Heti jogász 2022. 17 – 18. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 17. héten a Magyar Közlöny 70 – 73, a 18. héten a 74 – 76. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/70.

Megjelent: 2022. 04. 26.

 

Új jogszabályok

 

13/2022. (IV. 26.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

9/2022. (IV. 26.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

1/2022. (IV. 26.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2021. (IV. 9.) PTNM rendeletnek az átmeneti támogatási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

12/2022. (IV. 26.) IM rendelet

egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 27., 2022. 06. 28.

 

14/2022. (IV. 26.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

6/2022. (IV. 26.) AB határozat

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (11) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről és alkalmazási tilalmáról

 

7/2022. (IV. 26.) AB határozat

a Miskolci Törvényszék 3.Pkf.20.755/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

 

1/2022. (IV. 26.) NVB közlemény

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának eredményéről

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 9/2022. (IV. 26.) NVTNM r.

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

1/2021. (IV. 9.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 1/2022. (IV. 26.) PTNM r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

11/2003. (V. 8.) IM—BM—PM együttes rendelet

a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról

Módosítja: 12/2022. (IV. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet

a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól

Módosítja: 12/2022. (IV. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 06. 28.

 

8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet

a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről

Módosítja: 12/2022. (IV. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

8/2014. (XII. 12.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról

Módosítja: 12/2022. (IV. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

13/2014. (XII. 16.) IM rendelet

a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól

Módosítja: 12/2022. (IV. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

14/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről

Módosítja: 12/2022. (IV. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

15/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról

Módosítja: 12/2022. (IV. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 12/2022. (IV. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

38/2015. (XII. 21.) IM rendelet

a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről

Módosítja: 12/2022. (IV. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

9/2018. (VI. 11.) IM rendelet

a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

Módosítja: 12/2022. (IV. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

12/2018. (VI. 12.) IM rendelet

az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 12/2022. (IV. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 14/2022. (IV. 26.) ITM r.

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

8/2022. (III. 22.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 13/2022. (IV. 26.) MNB r.

Hatályos: 2022. 04. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/71.

Megjelent: 2022. 04. 28.

 

Új jogszabályok

 

161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

163/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29., 2022. 05. 01., 2022. 05. 03.

 

165/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 01., 2022. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

166/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

167/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

168/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

169/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központ épületének felújításával, átalakításával és a hozzá kapcsolódó Ráday Felsőoktatási Diákotthon újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 78/2020. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

170/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel kiadott egyes veszélyhelyzeti rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29., 2022. 05. 09.

 

10/2022. (IV. 28.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5058/2021/5. határozata

I. A helyi közutak használatát érintő súlykorlátozás bevezetéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség megállapítására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény nem ad felhatalmazást az önkormányzatoknak. II. Az esetlegesen, egyedi esetekben megalapozott, az engedély jogosultjával szemben érvényesítendő kárigény, önmagában nem alapozhat meg díj kiszabására (mint tulajdonképpeni kompenzációra) vonatkozó normatív szabályozást.

 

1241/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

 

1243/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

a magyarországi segélyszervezetek Ukrajnában kialakult humanitárius válsághelyzet enyhítésére irányuló tevékenységéhez szükséges, a Hungary Helps Program javára szolgáló forrásbiztosításról

 

1244/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói Podujevoi Járási Kórház részére történő ingyenes átadásáról

 

1245/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

tudományos és technológiai szakdiplomata álláshely Münchenben történő létesítéséről és egyes tudományos és technológiai szakdiplomata álláshelyek működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a rokkantsági járadékról

Módosítja: 161/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 161/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja: 161/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 161/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 162/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 162/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 162/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről

Módosítja: 162/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

Módosítja: 162/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről

Módosítja: 163/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja: 164/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29., 2022. 05. 01., 2022. 05. 03.

 

13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 164/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

Módosítja: 164/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 165/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 01., 2022. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről

Módosítja: 166/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 167/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 168/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

78/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központ épületének felújításával, átalakításával és a hozzá kapcsolódó Ráday Felsőoktatási Diákotthon újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Módosítja: 169/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 170/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29., 2022. 05. 09.

