A Kamarai Oktatási Központ őszi képzési kínálata

A Kamarai Oktatási Központ 2021. szeptember-október-november hónapokban az alábbi képzéseket kínálja a Baranyában és a Dél-Dunántúli Régióban működő KKV-k számára

  • minőségmenedzsment,
  • KKV marketing,
  • külkereskedelem és
  • informatika témakörökben.

 

Marketing eszközök KKV-k munkatársai számára

A képzés célja naprakész marketing alapismeretek közvetítése, eszközök, módszerek bemutatása és megismertetése, valamint a marketing gyakorlata terén alapszintű jártasságok kialakítása a tanfolyami résztvevőkben. A képzés további célja a szemléletformálás, olyan korszerű, a KKV-k munkatársai számára könnyen adaptálható és alkalmazható ismeretek, készségek és gyakorlat biztosítása, melynek segítségével sikeresen tudják támogatni vállalkozásuk, szolgáltatásaik piaci megjelenését, online és offline jelenlétét, marketingkommunikációját.

Képzés tervezett időpontja: 2021. szeptember 29-30., 16 óra.

Jelentkezési határidő: 2021.09.16.

 

Minőségirányítás

A képzés célja kiemelten a kis- és középvállalkozások minőségkultúrájának fejlesztése azzal, hogy közérthetően, tömören összefoglalja a minőséggel és minőségirányítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és gyakorlati módszereket.

Képzés tervezett időpontja: 2021. október 5-6-7., 21 óra.

Jelentkezési határidő: 2021.09.23.

 

LEAN Menedzsment alapismeretek

A képzést elvégző átfogó képet kap a LEAN menedzsment területeiről, azok szerepéről a gyártási és vállalatvezetési folyamatokban. A képzésen megismerhető a LEAN alkalmazásának és bevezetésének a módszere, a LEAN bevezetési projekt megfelelő kialakítása.

Képzés tervezett időpontja: 2021. október 19-20., 16 óra.

Jelentkezési határidő: 2021.10.07.

 

Minőségirányítási belső auditor

A képzés célja kiemelten az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert bevezetni szándékozó, vagy már működtető kis- és középvállalkozások minőségkultúrájának fejlesztése azzal, hogy közérthetően, tömören összefoglalja a minőséggel és minőségirányítással, továbbá az auditálással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és gyakorlati módszereket.

Képzés tervezett időpontja: 2021. november 23-24-25., 21 óra.

Jelentkezési határidő: 2021.11.11.

 

Reklamációkezelés, belső hibák feltárása és folyamatos fejlesztés

A képzés célja a résztvevők számára olyan alapszintű elméleti ismeretek és gyakorlati jártasságok átadása, melyek segítségével cégeiket/szervezeteiket/intézményeiket aktívan támogatva képesek lesznek folyamataik minőségügyi szempontok szerinti értékelésére, fejlesztésére, szükség esetén a beérkező reklamációk hatékony kezelésére.

Képzés tervezett időpontja: 2021. november 18-19., 16 óra.

Jelentkezési határidő: 2021.11.04.

 

Külpiaci alapismeretek KKV-k számára

A képzés célja a résztvevőknek bemutatni gyakorlati példákon keresztül a külpiacra lépés folyamatát, annak szükséges és elengedhetetlen lépéseit annak érdekében, hogy az ezzel járó kockázatot minimálisra csökkentsék, a folyamatot tervezni és modellezni tudják. A képzés során a résztvevők megismerkednek az export folyamatának tervezésével, fogalmainak, elméleteinek, modelljeinek alkalmazási lehetőségeivel. A képzés átfogó képet ad a külpiacra lépés kockázati tényezőiről, a szakterület szerint releváns információgyűjtési, elemzési és probléma megoldási módszerekről, ezek alkalmazási feltételeiről és korlátairól az ebben együttműködő szervezetekről és szereplőkről.

Képzés tervezett időpontja: 2021. november 24-25., 16 óra.

Jelentkezési határidő: 2021.11.11.

 

Szoftverfejlesztési alapismeretek Java nyelven

A képzés célja a programozás elméleti és gyakorlati alapjainak megismertetése a résztvevőkkel, számukra bemutatni a legmodernebb programozási módszertanok és technológiák alapjait. A résztvevők az elsajátított ismeretek és kompetenciák birtokában a munkájuk során rövid időn belül legyenek képesek alkalmazkodni a diverzifikált fejlesztői környezethez.

Képzés intenzitása: 26 óra, alkalmanként 2 x 60 perc

További információ a képzésekről a képzések nevére kattintva érhető el.

 

 

Felnőttképzési ügyfélszolgálat, panaszkezelés, kiegészítő tevékenységek, további információk:

 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000151

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/00615

 

A PBGSZ NKft. felnőttképzési nyilvántartásba vételi számai:

  • E-001772/2018.
  • B/2020/000266

 

Kapcsolódó oldalak:

Képezze munkatársait a kamara oktatóközpontjában

Gyakorlatorientált vezetőképzés

https://pbkik.hu/szolgaltatasok/humaneroforras-fejlesztes/

https://pbkik.hu/kereskedelmi-kozpont/kepzokozpont/