Fellendülési forgatókönyv Baranya megye

Beszéljünk őszintén.

Egy térség fejlődésének számos alapfeltétele és tényezője van. Szükséges a menedzselő szemlélettel rendelkező államigazgatás és önkormányzat. Alapfeltétel, hogy a képzési rendszer szolgálja a helyi gazdaságot, közép és felsőfokon. Erős, a megyét és a térséget képviselő politikusokra van szükség.

És ami a legfontosabb: a térség vállalkozásaira kell fókuszálni. Egyszerű oka van:

  • Elsődleges haszon a meglévő foglalkoztatás és a beruházásokon keresztül teremtett munkahelyek
  • Másodlagos haszon az állami és helyi adóbevételek (Pécs város iparűzési adóbevétele harmada Fehérvár vagy Győr adóbevételének)
  • Az eredmények harmadik dimenzióját a helyben készült termékek látható és láthatatlan exportja testesíti meg, ami segíti a hely gazdasági bázisának diverzifikálódását is.

A vállalkozási szféra megerősödve képes lesz az életminőséghez hozzájáruló kulturális intézmények mecenatúrájára is.

Most fordítva ülünk a vágtató lovon. Az újraelosztási rendszer forrásai folyamatosan bővülnek, hatásait a környezet nehezen érzékeli, nincs kisugárzó erő. A folyamatot megfordítva hamar átlendülünk a libikóka magasra törekvő felére.

Nem mondhatunk le az ipari telepítésről és az ipari szereplők fejlesztéséről sem. Ahogy más térségek is megoldják a feszítő HR kérdéseket, itt is elfér 8-12 darab 1000 fős vállalat. A helyi családi vállalkozások készek a helyi ipari fejlesztéseken és működőtőke telepítéseken közreműködni, dolgozni. Kapacitásaik  tengerentúli hasznosítása mellett szívesen lesznek próféták saját hazájukban is.

Egy Pécs méretű városban az elmúlt 10-12 évben évente legalább 30 MRD Ft közösségi és for-profit beruházást kell(ene) menedzselni! Lehet ez sportcélú, ipari célú, közösségi közlekedést szolgáló…stb. Debrecen 2021-ben 800 MRD Ft működőtőkét fogadott. Fel kell zárkóznunk! Minden esélyünk megvan rá.

Felkészült vállalkozások, nyugat-európai munkakultúra, tehetséges fiatalok. Ha nem élünk a legkisebb eséllyel sem, akkor elveszítjük mindhármat.