Heti jogász 2022. 4 – 5. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 4. héten a Magyar Közlöny 9 – 14. számai, az 5. héten a 15 – 20. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/9.

Megjelent: 2022. 01. 24.

 

Új jogszabályok

 

17/2022. (I. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítés előlegének követelésfoglalás alóli mentesítéséről

Hatályos: 2022. 01. 25., 2022. 02. 08.

 

18/2022. (I. 24.) Korm. rendelet

a mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségéhez a központi költségvetésből biztosított hozzájárulás eltérő mértékéről

Hatályos: 2022. 01. 25., 2022. 02. 08.

 

19/2022. (I. 24.) Korm. rendelet

az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) alkalmazásához kapcsolódó feladatok részletes szabályairól

Hatályos: az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

20/2022. (I. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

3/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet

a szerencsejáték felügyeleti díjról és a szerencsejáték-szervező tevékenység engedélyezéséért és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjról

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

4/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet

a hites bányamérőről

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

5/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet

a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

3/2022. (I. 24.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 25.

 

1/2022. (I. 24.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet és a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Andorrai Hercegséggel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 25.

 

1010/2022. (I. 24.) Korm. határozat

Mórahalom, Röszke, Zákányszék, Ruzsa-Öttömös, Kelebia, Tompa, Bácsalmás, Ásotthalom és Domaszék mezei őrszolgálata fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

 

1011/2022. (I. 24.) Korm. határozat

a budakalászi Kalász Suli Általános Iskola tornaterem-beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

 

1012/2022. (I. 24.) Korm. határozat

a nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

6/2022. (I. 24.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 19/2022. (I. 24.) Korm. r.

Hatályos: az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 19/2022. (I. 24.) Korm. r.

Hatályos: az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról

Módosítja: 20/2022. (I. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Módosítja: 3/2022. (I. 24.) SZTFH r.

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 3/2022. (I. 24.) HM r.

Hatályos: 2022. 01. 25.

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 1/2022. (I. 24.) KKM r.

Hatályos: 2022. 01. 25.

 

17/2021. (V. 22.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről

Módosítja: 1/2022. (I. 24.) KKM r.

Hatályos: 2022. 01. 25.

 

1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a nemzeti identitás erősítését célzó programokról

Módosítja: 1012/2022. (I. 24.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/10.

Megjelent: 2022. 01. 25.

 

Új jogszabályok

 

1013/2022. (I. 25.) Korm. határozat

az egykori Istenszeme fogadó ingatlannal kapcsolatos állami elővásárlási jog gyakorlásáról és hasznosításáról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/11.

Megjelent: 2022. 01. 25.

 

Új jogszabályok

 

21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 26.

 

22/2022. (I. 25.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 26.

 

2/2022. (I. 25.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2022. 01. 26.

 

6/2022. (I. 25.) SZTFH rendelet

a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

7/2022. (I. 25.) SZTFH rendelet

a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

1014/2022. (I. 25.) Korm. határozat

az Ecuadori Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

 

1015/2022. (I. 25.) Korm. határozat

a szociális szakosított ellátásokhoz és a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

 

1016/2022. (I. 25.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1017/2022. (I. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló tatabányai vasútállomás felújítása és akadálymentesítése, valamint a két városrészt összekötő gyalogos felüljáró megépítése érdekében szükséges ingatlanszerzésről

 

Módosított jogszabályok

 

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

Módosítja: 21/2022. (I. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 26.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 22/2022. (I. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 26.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

65/2021. (XII. 14.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 2/2022. (I. 25.) MNB r.

Hatályos: 2022. 01. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/12.

Megjelent: 2022. 01. 26.

 

Új jogszabályok

 

8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet

a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

2/2022. (I. 26.) NVTNM rendelet

a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése, valamint egyes gazdasági társaságokat érintő változások átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 27.

 

3/2022. (I. 26.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

1018/2022. (I. 26.) Korm. határozat

a Siklósi Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 2/2022. (I. 26.) NVTNM r.

Hatályos: 2022. 01. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/13.

Megjelent: 2022. 01. 27.

 

Új jogszabályok

 

23/2022. (I. 27.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 28., 2022. 01. 29., 2022. 01. 30., 2022. 02. 01., 2022. 02. 12., 2022. 06. 01., 2022. 06. 02., 2022. 08. 01.

 

24/2022. (I. 27.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

25/2022. (I. 27.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

2/2022. (I. 27.) AM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 28., 2022. 01. 30., 2022. 02. 01.

