A gépkezelői képzések és vizsgák új rendszere

Megjelent a gépkezelői jogosítványok megszerzéséhez szükséges képzéseket és vizsgákat szabályozó rendelet.

A 2001. évi 200. Magyar Közlönyben olvasható az innovációért és technológiáért felelős miniszter 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelete a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról.

forrás: pixabay.com

A rendelet hatálya a mellékletében meghatározott gépek kezelőinek képzésére és vizsgáztatására, továbbá a gépkezelői jogosítvány kiadására terjed ki.

A rendelet alapján:

A képző szerv az lehet, amely igazolja, hogy

a) arra a gépcsoportra, amelyre a szaktanfolyami képzés irányul, működőképes és jogszabályban előírt műszaki ellenőrzés alapján érvényes igazolással rendelkező gépet,

b) olyan gyakorlóterületet, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetésszerű használat mértékét meghaladó környezetszennyezés nélkül biztosítható a gép kezelésének és a hibaelhárításnak a gyakorlása – ideértve a géphez tartozó különböző tartozékok, szerelékek fel- és leszerelését is,

c) a gép kezeléséhez, karbantartásához és tartozékcseréjéhez előírt munka- és védőruhát, valamint

d) az elméleti tantárgyak tanítására olyan oktatót, aki megfelel – az adott képzésre vonatkozóan – jogszabályban és a tantervi és vizsgakövetelményben meghatározott személyi feltételeknek,

biztosít.

A képzés elméleti és gyakorlati oktatási részből áll, amelyben a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott tartalommal

a) az elméleti oktatási rész keretében

aa) általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismereteket,

ab) általános üzemeltetési és technológiai ismereteket és

ac) szakirányú gépspecifikus ismereteket,

b) a gyakorlati oktatási rész keretében

ba) gépkezelési gyakorlatot és

bb) munka- és balesetvédelmi ismereteket

kell oktatni.

A gépkezelői vizsga elméleti és gyakorlati vizsgafeladatból áll, amelynek keretében a vizsgázó a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározottak szerint ad számot az általános és a gépcsoportra vonatkozó ismereteiről.

A vizsgázó a számára meghatározott valamennyi vizsgakötelezettség teljesítése esetén az adott gépcsoportra érvényes gépkezelői jogosítványt kap.

A rendelet 2021. december 5-én lép hatályba.

További információk: