Heti jogász 2022. 32. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 32. héten a Magyar Közlöny 133 – 135. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/133.

Megjelent: 2022. 08. 08.

 

Új jogszabályok

 

291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet

a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény aszály-veszélyhelyzetben alkalmazandó eltérő szabályainak bevezetéséről

Hatályos: 2022. 08. 09., 2022. 08. 23.

 

292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

Hatályos: 2022. 08. 09., 2022. 08. 23.

 

23/2022. (VIII. 8.) AM rendelet

a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

Hatályos: 2022. 08. 09.

 

6/2022. (VIII. 8.) GFM rendelet

az aszály-veszélyhelyzet során alkalmazandó kárbejelentésről

Hatályos: 2022. 08. 09.

 

1384/2022. (VIII. 8.) Korm. határozat

a mezőgazdasági vízszolgáltatási tevékenységgel összefüggő üzemeltetési feladatok többletforrás- finanszírozási igényéről

 

1385/2022. (VIII. 8.) Korm. határozat

az aszály által okozott takarmányellátási krízis miatt megnövekedett takarmányszállítási költségek támogatásáról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/134.

Megjelent: 2022. 08. 09.

 

Új jogszabályok

 

293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Hatályos: 2022. 08. 10., 2022. 08. 24.

 

294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Hatályos: 2022. 08. 10., 2022. 08. 24.

 

295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról

Hatályos: 2022. 08. 24., 2022. 09. 07.

 

296/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

egyes rendészeti jogszabályok eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 08. 10., 2022. 08. 25.

 

297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 08. 10., 2022. 08. 24., 2022. 09. 01.

 

298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a társasági adó devizában történő megfizetéséről

Hatályos: 2022. 08. 10., 2022. 08. 24.

 

299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról

Hatályos: 2022. 08. 10., 2022. 08. 24.

 

300/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 10.

 

301/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról és az “ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 08. 10.

 

302/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 08. 10., 2022. 08. 24.

 

24/2022. (VIII. 9.) AM rendelet

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről szóló 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

1386/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat

a hazai földgázkitermelés növelése érdekében szükséges intézkedésekről

 

1387/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat

az ideiglenes védelemre jogosult köznevelésben, szakképzésben tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges forrásbiztosításról

 

1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

 

1389/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

Módosított jogszabályok

 

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Módosítja: 300/2022. (VIII. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 10.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 301/2022. (VIII. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 10.

 

49/2014. (IV. 29.) VM rendelet

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről

Módosítja: 24/2022. (VIII. 9.) AM r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

az “ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 301/2022. (VIII. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/135.

Megjelent: 2022. 08. 11.

 

Új jogszabályok

 

303/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a H5 HÉV kül- és belterületi szakasza nyomvonalának megállapításáról

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

304/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a H6 HÉV Szigetszentmiklós-Gyártelep – Ráckeve kül- és belterületi szakasza nyomvonalának megállapításáról

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

305/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a H7 HÉV kül- és belterületi szakasza nyomvonalának megállapításáról

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

306/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról, valamint a nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenység összehangolt biztosításával összefüggő részletszabályokról

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

308/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Corvinus projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Corvinus projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Hatályos: 2022. 08. 12., 2023. 01. 01.

 

309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 12., 2022. 09. 01.

 

310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

311/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

312/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 08. 12., 2027. 12. 31.

 

313/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

314/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Budapest XIV. kerületében komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

7/2022. (VIII. 11.) GFM rendelet

a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

12/2022. (VIII. 11.) TIM rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet alapján a villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés kiszámításának módszertanáról

Hatályos: 2022. 08. 14.

 

1390/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

1391/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások kihelyezését végző pénzügyi közvetítők kiválasztását szolgáló nyílt közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges döntésekről és a kihelyezhető forrásokról szóló 1859/2021. (XII. 1.) Korm. határozat módosításáról

 

1392/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 

1393/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Beruházás ösztönzési célelőirányzat keretösszegének megemeléséről

 

1394/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Siklósi Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről szóló 1018/2022. (I. 26.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges további intézkedésekről

 

1395/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat

a BBA-2.6.1/6-2018-00001 azonosító számú, “Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely létesítése” című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról

 

1396/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.3-15-2016-00016 azonosító számú, “Mágneses nulltér laboratórium létrehozása” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

1397/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.1-15-2017-00033 azonosító számú, “A tiszadobi Andrássy-kastély turisztikai célú fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről és a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosító számú, “Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” című, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

1398/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat

a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak “A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” GINOP Plusz-3.2.1-21 kódszámú támogatási programra történő támogatási kérelem benyújtásához való hozzájárulásról

 

Módosított jogszabályok

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 307/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 307/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet

a kormányzati stratégiai irányításról

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet

a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az állami vezetői juttatásokról

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 309/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

Módosítja: 310/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről

Módosítja: 311/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről

Módosítja: 313/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 314/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 7/2022. (VIII. 11.) GFM r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Módosítja: 1390/2022. (VIII. 11.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

1859/2021. (XII. 1.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások kihelyezését végző pénzügyi közvetítők kiválasztását szolgáló nyílt közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges döntésekről és a kihelyezhető forrásokról

Módosítja: 1391/2022. (VIII. 11.) Korm. h.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1396/2022. (VIII. 11.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1397/2022. (VIII. 11.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

Hatályon kívül helyezi: 306/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 312/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2027. 12. 31.

 

281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló, módosított Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 312/2022. (VIII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2027. 12. 31.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.