Heti jogász 2022. 43 – 44. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 43. héten a Magyar Közlöny 171-176. számai, a 44. héten a 177 – 180. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/171.

Megjelent: 2022. 10. 24.

 

Új jogszabályok

 

402/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

a polgári védelmi kötelezettségről

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

403/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági célú ellenőrzésekről

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

404/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági képzések szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

405/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági célú gyakorlatokról

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

406/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági bírság szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 08., 2023. 01. 01.

 

407/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

egyes gazdasági társaságoknak a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti ellátási kötelezettségeiről

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

408/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

egyes védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

egyes honvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01., 2023. 01. 01.

 

410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01., 2023. 01. 01.

 

411/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások különleges jogrend és az összehangolt védelmi tevékenység időszakára való felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

8/2022. (X. 24.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 27.

 

21/2022. (X. 24.) IM rendelet

a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése feloszlásának kimondása, illetve feloszlatása miatt tartandó időközi választás költségei megelőlegezésének részletes szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 25.

 

22/2022. (X. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 25., 2023. 02. 28.

 

23/2022. (X. 24.) IM rendelet

egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 25.

 

1511/2022. (X. 24.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos intézkedésekről

 

1512/2022. (X. 24.) Korm. határozat

az állami hátterű tőkealapok jelenlegi struktúrájáról és átalakítási javaslatáról

 

1513/2022. (X. 24.) Korm. határozat

a Magyarország tagállami projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat végrehajtása kapcsán szükséges intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

Módosítja: 408/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Módosítja: 408/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 408/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 408/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról

Módosítja: 408/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 408/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

Módosítja: 408/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről

Módosítja: 409/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01., 2023. 01. 01.

 

142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet

a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról

Módosítja: 409/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről

Módosítja: 409/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 409/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

Módosítja: 409/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól

Módosítja: 409/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja: 409/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 409/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet

a bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 409/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról

Módosítja: 409/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet

a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 409/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 409/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről

Módosítja: 409/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 410/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01., 2023. 01. 01.

 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja: 410/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről

Módosítja: 410/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 410/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01., 2023. 01. 01.

 

253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 410/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01., 2023. 01. 01.

 

502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról

Módosítja: 410/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01., 2023. 01. 01.

 

20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 410/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 410/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

138/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet

a központi költségvetési szervek által használt ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 410/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 410/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 410/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01., 2023. 01. 01.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 410/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01., 2023. 01. 01.

 

3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

Módosítja: 8/2022. (X. 24.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 10. 27.

 

14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről

Módosítja: 8/2022. (X. 24.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 10. 27.

 

6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Módosítja: 22/2022. (X. 24.) IM r.

Hatályos: 2022. 10. 25., 2023. 02. 28.

 

2/2015. (II. 20.) IM rendelet

a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról

Módosítja: 23/2022. (X. 24.) IM r.

Hatályos: 2022. 10. 25.

 

1/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja: 23/2022. (X. 24.) IM r.

Hatályos: 2022. 10. 25.

 

20/2019. (VII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

Módosítja: 23/2022. (X. 24.) IM r.

Hatályos: 2022. 10. 25.

 

1477/2022. (X. 6.) Korm. határozat

az energiaintenzív vállalatok támogatásáról

Módosítja: 1511/2022. (X. 24.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről

Hatályon kívül helyezi: 407/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

103/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások különleges jogrend időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 411/2022. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/172.

Megjelent: 2022. 10. 25.

 

Új jogszabályok

 

412/2022. (X. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26.

 

10/2022. (X. 25.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 09.

 

Kúria Knk.V.39.522/2022/2. végzése

1. Népszavazási ügyben a nem jogosulttól származó bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell elutasítani. II. Országos népszavazás kezdeményezésére vonatkozó ügyben a felszámolás alatt álló párt esetében az NVB határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelem előterjesztésére csak a felszámoló tehet jognyilatkozatot.

 

48/2022. (X. 25.) OGY határozat

a központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26.

 

49/2022. (X. 25.) OGY határozat

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2021 címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

 

Módosított jogszabályok

 

435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól

Módosítja: 412/2022. (X. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 26.

 

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

Módosítja: 10/2022. (X. 25.) MEKH r.

