

49/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a kisüzemi bortermelői regiszterről

Hatályon kívül helyezi: 26/2021. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/145.

Megjelent: 2021. 07. 30.

 

Új jogszabályok

 

452/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

453/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

454/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

455/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 07. 31., 2021. 08. 14.

 

456/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

12/2021. (VII. 30.) NVTNM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

24/2021. (VII. 30.) BM rendelet

a hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 02., 2021. 08. 30., 2021. 12. 31., 2023. 01. 01., 2024. 01. 01.

 

5/2021. (VII. 30.) IM rendelet

a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 02.

 

38/2021. (VII. 30.) ITM rendelet

a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) “A” és “B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

8/2021. (VII. 30.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a támogatási célok és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

1517/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása érdekében a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 keretében megvalósítandó 2021-2022. évi kiemelt vállalkozásfejlesztési intézkedésekről

 

1518/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a magyar kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés és a misszió megvalósításához kapcsolódó iparfejlesztő intézkedések és forrásigények elfogadásáról

 

1519/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

1520/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

1521/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 

1522/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelye fejlesztésének további előkészítéséről és megvalósításáról

 

1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1524/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1525/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a miskolci Diósgyőri Acélmű (DAM) területének revitalizációjáról és ipari hasznosításáról tanulmány készítése és annak költségeinek finanszírozásáról

 

1526/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről szóló 1631/2020. (X. 5.) Korm. határozat visszavonásáról

 

Módosított jogszabályok

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 452/2021. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 453/2021. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

Módosítja: 453/2021. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 454/2021. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Módosítja: 454/2021. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 454/2021. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól

Módosítja: 454/2021. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól

Módosítja: 454/2021. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Módosítja: 456/2021. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

32/2005. (X. 21.) PM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Módosítja: 12/2021. (VII. 30.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 24/2021. (VII. 30.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 02., 2023. 01. 01.

 

15/2001. (VII. 5.) BM rendelet

az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 24/2021. (VII. 30.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 02., 2021. 08. 30.

 

55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól

Módosítja: 24/2021. (VII. 30.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 02., 2021. 12. 31.

 

78/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

Módosítja: 24/2021. (VII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2024. 01. 01.

 

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

Módosítja: 24/2021. (VII. 30.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 02.

 

24/2019. (VI. 7.) BM rendelet

a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról

Módosítja: 24/2021. (VII. 30.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 02.

 

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 24/2021. (VII. 30.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 02.

 

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet

a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről

Módosítja: 5/2021. (VII. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 08. 02.

 

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 38/2021. (VII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 38/2021. (VII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 8/2021. (VII. 30.) PM r.

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1519/2021. (VII. 30.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1520/2021. (VII. 30.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet

a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 24/2021. (VII. 30.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 02.

 

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) “A” és “B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 39/2021. (VII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 31.

 

1631/2020. (X. 5.) Korm. határozat

az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről

Visszavonta: 1526/2021. (VII. 30.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.