Kézműves, nem élelmiszeripari termék minősítése

Szinte minden ünnep közeledtével megszaporodnak az otthon, gyakran dekorációs céllal előállított termékek. Sokan ilyenkor szembesülnek avval is, hogy a végeredmény mennyire tetszik másoknak, és esetleg ezt értékesíteni is tudnák. Ezek minősítésével kapcsolatban sok kérdés érkezik a kamarához, ezért az erre adható megoldásokat az alábbiakban összefoglaljuk.

Népi iparművészeti minősítés

A hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami feladatokat a Hagyományok Háza látja el. A főigazgató erre eseti jelleggel minősítő zsűrit kér fel. A zsűri véleményezi a népi iparművészeti, a hagyományos tárgyalkotó népművészeti és a népi előadó-művészeti minősíttetés céljából megküldött vagy bejelentett alkotásokat.
Az alkotások minősítése azoknak a kortárs alkotó embereknek lehet fontos, akik olyan termékeket készítenek, amelyek a népi hagyományból kiindulva a mai életünkbe illeszthetőek.

További információ: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/minosito-tevekenysegunk

Magyar Kézműves Remek

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában minden évben be lehet nyújtani pályázatot a Magyar Kézműves Remek cím elnyerésére. A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról illetve igényelhető az MKIK Oktatási és Képzési Igazgatóságán.

A pályázat tárgyát képező termékek célja

Kézműipari tevékenység keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; üveg-, – papír-, kerámia- és egyéb iparban) készített – az alábbi pályázati célkitűzésnek megfelelő – termék:

  • a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése,
  • minőségi kézműipari termékek bemutatása,
  • a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása,
  • a magyar kézműiparban a hagyományőrző vállalkozói kultúra elmélyítése, a kézműves szakma rangjának emelése, a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása,
  • népi kézműves mesterségek hagyományainak továbbéltetése.

Termékek köre:

  • valamely hagyományos funkciót, feladatkört ellátó – szakmai, mesterségbeli és esztétikai értékekkel bíró – termékek,
  • feladatkörükben technikai, technológiai, formai újdonságokat tartalmazó igényes/színvonalas kézműipari termékek,
  • népművészeti hagyományokat hűen őrző minőségi termékek, valamint a népi kultúrában gyökerező kézműves alkotások körében.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Képzési Igazgatósága (Köpeczi-Bócz Attila szervező, e-mail cím: 

KSH – állásfoglalás kérése

Egy-egy tevékenység besorolásával kapcsolatban a KSH-tól lehet állásfoglalást kérni elektronikus formában az alábbi linken található űrlap kitöltésével és beküldésével:

https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml?lang=hu

Az Ügy adatai pontban ki kell választani:

Információkérés

A kérés célja: Egyéb – majd itt a szabadszöveges részben lehet kifejteni az ügy teljes leírását, ami alapján a KSH elvégzi a besorolást, ha ez lehetséges az aktuálisan érvényben lévő rendeletek alapján.