Hatályos: 2022. 11. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/173.

Megjelent: 2022. 10. 26.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XXXI. törvény

az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01., 2023. 03. 31.

 

 1. évi XXXII. törvény

a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénynek a veszélyhelyzet meghosszabbításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 10. 27.

 

413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről

Hatályos: 2022. 10. 27.

 

414/2022. (X. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a naperőművek hálózati csatlakozásának gyorsításához szükséges intézkedésekről és a mikrogridek létrehozásáról

Hatályos: 2022. 10. 27.

 

415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2022. 10. 27.

 

416/2022. (X. 26.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 27.

 

7/2022. (X. 26.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 27.

 

24/2022. (X. 26.) AB határozat

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 95/E. § (2) bekezdését és a 95/F. § (1) bekezdését érintő alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Kúria Kfv.III.37.217/2021/10. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 103.K.706.640/2020/7. számú ítélete, valamint a Gazdasági Versenyhivatal VJ/8-31/2020. számú és VJ/8-21/2020. számú végzései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

25/2022. (X. 26.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 16. § a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

 

1514/2022. (X. 26.) Korm. határozat

a Gyármentő Programról

 

1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról és kötelezettségvállalás engedélyezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CX. törvény

a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXI. törvény

az alapvető jogok biztosáról

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01., 2023. 03. 31.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CCXLI. törvény

a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2022. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

Módosítja: 2022. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

Módosítja: 416/2022. (X. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 27.

 

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 7/2022. (X. 26.) PM r.

Hatályos: 2022. 10. 27.

 

1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1515/2022. (X. 26.) Korm. h.

 

1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről

Módosítja: 1515/2022. (X. 26.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/174.

Megjelent: 2022. 10. 27.

 

Új jogszabályok

 

417/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2022. 10. 28.

 

418/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

a rehabilitációs foglalkoztatás veszélyhelyzeti működéséről

Hatályos: 2022. 10. 28.

 

419/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet során az egyes sportlétesítmények üzemeltetésének felfüggesztésével összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2022. 10. 28.

 

420/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes államháztartási szabályok eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 10. 28.

 

421/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 28.

 

422/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti díjazás kifizetésének veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 28.

 

Módosított jogszabályok

 

353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről

Módosítja: 421/2022. (X. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/175.

Megjelent: 2022. 10. 28.

 

Új jogszabályok

 

423/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2022. 11. 01., 2022. 12. 31.

 

426/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak átadásáról

Hatályos: 2022. 10. 31.

 

427/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 01., 2023. 01. 01.

 

428/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 01., 2023. 01. 01.

 

429/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződései megszűnésének megállapításáról

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

430/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

431/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 02., 2022. 11. 03., 2025. 01. 01.

 

34/2022. (X. 28.) AM rendelet

az aszálykárral érintett növénytermesztők, valamint az állattartók újonnan felvett Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahiteleihez kapcsolódó és egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 29.

 

35/2022. (X. 28.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 31.

 

37/2022. (X. 28.) BM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

11/2022. (X. 28.) GFM rendelet

a védelmi feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

22/2022. (X. 28.) TIM rendelet

a különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről szóló 10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 29.

 

1516/2022. (X. 28.) Korm. határozat

az Európai Unió számára készített “A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” (2021-2030) akcióterv módosításáról, valamint a 2023-2024. évekre szóló Intézkedési Terv végrehajtásának elfogadásáról

Hatályos: 2022. 10. 29.

 

1517/2022. (X. 28.) Korm. határozat

az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladataihoz kapcsolódó kormányhatározatok felülvizsgálatáról

 

1518/2022. (X. 28.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 

86/2022. (X. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról

Módosítja: 423/2022. (X. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

267/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes általános forgalmi adó mérték alkalmazásáról

Módosítja: 423/2022. (X. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

383/2022. (X. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: 425/2022. (X. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről

Módosítja: 426/2022. (X. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 31.

 

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

Módosítja: 431/2022. (X. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 03., 2025. 01. 01.

 

394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 431/2022. (X. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 02.

 

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja: 34/2022. (X. 28.) AM r.

Hatályos: 2022. 10. 29.

 

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 34/2022. (X. 28.) AM r.

Hatályos: 2022. 10. 29.

