Heti jogász 2022. 15 – 16. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 15. héten a Magyar Közlöny 66. száma, a 16. héten a 67 – 69. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/66.

Megjelent: 2022. 01. 13.

 

Új jogszabályok

 

146/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel történő ellátásáról

Hatályos: 2022. 04. 15., 2022. 04. 29.

 

148/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 15.

 

149/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 15.

 

150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

az állam által fizetett költségtérítéssel kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

151/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 04. 15., 2022. 04. 29.

 

152/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 15.

 

153/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 16.

 

154/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 15.

 

155/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

az in vitro fertilizációs eljárások egyes veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2022. 04. 15., 2022. 04. 29.

 

6/2022. (IV. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 15.

 

7/2022. (IV. 14.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 15.

 

8/2022. (IV. 14.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 13.

 

11/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet, valamint az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 17.

 

12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 17.

 

7/2022. (IV. 14.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a honvéd tisztjelölti jogviszony átalakulásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

12/2022. (IV. 14.) ITM rendelet

a hivatásos hajós képesítésekről

Hatályos: 2022. 04. 19.

 

13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet

a hivatásos hajós képesítésekkel összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 19.

 

5/2022. (IV. 14.) AB határozat

a Kúria Pfv.III.21.484/2019/12. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.124/2019/16. számú részítélete és a Fővárosi Törvényszék 36.P.24.412/2015/139. számú rész- és közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.057/2021/6. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha úgy állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy a törvény által kijelölt díjszedésre jogosultak között az önkormányzat nem szerepel.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.053/2021/6. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha úgy állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy a törvény által kijelölt díjszedésre jogosultak között az önkormányzat nem szerepel.

 

1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022-2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről

Hatályos: 2022. 04. 15.

 

Módosított jogszabályok

 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 146/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról

Módosítja: 146/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja: 148/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 15.

 

106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 149/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 15.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 150/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 150/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja: 150/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja: 150/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 152/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 15.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 153/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 16.

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja: 154/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 15.

 

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Módosítja: 6/2022. (IV. 14.) BM r.

Hatályos: 2022. 04. 15.

 

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) BM r.

Hatályos: 2022. 04. 15.

 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Módosítja: 8/2022. (IV. 14.) BM r.

Hatályos: 2022. 06. 13.

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 11/2022. (IV. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 04. 17.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 11/2022. (IV. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 04. 17.

 

26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

Módosítja: 12/2022. (IV. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 04. 17.

 

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

7/2013. (VII. 25.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

20/2013. (IX. 16.) HM rendelet

a ruházati ellátásról

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet

a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

22/2016. (XII. 21.) HM rendelet

a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

Módosítja: 7/2022. (IV. 14.) HM r.

Hatályos: 2022. 08. 20.

 

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja: 13/2022. (IV. 14.) ITM r.

Hatályos: 2022. 04. 19.

 

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Módosítja: 13/2022. (IV. 14.) ITM r.

Hatályos: 2022. 04. 19.

 

29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 13/2022. (IV. 14.) ITM r.

Hatályos: 2022. 04. 19.

 

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

Módosítja: 13/2022. (IV. 14.) ITM r.

Hatályos: 2022. 04. 19.

 

26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet

a hajós és tengerész szolgálati könyvről

Módosítja: 13/2022. (IV. 14.) ITM r.

Hatályos: 2022. 04. 19.

 

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet

a víziközlekedés rendjéről

Módosítja: 13/2022. (IV. 14.) ITM r.

Hatályos: 2022. 04. 19.

 

1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020-2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről

Módosítja: 1228/2022. (IV. 14.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/67.

Megjelent: 2022. 04. 19.

 

Új jogszabályok

 

107/2022. (IV. 19.) KE határozat

az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/68.

Megjelent: 2022. 04. 19.

 

Új jogszabályok

 

156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 25.

 

158/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 20.

 

159/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 20.

 

11/2022. (IV. 19.) MNB rendelet

a “Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 04. 20.

 

12/2022. (IV. 19.) MNB rendelet

a “Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 04. 20.

 

2/2022. (IV. 19.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

1229/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Honvédelmi Minisztérium 2022. évi tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és annak forrásigényéről

 

1230/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról

 

1231/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások előirányzathoz szükséges kötelezettségvállalásokról

 

1232/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságon részt vevő járművek számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról

 

1233/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint az ezekkel összefüggő intézkedésekről szóló 1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat módosításáról

 

1234/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a “Kanizsa” kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban elnevezésű projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1235/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Győr Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1009/2022. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

 

1236/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

1237/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 20.

 

1238/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.6-16-2017-00023 azonosító számú (“Súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése a Kaposvári Tankerületi Központban” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1239/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, “Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

 

1240/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

14/2022. (IV. 19.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Békéscsaba – Méhkerék – országhatár és az ahhoz kapcsolódó romániai út nyomvonaláról és határmetszéspontjáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja: 156/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 156/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

274/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kialakításához és működtetéséhez kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

Módosítja: 156/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja: 156/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 156/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja: 157/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 25.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 158/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 20.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 159/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 20.

 

3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

Módosítja: 2/2022. (IV. 19.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről

Módosítja: 2/2022. (IV. 19.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1231/2022. (IV. 19.) Korm. h.

 

1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat

a V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint az ezekkel összefüggő intézkedésekről

Módosítja: 1233/2022. (IV. 19.) Korm. h.

 

1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1236/2022. (IV. 19.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1237/2022. (IV. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 20.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet

egyes NMHH rendeleteknek a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás változásával összefüggő módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2022. (IV. 19.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet

az azonosítógazdálkodással összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2022. (IV. 19.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/69.

Megjelent: 2022. 04. 21.

 

Új jogszabályok

 

160/2022. (IV. 21.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

8/2022. (IV. 21.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

7/2022. (IV. 21.) MvM rendelet

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

9/2022. (IV. 21.) BM rendelet

a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 22., 2022. 07. 01.

 

10/2022. (IV. 21.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

8/2022. (IV. 21.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

9/2022. (IV. 21.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

11/2022. (IV. 21.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet és a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

6/2022. (IV. 21.) KKM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.027/2021/8. jogegységi hatályú határozata

bírósági jogkörben okozott kár megtérítése

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.055/2021/5. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy központi jogforrás állapítja meg a fizetési kötelezettség megállapítására jogosultakat, és ezek között a helyi önkormányzat nem szerepel.

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 8/2022. (IV. 21.) NVTNM r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

Módosítja: 9/2022. (IV. 21.) BM r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Módosítja: 9/2022. (IV. 21.) BM r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 9/2022. (IV. 21.) BM r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 10/2022. (IV. 21.) BM r.

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

Módosítja: 8/2022. (IV. 21.) HM r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 9/2022. (IV. 21.) HM r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 9/2022. (IV. 21.) HM r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

20/2019. (VII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

Módosítja: 11/2022. (IV. 21.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

2/2015. (II. 20.) IM rendelet

a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról

Módosítja: 11/2022. (IV. 21.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól

Módosítja: 6/2022. (IV. 21.) KKM r.

Hatályos: 2022. 04. 22.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet

a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól

Hatályon kívül helyezi: 7/2022. (IV. 21.) MvM r.

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.