Társadalmi egyeztetésen a következő vidéki turizmusfejlesztést támogató pályázat

Megjelent a “VP6-6.4.1–21 – Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése” című pályázat felhívás tervezete, melyben 100 millió Ft-ig igényelhető támogatás szálláshely létrehozására vagy már meglévő fejlesztésére, bővítésére.

Támogatási keretösszeg: 50 milliárd Ft

Támogatottság formája és mértéke: kis összegű (de-minimis) vissza nem térítendő, megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően 50%, 60%, 70%

Támogatási összeg: max. 100 millió Ft

Támogatottak köre: vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők (beleértve az őstermelőket), akik induló vagy már működő szálláshely szolgáltatói tevékenységet folytat és együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 24 hónap

Benyújtás tervezett időpontja:   1. kör 2021. december 8. – 2021. december 22.

           1. kör 2022. január 12. – 2022. január 26

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Magyar Államkincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.

megvalósítás

A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség.

Vidéki térségnek minősül a 6. számú prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések 10 ezer fő alatti elkülönült településrészei;

Nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

Pécs–Villány turisztikai térség települései (elnevezése angol nyelven: Pécs region): Abaliget, Csarnóta, Cserkút, Drávacsehi, Harkány, Kisharsány, Kővágószőlős, Kovácsszénája, Magyarhertelend, Nagyharsány, Óbánya, Orfű, Palkonya, Pécs, Pécsvárad, Pogány, Siklós, Szaporca, Tésenfa, Villány, Villánykövesd, Zengővárkony

Támogatott tevékenységek

Kötelezően választandó építési tevékenység (min. 1)

 • Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik.
 • Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.
 • Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
 • Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése:

– új épület építése;

– olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

További támogatott tevékenységek, melyekhez kapcsolódó támogatott költségek összesen nem haladhatják meg a 30 millió Ft-ot:

 • Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése.
 • Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése.

További támogatott tevékenységek:

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében.
 • Kötelező építési tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb.
 • A felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 • Ingatlan vásárlása (a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).
 • Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (max. 1 000 000 Ft értékhatárig)
 • A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli út, járda, parkoló kialakítása.
 • Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése.
 • Kiegészítő infrastruktúra kiépítése pl.: játszótér kialakítása, kertépítés.
 • Immateriális javak beszerzése (max. 1 000 000 Ft értékhatárig).

A teljes pályázati felhívástervezet elérhető a központi felületen: https://www.palyazat.gov.hu/node/74292

Ajánlott pályázatíró cégek