 

48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 34/2022. (X. 28.) AM r.

Hatályos: 2022. 10. 29.

 

49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 34/2022. (X. 28.) AM r.

Hatályos: 2022. 10. 29.

 

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Módosítja: 35/2022. (X. 28.) AM r.

Hatályos: 2022. 10. 31.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 37/2022. (X. 28.) BM r.

Hatályos: 2022. 11. 01. – kivétellel.

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 37/2022. (X. 28.) BM r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

1685/2020. (X. 22.) Korm. határozat

az Európai Unió számára készített, “A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” (2021-2030) akcióterv elfogadásáról, valamint a végrehajtásának a 2021-2022. évekre szóló Intézkedési Tervéről

Módosítja: 1516/2022. (X. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 10. 29.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 423/2022. (X. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet

a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Hatályon kívül helyezi: 423/2022. (X. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

Hatályon kívül helyezi: 423/2022. (X. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről

Hatályon kívül helyezi: 425/2022. (X. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet

a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Hatályon kívül helyezi: 426/2022. (X. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 31.

 

26/2010. (III. 31.) KHEM rendelet

a védelmi feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 11/2022. (X. 28.) GFM r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/176.

Megjelent: 2022. 10. 30.

 

Új jogszabályok

 

432/2022. (X. 30.) Korm. rendelet

a gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyásának, felülvizsgálatának, a jóváhagyott terv végrehajtása ellenőrzésének szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 31., 2023. 01. 01.

 

23/2022. (X. 30.) TIM rendelet

a gördülő fejlesztési rendszerterv részletes tartalmi és formai követelményeiről

Hatályos: 2022. 10. 31., 2023. 01. 01

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/177.

Megjelent: 2022. 11. 02.

 

Új jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye

egységes szerkezetben

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/178.

Megjelent: 2022. 11. 02.

 

Új jogszabályok

 

433/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 11. 02. 23 órától.

 

434/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet

a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

435/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

436/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 17.

 

437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet, valamint az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 03., 2023. 01. 01.

 

438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 03., 2023. 01. 01.

 

439/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.014/2022/4. határozata

A rekreációs célú földhasználati szerződés megszűnése esetén, a jogcím nélküli bérlőt terhelő díjfizetési kötelezettség nem tekinthető más jogszabály által nem szabályozott helyi társadalmi viszonynak, ezért az önkormányzat eredeti jogalkotói jogkörében nem állapíthat meg önkormányzati rendeletben a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó szankciós jellegű díjfizetési kötelezettséget.

 

1519/2022. (XI. 2.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatás költségeinek ellentételezéséről

 

1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat

egyes belügyi tárgyú kormányhatározatok módosításáról, illetve visszavonásáról

 

1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozat

egyes belügyi tárgyú kormányhatározatok kormányzati struktúraváltással összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 11. 03., 2023. 01. 01.

 

1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1523/2022. (XI. 2.) Korm. határozat

a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1524/2022. (XI. 2.) Korm. határozat

a KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosító számú, “A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1525/2022. (XI. 2.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2019-00020 azonosító számú, “Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000 – 23+500 km szelvények között” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1526/2022. (XI. 2.) Korm. határozat

a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, “Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

 

1527/2022. (XI. 2.) Korm. határozat

a Kecskeméti Ipari Park fejlesztésével összefüggő közúti közlekedési infrastruktúra-beruházások előkészítéséhez szükséges források biztosításáról

 

1528/2022. (XI. 2.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti fejlesztésekhez kapcsolódóan a 33. számú főút Iparterület és a 3316 jelű összekötő út közötti szakaszának 2×2 sávra bővítéséről

 

1529/2022. (XI. 2.) Korm. határozat

az Országház belső rekonstrukciójával és modernizációjával kapcsolatos kormányzati döntésekről

 

1530/2022. (XI. 2.) Korm. határozat

egyes beruházási tárgyú kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

 

87/2022. (XI. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet

a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról

Módosítja: 434/2022. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 434/2022. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 435/2022. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 436/2022. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 17.

 

294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Módosítja: 437/2022. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 437/2022. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 03., 2023. 01. 01.

