Heti jogász 2022. 19. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 19. héten a Magyar Közlöny 77 – 79. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/77.

Megjelent: 2022. 05. 09.

 

Új jogszabályok

 

1254/2022. (V. 9.) Korm. határozat

a 2022. május 14-i köztársasági elnöki beiktatási ünnepség kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról

 

1255/2022. (V. 9.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról

 

NVB közlemény

az 1/2022. (IV. 26.) NVB közlemény kiegészítéséről

 

Módosított jogszabályok

 

1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Módosítja: 1255/2022. (V. 9.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/78.

Megjelent: 2022. 05. 10.

 

Új jogszabályok

 

173/2022. (V. 10.) KE határozat

hivatalvezetői kinevezésről

 

174/2022. (V. 10.) KE határozat

kabinetfőnöki kinevezésről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/79.

Megjelent: 2022. 05. 13.

 

Új jogszabályok

 

2/2022. Közigazgatási jogegységi határozat

vámelengedési eljárásban a vámhatóság hibája miatti vám elengedéséről

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5006/2022/5. határozata

I. A helyi építési szabályzat módosításának időszakára is elrendelhető változtatási tilalom. A változtatási tilalom alapjául szolgáló rendezési tervmódosítás elkészítéséhez szükséges szakági tervezőt az eljárás kezdetén be kell vonni az eljárásba. II. A változtatási tilalom elrendelésének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése szerinti előfeltétele az írásos településtervezési szerződés megléte. A megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezővel (szakági tervezővel) való szerződéskötés nélküli jogalkotás a rendelet egészének a megalkotási feltételek hiánya miatti törvénybe ütközését eredményezi. A jogalkotási eljárás szabályainak megsértése főszabály szerint közjogi érvénytelenségre vezet.

 

12/2022. (V. 13.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 09.

 

1256/2022. (V. 13.) Korm. határozat

egyes orvostechnikai eszközök Szomáli Szövetségi Köztársaság és Fülöp-szigeteki Köztársaság részére történő adományozásáról

 

1257/2022. (V. 13.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma részére történő adományozásáról

 

NVB közlemény

a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazások eredményéről a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazások eredményéről

 

Módosított jogszabályok

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 12/2022. (V. 13.) OGY h.

Hatályos: 2022. 05. 09.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.