Heti jogász 2022. 22. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 22. héten a Magyar Közlöny 91 – 93. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/91.

Megjelent: 2022. 05. 31.

 

Új jogszabályok

 

19/2022. (V. 31.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

17/2022. (V. 31.) BM rendelet

az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól szóló 12/2016. (V. 4.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

12/2016. (V. 4.) BM rendelet

az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól

Módosítja: 17/2022. (V. 31.) BM r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

13/2022. (IV. 26.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 19/2022. (V. 31.) MNB r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/92.

Megjelent: 2022. 06. 02.

 

Új jogszabályok

 

20/2022. (VI. 2.) MNB rendelet

a “Békésy György” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 06. 03.

 

21/2022. (VI. 2.) MNB rendelet

a “Békésy György” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 06. 03.

 

10/2022. (VI. 2.) AB határozat

a Kúria Knk.I.40.792/2021/10. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

11/2022. (VI. 2.) AB határozat

a Kúria Knk.I.40.793/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

12/2022. (VI. 2.) AB határozat

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról

 

13/2022. (VI. 2.) AB határozat

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdés 3. pontjából fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Debreceni Törvényszék 104.K.700.268/2021/5. számú ítélete megsemmisítéséről

 

Kúria Knk.I.39.469/2022/2. számú végzése

Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti népszavazási tilalom vizsgálatakor annak van jelentősége, hogy a népszavazási kérdéssel hatályon kívül helyezni kért Alapítványi tv. a Fudan tv. szerinti Megállapodás, mint jogszabályban kihirdetett és a magyar jogrendszer részét képező nemzetközi szerződés végrehajtását célozza.

 

Kúria Knk.I.39.470/2022/2. számú végzése

Népszavazási kérdés hitelesítésével összefüggésben, a költségvetés érintettsége, mint tiltott tárgykör fennállásának vizsgálata során, az Alkotmánybíróság által jelen döntésben ismertetett és a Kúria gyakorlatában is követett hármas feltételrendszer fennállását kell irányadónak tekinteni.

 

Módosított jogszabályok

 

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja: 12/2022. (VI. 2.) AB hat.

Hatályos: 2022. 06. 03.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/93.

Megjelent: 2022. 06. 04.

 

Új jogszabályok

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Hatályos: 2022. 07. 01., 2022. 08. 01.

 

198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról

Hatályos: földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 97. § (2) bekezdése szerinti, a földgázellátási válsághelyzet vészhelyzeti szintjét elrendelő, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozata közzétételekor.

 

1/2022. (VI. 4.) ME rendelet

a miniszterelnök-helyettes kijelöléséről

Hatályos: 2022. 06. 05.

 

1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat

a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről

 

27/2022. (VI. 4.) ME határozat

a Magyar-Egyiptomi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2022. 06. 05.

 

28/2022. (VI. 4.) ME határozat

a Nemzeti Információs Központ főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről

 

29/2022. (VI. 4.) ME határozat

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

Módosítja: 197/2022. (VI. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1/2018. (V. 22.) ME rendelet

a miniszterelnök-helyettesek kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 1/2022. (VI. 4.) ME r.

Hatályos: 2022. 06. 05.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.