Heti jogász 2021. 40. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 40. héten a Magyar Közlöny 182 – 187. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/182.

Megjelent: 2021. 10. 04.

 

Új jogszabályok

 

564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól

Hatályos: Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

 

565/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése és a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól

Hatályos: az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése

szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon

 

566/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 05.

 

7/2021. (X. 4.) CSTNM rendelet

a családokért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről szóló 5/2021. (V. 6.) CSTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 05.

 

1697/2021. (X. 4.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program 2021. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1698/2021. (X. 4.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program részeként megvalósuló mellékút felújítás program további éveinek végrehajtásához szükséges előkészítési költségek biztosításáról

 

1699/2021. (X. 4.) Korm. határozat

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete által Afganisztánból kimenekített afgán állampolgárok és családtagjaik immunizálására biztosítandó Morbilli-Mumpsz-Rubeola (MMR) oltóanyag és a hozzá tartozó oldószer átadásáról

 

Módosított jogszabályok

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 564/2021. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Módosítja: 564/2021. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 564/2021. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

 

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 565/2021. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 565/2021. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

 

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 565/2021. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 566/2021. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 05.

 

5/2021. (V. 6.) CSTNM rendelet

a családokért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről

Módosítja: 7/2021. (X. 4.) CSTNM r.

Hatályos: 2021. 10. 05.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 564/2021. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/183.

Megjelent: 2021. 10. 05.

 

Új jogszabályok

 

514/2021. (X. 5.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

 

1700/2021. (X. 5.) Korm. határozat

a közösségi élet aktív turizmus és szabadidősport eszközeivel történő újraindításáról

 

1701/2021. (X. 5.) Korm. határozat

az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 azonosító számú (“A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése” című) projekt támogatásának további növeléséről

 

1702/2021. (X. 5.) Korm. határozat

Egerszólát község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1703/2021. (X. 5.) Korm. határozat

a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatásáról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/184.

Megjelent: 2021. 10. 06.

 

Új jogszabályok

 

567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

569/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a termőföld más célú hasznosításával járó vasúthatósági engedélyezési eljárásoknak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 07., 2021. 10. 21.

 

570/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

571/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

34/2021. (X. 6.) AM rendelet

a megújuló energia előállítására szolgáló biomassza fenntartható termesztésére vonatkozó egyes szabályokról

Hatályos: 2021. 10. 14., 2022. 01. 01.

 

34/2021. (X. 6.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményelőlegével összefüggésben a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 14.

 

20/2021. (X. 6.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedési személyzet repülőegészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint a repülőegészségi alkalmassági vizsgálatot végző szerv kijelölésének és tevékenységének szabályairól

Hatályos: 2021. 12. 01.

 

21/2021. (X. 6.) HM rendelet

a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01.

 

32/2021. (X. 6.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

12/2021. (X. 6.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

1704/2021. (X. 6.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

 

1705/2021. (X. 6.) Korm. határozat

a hiányzó vasúti megállóhelyek, átszállási csomópontok kiépítése a budapesti agglomerációs vasúti hálózat fejlesztésének előkészítésével összefüggő intézkedésekről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

1706/2021. (X. 6.) Korm. határozat

a “Közösségi közlekedés fejlesztése elektromos autóbuszok beszerzésével Pakson és gazdasági övezetében”, továbbá a “Közösségi közlekedés fejlesztése Kaposváron II. ütem elektromos autóbuszok beszerzésével” megnevezésű projektek előkészítésének támogatásáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

Módosított jogszabályok

 

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a rokkantsági járadékról

Módosítja: 567/2021. (X. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 567/2021. (X. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja: 567/2021. (X. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 567/2021. (X. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

Módosítja: 570/2021. (X. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

Módosítja: 571/2021. (X. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

4/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról

Módosítja: 34/2021. (X. 6.) BM r.

Hatályos: 2021. 10. 14.

 

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet

a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról

Módosítja: 21/2021. (X. 6.) HM r.

Hatályos: 2021. 12. 01.

 

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja: 32/2021. (X. 6.) KKM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

22/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 12/2021. (X. 6.) PM r.

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1705/2021. (X. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1706/2021. (X. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

237/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

Hatályon kívül helyezi: 568/2021. (X. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

42/2010. (XII. 20.) VM rendelet

a bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 34/2021. (X. 6.) AM r.

Hatályos: 2021. 10. 14.

 

22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet

az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 20/2021. (X. 6.) HM r.

Hatályos: 2021. 12. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/185.

Megjelent: 2021. 10. 07.

 

Új jogszabályok

 

33/2021. (X. 7.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 08.

 

1707/2021. (X. 7.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök és gyógyszerek Hargita megye számára történő adományozásáról

 

62/2021. (X. 7.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti katonai keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

17/2021. (V. 22.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről

Módosítja: 33/2021. (X. 7.) KKM r.

Hatályos: 2021. 10. 08.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/186.

Megjelent: 2021. 10. 08.

 

Új jogszabályok

 

572/2021. (X. 8.) Korm. rendelet

a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs megszüntetése érdekében a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól szóló 325/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 10. 09.

 

573/2021. (X. 8.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 09.

 

1708/2021. (X. 8.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlés 77. ülésszaka elnöki pozíciójának elnyeréséhez és az elnöki tevékenység eredményes ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról

 

1709/2021. (X. 8.) Korm. határozat

az Egyiptomi Arab Köztársaság részére COVID-19 vakcina adományozásáról

 

1710/2021. (X. 8.) Korm. határozat

az állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak felújításával kapcsolatos beruházások második üteméhez szükséges forrás biztosításáról

 

1711/2021. (X. 8.) Korm. határozat

a 37. számú Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút – 3838. Bodrogkeresztúr-Tokaj összekötő út csatlakozásánál körforgalmú csomópont építése és a 3621. jelű Tokaj-Taktaharkány összekötő út felújítása érdekében szükséges intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 573/2021. (X. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 09.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

325/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 572/2021. (X. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/187.

Megjelent: 2021. 10. 09.

 

Új jogszabályok

 

 

1712/2021. (X. 9.) Korm. határozat

a Lengyel Köztársaság Alkotmánybíróságának a nemzeti jog és az európai uniós jog viszonyáról hozott döntése kapcsán képviselendő magyar álláspontról

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.