Heti jogász 2022. 38. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 38. héten a Magyar Közlöny 152 – 154. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/152.

Megjelent: 2022. 09. 19.

 

Új jogszabályok

 

353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről

Hatályos: 2022. 10. 01., 2022. 10. 15.

 

354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról

Hatályos: 2022. 10. 01., 2022. 10. 15.

 

355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2022. 09. 20., 2022. 10. 04.

 

356/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos jogok veszélyhelyzet idején történő gyakorlásáról

Hatályos: 2022. 09. 19. 23 órától, 2022. 10. 03.

 

357/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályairól

Hatályos: 2022. 09. 19. 23 órától, 2022. 10. 03.

 

358/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról

Hatályos: 2022. 09. 20., 2022. 10. 04.

 

359/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviseletek által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére járó devizaárfolyam-kompenzáció megállapításáról

Hatályos: 2022. 09. 20., 2022. 10. 04.

 

360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes külkereskedelmi tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 27.

 

361/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 15., 2023. 07. 01.

 

362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

Hatályos: 2022. 09. 20.

 

2/2022. (IX. 19.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet címrendi kiegészítésével kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 20.

 

19/2022. (IX. 19.) TIM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az útdíjfizetéssel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 15., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

1445/2022. (IX. 19.) Korm. határozat

a köznevelési és más állami épületek alternatív fűtési módokra való áttérésének biztosításához szükséges intézkedésekről

 

1446/2022. (IX. 19.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet ideje alatt a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezetteknek járó devizaárfolyam-kompenzációhoz szükséges forrás biztosításáról

 

1447/2022. (IX. 19.) Korm. határozat

az aszály által sújtott mezőgazdasági termelők számára nyújtott Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel költségeinek emelt szintű kamattámogatásáról

 

1448/2022. (IX. 19.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói bánya kutató-mentő csoportok részére történő ingyenes átadásáról

 

1449/2022. (IX. 19.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói Abdyl Ramaj Szakközépiskola, a Stana Bacanin Általános Iskola, az SOS Gyermekfalvak koszovói szervezete és a Novo Brdo-i önkormányzat részére történő ingyenes átadásáról

 

1450/2022. (IX. 19.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 

1451/2022. (IX. 19.) Korm. határozat

az állami tulajdonú cementgyár létrehozásához szükséges intézkedésekről

 

1452/2022. (IX. 19.) Korm. határozat

az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság lignitalapú termelése fokozásához szükséges intézkedésekről

 

1453/2022. (IX. 19.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről

 

1455/2022. (IX. 19.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

 

77/2022. (IX. 19.) ME határozat

a Magyar-Indonéz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság és a Magyar-Ománi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2022. 09. 20.

 

Módosított jogszabályok

 

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Módosítja: 357/2022. (IX. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 19. 23 órától.

 

13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről

Módosítja: 360/2022. (IX. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 27.

 

144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról

Módosítja: 360/2022. (IX. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 27.

 

21/2013. (I. 30.) Korm. rendelet

a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről

Módosítja: 360/2022. (IX. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 27.

 

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Módosítja: 360/2022. (IX. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 27.

 

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 361/2022. (IX. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 15., 2023. 07. 01.

 

2/2019. (III. 19.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 2/2022. (IX. 19.) TNM r.

Hatályos: 2022. 09. 20.

 

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Módosítja: 19/2022. (IX. 19.) TIM r.

Hatályos: 2022. 10. 15., 2023. 07. 01.

 

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Módosítja: 19/2022. (IX. 19.) TIM r.

Hatályos: 2022. 10. 15., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/153.

Megjelent: 2022. 09. 22.

 

Új jogszabályok

 

37/2022. (IX. 22.) MNB rendelet

a “Richter Gedeon” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 09. 23.

 

7/2022. (IX. 22.) NMHH rendelet

a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet, valamint a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 07.

 

29/2022. (IX. 22.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 25.

 

32/2022. (IX. 22.) BM rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

33/2022. (IX. 22.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet és a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 23.

 

1001/2022. (IX. 22.) AB Tü. határozat

az egyesbírók személyéről

Hatályos: 2022. 09. 23.

 

1002/2022. (IX. 22.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 23.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.011/2022/4. határozata

A településrendezési terv elfogadásakor a jogszabályi követelmények érvényesülését biztosító záró szakmai véleményt figyelembe kell venni. A záró szakmai vélemény figyelmen kívül hagyása az így elfogadott építési szabályzat törvényellenességét eredményezi, ami az Önkormányzati Tanács előtti eljárásban a rendelet megsemmisítésével jár.

 

78/2022. (IX. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

79/2022. (IX. 22.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak felmentéséről és új tagjainak megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet

a frekvencialekötés és -használat díjáról

Módosítja: 7/2022. (IX. 22.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 10. 07.

 

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Módosítja: 7/2022. (IX. 22.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 10. 07.

 

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 29/2022. (IX. 22.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 25.

 

50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 29/2022. (IX. 22.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 25.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 32/2022. (IX. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja: 32/2022. (IX. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja: 32/2022. (IX. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 33/2022. (IX. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 09. 23.

 

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 33/2022. (IX. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 09. 23.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1005/2021. (IX. 15.) AB Tü. határozat

az egyesbírók személyéről

Hatályon kívül helyezi: 1001/2022. (IX. 22.) AB Tü. h.

Hatályos: 2022. 09. 23.

 

1006/2021. (IX. 15.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1002/2022. (IX. 22.) AB Tü. h.

Hatályos: 2022. 09. 23.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/154.

Megjelent: 2022. 09. 23.

 

Új jogszabályok

 

363/2022. (IX. 23.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 24.

 

364/2022. (IX. 23.) Korm. rendelet

az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 24.

 

365/2022. (IX. 23.) Korm. rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 24.

 

1456/2022. (IX. 23.) Korm. határozat

a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó szerződéses biztosítékokra vonatkozó különös szabályok alkalmazásához való hozzájárulásról

 

1457/2022. (IX. 23.) Korm. határozat

a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Területfejlesztési Koncepciójáról és Területfejlesztési Programjáról

 

1458/2022. (IX. 23.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 363/2022. (IX. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 24.

 

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 363/2022. (IX. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 24.

 

187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól

Módosítja: 364/2022. (IX. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 24.

 

373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

Módosítja: 365/2022. (IX. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 24

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.