Digital Coach – ADAPTION felmérés az Aquacut Kft-nél

ADAPTION - Digital Coach - Aquacut Kft.
2. A munkahelyi adatok továbbítása és kezelése
Ez a kritérium azt írja le, hogy a gyártási lépésekre vonatkozó adatok (pl. rendelési adatok, rajzok, CNC-programok, beállítási adatok, CAD-modellek, teszttervek...) hogyan jutnak el a megfelelő munkaállomásra (pl. gép, üzem, összeszerelési munkaállomás). Ezen túlmenően az adatok karbantartását és kezelését is figyelembe veszi.
6. Ember-robot együttműködés
Ez a kritérium az ember és az ipari robotok közötti közvetlen interakciót veszi figyelembe, különösen a biztonság tekintetében. Az ipari robotok alatt itt az anyagok, munkadarabok, szerszámok vagy speciális berendezések mozgatására szolgáló programozható kezelőberendezéseket értjük.
10. Gyártásirányítás szervezése
Ez a kritérium azt vizsgálja, hogy a termelést központilag vagy decentralizáltan irányítják-e, minden esetben a központi rendeléstervezés alapján. Ezen túlmenően azt is figyelembe veszik, hogy a műszaki rendszerek autonóm cselekvése (CPPS - Cyber-Physische Produktionssystem) meghatározó tényező-e; ez magában foglalhatja az autonóm megrendelés-tervezést is.
11. Időgazdálkodás a munkatervezésben
Ez a kritérium a megbízások tervezéséhez használt időszámítás módjára összpontosít.
28. Adatok kiértékelése
Ez a kritérium azt írja le, hogy a termelésből származó adatok milyen mértékben állnak rendelkezésre, és hogyan értékelik azokat. A mérlegelési tartomány a néhány adatsortól a tömeges adatokig terjed.
29. Információcsere az értéklánc más vállalkozásaival
Ez a kritérium a vállalkozásokon átívelő hálózatosodást és az értékláncon belüli információcserét írja le (pl. információcsere a beszállítókkal vagy a vevőkkel a rendelési adatokról, például a szállítási határidőkről, szállítási mennyiségekről...).
31. Szervezeti keretfeltételek: belső kommunikáció
A kritérium jellemzői a vállalati vagy divízióspecifikus kommunikációs struktúrák szervezeti keretfeltételeit írják le. A kommunikációs struktúrák jellege és a különböző szereplők integrációja lehetővé teszi a munkavállalók számára a kommunikációs kompetenciák gyakorlását és alkalmazását. Különbséget kell tenni a kommunikáció mint információszolgáltatás és -feldolgozás, mint információcsere és mint tudásátadás/tudásgenerálás között.
36. Társas-kommunikációs kompetencia
Ez a kritérium a munkavállalók szociális-kommunikációs kompetenciáját vizsgálja. A szociális-kommunikációs kompetencia magában foglalja azt a képességet, hogy a szakmai életben másokkal tényszerűen, kommunikáció- és megoldásorientáltan és együttműködően tudjon bánni.
37. Személyes kompetencia
Ez a kritérium a munkavállalók személyes kompetenciáját vizsgálja. A személyes kompetenciák közé tartozik (a vállalat szempontjából) az önértékelés, a megszokott gondolati struktúrák elhagyásának, a motiváció és az új követelményekre való rugalmas reagálás képessége.
Start Over