Változás a kisvállalati adózók adókedvezményében

A KIVA adóalanya is érvényesítheti a tanulók után járó adókedvezményt.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) – 2021. július 1-jétől hatályos – 107. § (4) bekezdése alapján a szakképzési hozzájárulás-fizetésre kötelezett a bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezményt, továbbá az olyan duális képzőhely, aki alanya a szakképzési hozzájárulásnak, de szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettség a 105. § (2) bekezdése vagy más törvény rendelkezése alapján nem terheli, az e § szerinti adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében érvényesítheti. Az adókedvezményt az az adóalany érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést, illetve a hallgatóval hallgatói munkaszerződést, gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a felsőoktatási intézménnyel az Nftv. szerinti együttműködési megállapodást kötött. Az adókedvezményt adóbevallás/adóelőleg keretében lehet érvényesíteni a kisvállalati adó alanyai körében 2021. adóévben.
A kisvállalati adó szabályozása 2021