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja: 438/2022. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 438/2022. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 439/2022. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről

Módosítja: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról

Módosítja: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról

Módosítja: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1465/2019. (VII. 31.) Korm. határozat

Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programot koordináló szervezetrendszer kialakításáról

Módosítja: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1517/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

Magyarország átfogó Egészségipari Stratégiájáról és annak végrehajtásáról

Módosítja: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1519/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a fogászati amalgám használatának fokozatos csökkentéséről szóló nemzeti terv elfogadásáról

Módosítja: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1709/2020. (X. 30.) Korm. határozat

egyes vidéki köznevelési fejlesztések előkészítésének támogatásáról

Módosítja: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a “Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről

Módosítja: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1375/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

az egyes köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021-2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

Módosítja: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1800/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

az egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztések megvalósításáról szóló intézkedésekről

Módosítja: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1909/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program folytatásáról, valamint a koordináló szervezet működtetéséről

Módosítja: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1098/2022. (III. 1.) Korm. határozat

a szociális szakosított ellátásokhoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Módosítja: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat

a “Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat

a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat

a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03., 2023. 01. 01.

 

1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat

a kormányügyeleti rendszer létrehozásáról

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat

az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat

az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1854/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

a Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsról

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum létrehozásáról

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat

a terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat

a Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat

az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat

egyes köznevelési szakmai testületekről

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1538/2018. (X. 30.) Korm. határozat

az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

a vízgazdálkodási tanácsokról

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020-2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1878/2021. (XII. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022-2023. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022-2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről

Módosítja: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről

Módosítja: 1522/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1523/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1524/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1525/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1503/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a közúti infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1527/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1503/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a közúti infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1528/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1530/2022. (XI. 2.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

302/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 433/2022. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 02. 23 órától.

 

1432/2011. (XII. 13.) Korm. határozat

az egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazott, munkahelyi illetménypótlékra jogosultak egyszeri juttatásához szükséges intézkedésről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1439/2011. (XII. 13.) Korm. határozat

a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásainak 2011. év végi finanszírozásához szükséges lépésekről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1504/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

az egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazott, munkahelyi illetménypótlékra jogosultak egyszeri juttatásához szükséges, többletforrást biztosító intézkedésről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1505/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

a központi költségvetési szervek és az egészségügyi intézmények tartozásállományának csökkentéséről, valamint a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásaival kapcsolatos lépésekről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1363/2012. (IX. 14.) Korm. határozat

a Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport Célelőirányzatának megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1497/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2012. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1584/2012. (XII. 15.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport Összevont szakellátás jogcíme 2012. évi előirányzatának megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1634/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport Összevont szakellátás jogcíme 2012. évi előirányzatának év végi megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1056/2013. (II. 13.) Korm. határozat

a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programból eredő, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő egyes feladatok végrehajtásáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat

a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1448/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2015. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1732/2015. (X. 8.) Korm. határozat

a Külső Határok Alap likviditási hiányának kezeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1383/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról és az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a központi költségvetés fejezeti szintű 2017-2019. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1543/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a közegészségügyi szempontból legveszélyesebb kórokozók kimutatását végző biztonsági laboratóriumok európai diagnosztikai-kutatási infrastruktúrájába való bekapcsolódásról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1862/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Radon Cselekvési Terv végrehajtását szolgáló intézkedésekről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1005/2018. (II. 1.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok és Összevont szakellátás jogcímek 2018. évi előirányzatainak megemeléséről, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javításához kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1077/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1098/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a családbarát kormányzati intézkedésekről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1131/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról és a Fogászati ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1228/2018. (IV. 24.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Laboratóriumi ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról, valamint a védőoltásokkal kapcsolatos aktuális feladatokról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1483/2018. (X. 8.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím előirányzatának megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1510/2018. (X. 17.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. és 2019. évi előirányzatairól történő átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1588/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1647/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség mértékének mérsékléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1666/2018. (XII. 10.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről és a sürgősségi betegellátásra vonatkozó hosszú távú koncepció kidolgozásáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1673/2018. (XII. 13.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1780/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatról történő átcsoportosításról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1807/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi egyes forrásigényeinek biztosításáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1355/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1540/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a 2020-2022. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1636/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

a traumatológiai szakma fix díjainak emelése érdekében szükséges forrás átcsoportosításáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1667/2019. (XI. 28.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1729/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Humán Reprodukciós Programról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1798/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

