Baranya megye fejlesztése – 1969

Baranya megye iparának távlati fejlesztési tervei, 1969

Iparfejlesztési terveket elemeztek és adtak közre 1969-ben. Népgazdaság tervszerű fejlesztése a fő cél. Mindez Baranya megyére vonatkozik.

Csak idézek az anyagból, még egyszer 1969!

52 éve írták!

 •  Az ellenpólusvárosok, Miskolc, Debrecen, Pécs, Szeged és Győr fejlődése mérsékeltebb volt – ezek között Pécs városáé a szükségesnél lassúbb; nagyságrendjük, illetve jelentőségük mind az ország településhálózatához, mind Budapesthez viszonyítva kisebb a kívánatosnál. A településhálózat fejlesztésénél ezért indokolt a vidéki nagyvárosok – köztük Pécs – gyorsabb ütemű, tervszerű kiépítését biztosítani
 • a munkaképes kornál idősebbek aránya a népesség korösszetételének öregedési irányát mutatja
 • A megye nem általános ipari jellegével…., hanem két bányaüzemével emelkedik ki. Ennek vizsgálata fontos, mert: aránylag rövid időn belül bekövetkezhet az energiahordozók struktúrájának megváltozása, ezért a megyének az országos gazdasági életben képviselt súlya csökkenni fog, ami a megye lakóinak életszínvonal csökkenését eredményezi
 • Az építőiparban jelentős munkaerőhiány és a technológiai fejlettség alacsony szintje kapacitáshiányt okoz
 • A megye iparstruktúrájának megváltoztatása és továbbfejlesztése jelentheti a probléma legátfogóbb, megfelelő fejlődést biztosító módját, Ennek végrehajtása nagy fokú megfontolást és előrelátást igényel.
 • Elengedhetetlen, hogy a közeljövőben Pécsett nagy teljesítményű elektronikus számítógép központot alakítsanak ki.
 • Indokolt a szállodai férőhelyek számának növelése Pécs, Harkány és Siklós és a pécsi tó körzetében.
 • A vasúthálózatot a megyében zömmel elavult mellékvonalak jellemzik.
 • Úgy véljük, hogy a mecseki iparvidék az eddiginél lényegesen nagyobb gépipari bázist kell kapjon. A megfelelő adottságok megvannak, mint: munkaerőbázis, magasan képzett műszaki értelmiség, oktatási intézmények.
 • Megyénk néhány évvel ezelőtt az iparilag fejlettek sorába tartozott, jelenleg azonban helytálló a közepes jelző…Sokszor nem lehet megérteni a központi iparfejlesztési intézkedéseket sem.
 • Mohácson a Duna híd megépítését több szempont is indokolja.
 • Elektronikus számítógép alkatrészeket gyártó üzem Pécsre történő telepítése több szempontból is indokolt volna.

Kis vízben kis halat fognak, nagy vízben nagyot. Ősi pecás mondás.