 

2/2022. (I. 27.) KKM rendelet

az egyes külgazdasági és külügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

1019/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Szudáni Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

 

1020/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a 2022-ben államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

 

1021/2022. (I. 27.) Korm. határozat

egyházi személyek jövedelempótlékával kapcsolatos megállapodások megkötéséről, továbbá egyes kormányhatározatok visszavonásáról

 

1022/2022. (I. 27.) Korm. határozat

az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott “Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram ütemezett megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

 

1024/2022. (I. 27.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság- újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1025/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1026/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló 1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat módosításáról

 

1027/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a győri új mentőállomás építéséről

 

1028/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

 

1029/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Soproni Terminál továbbfejlesztésének megalapozásáról

 

1030/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a szentesi sportélet támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1031/2022. (I. 27.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű (“Iskola 2020″ Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1032/2022. (I. 27.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú (“Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

Módosított jogszabályok

 

525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról

Módosítja: 23/2022. (I. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 30.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 23/2022. (I. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 30., 2022. 02. 01.

 

435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 23/2022. (I. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 28., 2022. 01. 29., 2022. 01. 30., 2022. 02. 12., 2022. 06. 01., 2022. 06. 02., 2022. 08. 01.

 

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Módosítja: 24/2022. (I. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 25/2022. (I. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja: 2/2022. (I. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 30.

 

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 2/2022. (I. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

65/2011. (VII. 11.) VM rendelet

a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről

Módosítja: 2/2022. (I. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 30.

 

27/2012. (III. 24.) VM rendelet

a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről

Módosítja: 2/2022. (I. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 30.

 

26/2021. (VII. 29.) AM rendelet

a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

Módosítja: 2/2022. (I. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 2/2022. (I. 27.) KKM r.

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól

Módosítja: 2/2022. (I. 27.) KKM r.

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet

a külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól

Módosítja: 2/2022. (I. 27.) KKM r.

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet

a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól

Módosítja: 2/2022. (I. 27.) KKM r.

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

3/2020. (II. 17.) KKM rendelet

a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól

Módosítja: 2/2022. (I. 27.) KKM r.

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

12/2020. (VII. 30.) KKM rendelet

a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági és pszichológiai alkalmassági vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól

Módosítja: 2/2022. (I. 27.) KKM r.

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

2/2021. (II. 2.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 2/2022. (I. 27.) KKM r.

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről

Módosítja: 1023/2022. (I. 27.) Korm. h.

 

1383/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamosenergia infrastruktúra-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1023/2022. (I. 27.) Korm. h.

 

1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1023/2022. (I. 27.) Korm. h.

 

1558/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a tatabánya-Oroszlány-tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, hatékonyságának növelése és rekonstrukciója megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1023/2022. (I. 27.) Korm. h.

 

1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat

Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról

Módosítja: 1026/2022. (I. 27.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1032/2022. (I. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2/1994. (VII. 8.) KüM rendelet

a meghagyással kapcsolatos követelményekről rendkívüli állapot idején

Hatályon kívül helyezi: 2/2022. (I. 27.) KKM r.

Hatályos: 2022. 01. 28.

 

1138/2001. (XII. 26.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház között az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékáról szóló megállapodások megkötéséről

Visszavonta: 1021/2022. (I. 27.) Korm. határozat.

 

1039/2002. (IV. 19.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Unitárius Egyház, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a Magyarországi Román Ortodox Egyház között az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékáról szóló megállapodások megkötéséről

Visszavonta: 1021/2022. (I. 27.) Korm. határozat.

 

2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozat

a Miniszterelnöki Hivatal, valamint tizenkét határon túli egyházi jogi személy között az 5000 lakosnál kisebb magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatásáról szóló megállapodások megkötéséről

Visszavonta: 1021/2022. (I. 27.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/14.

Megjelent: 2022. 01. 28.

 

Új jogszabályok

 

26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet

egyes bányászati tárgyú és bányafelügyeleti hatáskört érintő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 31., 2022. 02. 01.

 

9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

10/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezéséről és hatósági felügyeletéről

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Hatályos: 2022. 02. 01., 2022. 03. 01.

 

13/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányászati hulladékok kezeléséről

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

14/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

16/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

17/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

19/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

3/2022. (I. 28.) AM rendelet

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 29.

 

5/2022. (I. 28.) eMMI rendelet

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a vizsgálati gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó, jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2/2022. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

1033/2022. (I. 28.) Korm. határozat

a letenyei tanuszoda építéséről szóló 1811/2020. (XI. 17.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 26/2022. (I. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

Módosítja: 26/2022. (I. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

Módosítja: 26/2022. (I. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja: 26/2022. (I. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022.02.01.

 

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

Módosítja: 26/2022. (I. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja: 26/2022. (I. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a szén-dioxid geológiai tárolásáról

Módosítja: 26/2022. (I. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 26/2022. (I. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet

az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja: 26/2022. (I. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022.02.01.