 

106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 170/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

Módosítja: 1241/2022. (IV. 28.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

9/2005. (III. 30.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 10/2022. (IV. 28.) HM r.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat

Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

Visszavonta: 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/72.

Megjelent: 2022. 04. 29.

 

Új jogszabályok

 

14/2022. (IV. 29.) MNB rendelet

a “Lax Péter” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

15/2022. (IV. 29.) MNB rendelet

a “Lax Péter” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

3/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

4/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

5/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

6/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

7/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2022. 05. 01

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/73.

Megjelent: 2022. 04. 29.

 

Új jogszabályok

 

171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről

Hatályos: 2022. 05. 14., 2022. 05. 28.

 

172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról

Hatályos: 2022. 05. 09., 2022. 05. 23.

 

173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának támogatásáról

Hatályos: 2022. 05. 09., 2022. 05. 23.

 

174/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

175/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

176/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 04.

 

177/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

178/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az országos főállatorvosnak élelmiszer- vagy takarmány-összetevő helyettesítésével kapcsolatos feladatairól

Hatályos: 2022. 04. 30., 2022. 05. 14.

 

10/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet

a szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének szabályairól

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

11/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó központi kezelésű kiadási előirányzatai felhasználásáról szóló 29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

12/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet

a kormánybiztosok megbízatásának megszűnésére tekintettel az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

6/2022. (IV. 29.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

7/2022. (IV. 29.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet címrendi kiegészítéssel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

8/2022. (IV. 29.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 07.

 

9/2022. (IV. 29.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

16/2022. (IV. 29.) AM rendelet

a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol mennyiségének adatszolgáltatási kötelezettségéről

Hatályos: 2022. 05. 14.

 

11/2022. (IV. 29.) BM rendelet

a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

12/2022. (IV. 29.) BM rendelet

az iskolaőrök tevékenységével kapcsolatos egyes BM rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

13/2022. (IV. 29.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak élelmezési ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről

Hatályos: 2022. 05. 14.

 

14/2022. (IV. 29.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

15/2022. (IV. 29.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015 (II. 27.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 29.

 

13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos, jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26., 2023. 05. 26.

 

14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

16/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

17/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet hatályon kívül helyezéséről és a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 27.

 

13/2022. (IV. 29.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet és a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

15/2022. (IV. 29.) ITM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

4/2022. (IV. 29.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

1246/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

a távhőkassza pozitív egyenlege megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

 

1247/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról szóló 1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat módosításáról

 

1248/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

1249/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról szóló 1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1250/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök Kárpátalja részére történő adományozásáról

 

Módosított jogszabályok

 

96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról

Módosítja: 172/2022. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 09.

 

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja: 174/2022. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 175/2022. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 176/2022. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 04.

 

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről

Módosítja: 176/2022. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 04.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 177/2022. (IV. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó központi kezelésű kiadási előirányzatai felhasználásáról

Módosítja: 11/2022. (IV. 29.) NVTNM r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 12/2022. (IV. 29.) NVTNM r.

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

3/2022. (I. 26.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról

Módosítja: 6/2022. (IV. 29.) MK r.

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 7/2022. (IV. 29.) MK r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 8/2022. (IV. 29.) MvM r.

Hatályos: 2022. 05. 07.

 

21/2002. (X. 7.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

Módosítja: 8/2022. (IV. 29.) MvM r.

Hatályos: 2022. 05. 07.

 

19/2003. (XII. 19.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 8/2022. (IV. 29.) MvM r.

Hatályos: 2022. 05. 07.

 

5/2015. (II. 2.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 8/2022. (IV. 29.) MvM r.

Hatályos: 2022. 05. 07.

 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 9/2022. (IV. 29.) MvM r.

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

37/2019. (VII. 26.) AM rendelet

a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Módosítja: 16/2022. (IV. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 05. 14.

