Tanulóképzés napi normatívái 2022-ben

A szakirányú oktatáshoz kapcsolódó adócsökkentő tételeket 2022. január 1-től a szociális hozzájárulási adóból lehet kedvezményként érvényesíteni.

A Szocho tv. az adókedvezmények tekintetében kiegészült a 2022. január 1-jén hatályba lépő új 17/A. §-sal, amely biztosítja a csökkentő tételek elszámolását:

  • a szakképzési munkaszerződésre,
  • a sikeres szakmai vizsgát követően igénybe vehető „sikerdíj”-ra,
  • a felsőoktatási duális és gyakorlatigényes alapképzésekre vonatkozóan.

A Szocho tv. 36/D. § a kifutó képzésekre kötött tanulószerződések és az együttműködési megállapodások esetén is lehetővé teszi az adókedvezmény igénybevételét.

2022-ben is 254 a munkanapok száma, így a napi elszámolható összeg nem változik.

Az adókedvezmény mértékének megállapításához segítségül ajánljuk a 2022-ben elszámolható napi összegekről szóló segédtáblázatainkat:

szakképzési munkaszerződések utáni napi normatívák

tanulószerződések utáni napi normatívák

Ha a szakképzési munkaszerződés megkötésére más munkáltatóval fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszony mellett kerül sor, a duális képzőhely adócsökkentési lehetősége a főszabályként megállapított mértékek ötven százaléka.

A fizetendő szociális hozzájárulási adót meghaladó, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetésére törvény alapján nem köteles adóalanyok (pl. KATA, KIVA) az adókedvezményt visszaigénylés keretében érvényesíthetik.

Figyelem: a szociális hozzájárulási adó bevallása havi szintű, korrekcióra csak önrevízióval van lehetőség. A tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell bevallani, tehát mind a napi normatívát, mind a sikeres szakmai vizsga után járó összeget!

Kérdés esetén keressék duális képzési tanácsadóinkat.