 

121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

Módosítja: 26/2022. (I. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 26/2022. (I. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022.02.01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 26/2022. (I. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 26/2022. (I. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

68/2020. (XII. 23.) AM rendelet

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 3/2022. (I. 28.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 29.

 

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

Módosítja: 5/2022. (I. 28.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

2/2022. (I. 14.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a vizsgálati gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó, jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 5/2022. (I. 28.) EMMI r.

Hatályos: 2022.01.31.

 

1811/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a letenyei tanuszoda építéséről

Módosítja: 1033/2022. (I. 28.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/15.

Megjelent: 2022. 01. 31.

 

Új jogszabályok

 

27/2022. (I. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államnak a Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2022. 01. 31. 9 órától.

 

3/2022. (I. 31.) NVTNM rendelet

a Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 31. 16 órától.

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 3/2022. (I. 31.) NVTNM r.

Hatályos: 2022. 01. 31. 16 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/16.

Megjelent: 2022. 01. 31.

 

Új jogszabályok

 

28/2022. (I. 31.) Korm. rendelet

az állami tulajdonú egészséginformatikai gazdasági társasággal kapcsolatos egyes rendelkezéseknek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 31. 16 órától, 2022. 02. 14.

 

29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet

a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól

Módosítja: 29/2022. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/17.

Megjelent: 2022. 01. 31.

 

Új jogszabályok

 

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Hatályos: 2022. 02. 01., 2022. 07. 01.

 

21/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

22/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

23/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

24/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzatról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

25/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

27/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

29/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetekkel kapcsolatos részletes szabályokról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/18.

Megjelent: 2022. 02. 01.

 

Új jogszabályok

 

30/2022. (II. 1.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02.

 

3/2022. (II. 1.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02.

 

4/2022. (II. 1.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 03., 2023. 01. 01.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.033/2021/3. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha törvény jelöli ki a díjszedésre jogosultakat és ezek között az önkormányzat nem szerepel, mégis megállapít díjfizetési kötelezettséget.

 

1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1035/2022. (II. 1.) Korm. határozat

helyi önkormányzatok támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 30/2022. (II. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 02.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 30/2022. (II. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 02.

 

1/2013. (I. 8.) KIM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól

Módosítja: 3/2022. (II. 1.) MvM r.

Hatályos: 2022. 02. 02.

 

3/1986. (II. 21.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról

Módosítja: 4/2022. (II. 1.) IM r.

Hatályos: 2022. 03. 03., 2023. 01. 01.

 

1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Módosítja: 1034/2022. (II. 1.) Korm. h.

 

1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1034/2022. (II. 1.) Korm. h.

 

1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1034/2022. (II. 1.) Korm. h.

 

1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

Módosítja: 1034/2022. (II. 1.) Korm. h.

 

1912/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1035/2022. (II. 1.) Korm. h.

 

1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

helyi önkormányzatok támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1035/2022. (II. 1.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/19.

Megjelent: 2022. 02. 02.

 

Új jogszabályok

 

3/2022. (II. 2.) MNB rendelet

az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

3/2022. (II. 2.) ITM rendelet

a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2022. 02. 03.

 

4/2022. (II. 2.) ITM rendelet

a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok 2022. évi kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2022. 02. 03.

 

1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat

az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról

 

1037/2022. (II. 2.) Korm. határozat

a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról szóló 1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet

az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

Módosítja: 3/2022. (II. 2.) MNB r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról

Módosítja: 1037/2022. (II. 2.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

17/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok és a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása alcím fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 3/2022. (II. 2.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 03.

 

18/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok 2021. évi kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 4/2022. (II. 2.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 03.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/20.

Megjelent: 2022. 02. 04.

 

Új jogszabályok

 

31/2022. (II. 4.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 05.

 

32/2022. (II. 4.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 05.

 

33/2022. (II. 4.) Korm. rendelet

az egészségügyi intézmények működési rendjének egyes veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2022. 02. 05., 2022. 02. 19.

 

1038/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a víziszárnyas ágazat érdekében hozott kormányzati intézkedésekről

 

1039/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban keletkezett tűzkárok helyreállítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1040/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

 

1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

 

1042/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a Győri Ipari Park bővítésének támogatásáról

 

1043/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének támogatásáról

 

1044/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a kisvárdai multifunkciós sportcsarnok építéséről szóló 1832/2020. (XI. 20.) Korm. határozat módosításáról

 

1045/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a záhonyi körzetben szükséges vágányfelújításokról

 

Módosított jogszabályok

 

303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról

Módosítja: 31/2022. (II. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 05.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 32/2022. (II. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 05.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1041/2022. (II. 4.) Korm. h.

 

1832/2020. (XI. 20.) Korm. határozat

a kisvárdai multifunkciós sportcsarnok építéséről

Módosítja: 1044/2022. (II. 4.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.