 

27/1998. (VI. 10.) BM rendelet

a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról

Módosítja: 11/2022. (IV. 29.) BM r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja: 12/2022. (IV. 29.) BM r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

28/2020. (VII. 17.) BM rendelet

az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről

Módosítja: 12/2022. (IV. 29.) BM r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

16/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

Módosítja: 14/2022. (IV. 29.) BM r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

5/2015. (II. 27.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

Módosítja: 15/2022. (IV. 29.) BM r.

Hatályos: 2022. 05. 29.

 

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet

az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

19/2004. (III. 31.) ESzCsM rendelet

a vércsoport meghatározásra használatos reagensek és a szövettipizáló reagensek csereforgalmáról

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

3/2005. (II. 10.) EüM rendelet

az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet

az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2023. 05. 26.

 

35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet

egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja: 15/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

Módosítja: 15/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 16/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

Módosítja: 17/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 10. 27.

 

5/1991. (IV. 4.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

13/2021. (XI. 16.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról

Módosítja: 13/2022. (IV. 29.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 15/2022. (IV. 29.) ITM r.

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

21/2021. (XII. 29.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 4/2022. (IV. 29.) PM r.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat

az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról

Módosítja: 1247/2022. (IV. 29.) Korm. h.

 

1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1248/2022. (IV. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 30.

 

1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1249/2022. (IV. 29.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet

egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet

a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről

Hatályon kívül helyezi: 17/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 10. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/74.

Megjelent: 2022. 05. 02.

 

Új jogszabályok

 

8/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés elnökének megválasztásáról

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

9/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért felelős alelnökének, valamint jegyzőinek megválasztásáról

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

10/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés háznagyának megválasztásáról

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

3/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról

Hatályon kívül helyezi: 9/2022. (V. 2.) OGY h.

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

4/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés háznagyának megválasztásáról

Hatályon kívül helyezi: 10/2022. (V. 2.) OGY h.

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Hatályon kívül helyezi: 11/2022. (V. 2.) OGY h.

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

14/2019. (V. 28.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Hatályon kívül helyezi: 11/2022. (V. 2.) OGY h.

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

15/2019. (V. 28.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Hatályon kívül helyezi: 11/2022. (V. 2.) OGY h.

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

25/2021. (X. 19.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Hatályon kívül helyezi: 11/2022. (V. 2.) OGY h.

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

26/2021. (X. 19.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Hatályon kívül helyezi: 11/2022. (V. 2.) OGY h.

Hatályos: 2022. 05. 02.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/75.

Megjelent: 2022. 05. 04.

 

Új jogszabályok

 

179/2022. (V. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a terrorizmust elhárító szerv feladatkörét érintő módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 10.

 

16/2022. (V. 4.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 10., 2023. 05. 11.

 

1251/2022. (V. 4.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

15/2022. (V. 4.) ME határozat

kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja: 179/2022. (V. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 10.

 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja: 179/2022. (V. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 10.

 

295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 179/2022. (V. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 10.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 16/2022. (V. 4.) BM r.

Hatályos: 2022. 05. 10., 2023. 05. 11.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1251/2022. (V. 4.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/76.

Megjelent: 2022. 05. 06.

 

Új jogszabályok

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.001/2022/6. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy központi jogforrás állapítja meg a fizetési kötelezettség megállapítására jogosultakat, és ezek között a helyi önkormányzat nem szerepel.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.005/2022/4. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy központi jogforrás állapítja meg a fizetési kötelezettség megállapítására jogosultakat, és ezek között a helyi önkormányzat nem szerepel.

 

1252/2022. (V. 6.) Korm. határozat

egyes orvostechnikai eszközök Montenegrói Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság és a Moldovai Köztársaság részére történő adományozásáról

 

1253/2022. (V. 6.) Korm. határozat

a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat és a Győri Ipari Park bővítésének támogatásáról szóló 1042/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1253/2022. (V. 6.) Korm. h.

 

1042/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a Győri Ipari Park bővítésének támogatásáról

Módosítja: 1253/2022. (V. 6.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.