Nem minden napra jár a normatíva

A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható adókedvezmény érvényesítésében változás.

Tanulószerződés és szakképzési munkaszerződés után lehívott adókedvezmény esetében is életbe lépett 2021. július 1-től az a szabály, hogy a kedvezményt a vállalkozás olyan munkanapra nem számolhatja el, amelyre a tanuló, illetve a képzésben részt vevő munkabérre nem jogosult. Ilyen nap például a táppénz, az igazolatlan mulasztás, illetve a tanulói jogviszony szüneteltetésének időszaka. Ezen napok tekintetében nem érvényesíthető kedvezmény!

Finanszírozási kérdésekről bővebben.