Szakképzési adókedvezmény a tanuló betegsége esetén

A Nemzeti Adó és Vámhivatal szakmai véleménye a betegszabadság elszámolásával kapcsolatban

2021. július 1-től azokra a munkanapokra, amire tekintettel a tanuló munkabérre nem jogosult, a duális képzőhely sem jogosult az adókedvezmény érvényesítésére. (táppénz, az igazolatlanul mulasztott nap, a tanulói jogviszony szüneteltetésének időszaka). A NAV szakmai véleménye alapján azonban a betegszabadság idejére elszámolható az adókedvezmény.

Indoklás:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény mellett a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormány rendelet 252/B. §-a határozza meg azokat az esetköröket, amikor a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól. Az Mt. alapján ebben az esetben a tanulót és a képzésben részt vevő személyt távolléti díj illeti meg. Ugyanígy távolléti díjra jogosult a tanuló, illetve képzésben részt vevő személy a rendes szabadság és a betegszabadság idejére.

A távolléti díj – elnevezésére tekintet nélkül- elszámolását, megfizetését, védelmét és adójogi vonatkozásait tekintve ugyanúgy viselkedik, mint a munkabér. Erre figyelemmel a munkavégzés alóli mentesülés, a rendes szabadság és a betegszabadság idejére fizetett távolléti díj is az Szkt. 107. § (2 bekezdés a) pontjának alkalmazásában munkabérnek minősül, tehát a betegszabadság idejére fizetett távolléti díj pénzügyi-elszámolási szempontból ugyanúgy viselkedik, mint a munkabér.