Változik a védettség igazolása

Megjelent a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) kormányrendelet módosítása, melynek szabályai 2022. február 15-től változnak meg.

A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) kormányrendelet védettség igazolására vonatkozó rendelkezései február 15. napjától az alábbiak szerint változnak:

 

1. A védettség kizárólag a védőoltás felvételével igazolható, így nem jelent a továbbiakban védettséget önmagában a fertőzésből történt felgyógyulás.

2. A védettségi igazolvány tartalmazni fogja a védettség érvényességének vagy érvénytelenségének tényét, mely nem magán az igazolványon, hanem a rajta lévő QR-kód segítségével megjeleníthető online felületen olvasható majd le.

3. A védettség időtartama változó a felvett oltások száma és ideje, valamint az esetleges fertőzésből történő gyógyulás ideje szerint:

a) a védettség kétdózisú oltóanyag esetében a második, egydózisú oltóanyag esetében az első oltás beadásától érvényes; vagyis kétdózisú oltóanyag esetében az első oltást követően még nem érvényes az oltott személy védettsége;

b) ha két oltást vett fel valaki, a védettség a második oltást követő hat hónapig tart, ugyanez a helyzet egydózisú oltóanyag esetében, ekkor az első oltást követő hat hónap a védettség időtartama;

c) ha valaki a fentieket követően felveszi a harmadik oltást, illetve egydózisú oltóanyag esetében a másodikat, a védettsége korlátlan ideig fog tartani;

d) ha az első oltás kétdózisú, a második oltás egydózisú oltóanyaggal történik, a második oltást követően a védettség már korlátlan időre szól;

e) ha a második (egydózisú oltóanyag esetében az első) oltást követő hat hónapon belül az oltott személy koronavírussal fertőződik meg, a pozitív eredményű teszt eredményének dátumától számított hat hónapig lesz védett. Ha e hat hónap alatt újabb oltást vesz fel, védettsége korlátlan ideig fog tartani (lásd c) pont).

4. A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy védettsége a második (egydózisú oltóanyag esetében az első) oltást beadásának napjától a tizennyolcadik életévének betöltéséig érvényes függetlenül attól, hogy vett-e fel újabb oltást.

5. A QR-kód segítségével megjeleníthető online felületen ellenőrizni lehet a védettség időtartamát, a felület külön jelzi, ha a védettség idejéből 21 nap vagy annál rövidebb időtartam van hátra.

6. Amennyiben az oltásra jelentkezésekor az jelentkező megadta telefonszámát és/vagy e-mail címét, a megadott elérhetőségnek megfelelően SMS-ben, e-mail-ben vagy ügyfélkapun keresztül, valamint – amennyiben az előző megoldások közül egyik sem megoldható – postai úton értesítést kap, ha a védettsége 21 nap múlva lejár.

7. Azok a védettségi igazolványok, melyek a 2022. február 14-ig hatályban lévő rendelkezések (2. § (4 bekezdés)2. § (6) bekezdés b) pont) alapján a fertőzésből történő felgyógyulás okán kerültek kiállításra, 2022. február 15-én hatályukat vesztik. Ezen igazolványok érvénytelenségéről az érintett nem kap külön értesítést.

8. Ha jogszabály valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség alóli mentesülés érdekében védettség igazolását írja elő, a védettségi igazolványt vizsgáló személy a védettség érvényességének megállapítása érdekében köteles ellenőrizni a QR-kód segítségével megjeleníthető online felületen rögzített adatokat is. A fenti szabály alól kivétel az az eset, amikor jogszabály írja elő foglalkoztatási jogviszony keretében az oltottság meglétét, és a foglalkoztatott ennek eleget tett.

 

Forrás: Magyar Közlöny 2022. évi 7. száma