egyes egészségügyi kérdésekről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1270/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021-ről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1313/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás biztosításáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1346/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás kifizetéséhez szükséges további többletforrás biztosításáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítési célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges forrás biztosításáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1617/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1683/2020. (X. 21.) Korm. határozat

az alapellátás megerősítéséről, illetve a Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 2021. évi előirányzatából történő átcsoportosításról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1848/2020. (XI. 25.) Korm. határozat

az alapellátásban dolgozó orvosok és szakdolgozók béremeléséhez szükséges 2021. évi forrás biztosításáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1878/2020. (XII. 4.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 2020. és 2021. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1888/2020. (XII. 8.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Összevont szakellátás előirányzatának 2020. évi megemeléséről és 2021. évi előirányzatának javára történő átcsoportosításról, valamint az Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítési célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1916/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcíme 2021. évi előirányzatának megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1968/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2020. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás és a Gyógyszertámogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1044/2021. (II. 9.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Fogászati ellátás jogcíme 2021. évi előirányzatának megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1076/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány elleni védekezéssel kapcsolatos egyes kérdésekről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1106/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök értékesítéséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1136/2021. (III. 24.) Korm. határozat

a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat

az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1306/2021. (V. 26.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím 2021. évi előirányzatának megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1406/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a hazai gyártóhellyel rendelkező gyógyszergyártók esélyegyenlőségének megteremtése és a hazai piacon való érvényesülésük érdekében szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1626/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

a Róbert Károly Meddőségi Centrum közfinanszírozott működése érdekében szükséges források biztosításáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1656/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím és az Összevont szakellátás jogcím 2021. és 2022. évi előirányzatainak megemeléséről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1818/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozási jogcímről történő kifizetések 2021. évi fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1951/2021. (XII. 22.) Korm. határozat

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról és az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatából a Célelőirányzatok jogcím előirányzatára történő 2021. évi átcsoportosításról

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1089/2022. (II. 28.) Korm. határozat

a koronavírus elleni védőoltási tevékenység fedezetéről

Visszavonta: 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1102/2007. (XII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Külső Határok Alap Nemzeti Programjáról

Hatályon kívül helyezi: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1368/2011. (XI. 8.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap egyes jogcímcsoportjai tekintetében szükséges intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1440/2011. (XII. 20.) Korm. határozat

az Európai Menekültügyi Alap, a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítő európai alap, az Európai Visszatérési Alap és a Külső Határok Alap felelős hatóságainak és hitelesítő hatóságainak kijelöléséről, valamint a Külső Határok Alap intézményi rendszeréről

Hatályon kívül helyezi: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1048/2013. (II. 12.) Korm. határozat

a Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról

Hatályon kívül helyezi: 1521/2022. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

1231/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások előirányzathoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Visszavonta: 1530/2022. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/179.

Megjelent: 2022. 11. 03.

 

Új jogszabályok

 

26/2022. (XI. 3.) AB határozat

a Kúria Kfv.I.35.141/2021/7. számú, valamint a Miskolci Törvényszék 101.K.700/835/2020/23. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

27/2022. (XI. 3.) AB határozat

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 14/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelete alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom megállapításáról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/180.

Megjelent: 2022. 11. 04.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány létrehozásáról

Hatályos: 2022. 11. 07.

 

 1. évi XXXV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 11. 05. – kivétellel.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 11. 19.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 11. 19.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 11. 19.

 

 1. évi XXXIX. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2024. 01. 01.

 

440/2022. (XI. 4.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 19.

 

11/2022. (XI. 4.) MEKH rendelet

a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 09.

 

1531/2022. (XI. 4.) Korm. határozat

a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

 

1532/2022. (XI. 4.) Korm. határozat

a XII. Agrárminisztérium fejezet, valamint a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat- átcsoportosításról

 

1533/2022. (XI. 4.) Korm. határozat

az állatvédelemmel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1991/2021. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 05.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XXXVII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Módosítja: 2022. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2024. 01. 01.

 

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja: 440/2022. (XI. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 19.

 

1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

Módosítja: 11/2022. (XI. 4.) MEKH r.

Hatályos: 2022. 11. 09.

 

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja: 11/2022. (XI. 4.) MEKH r.

Hatályos: 2022. 11. 09.

 

1991/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

az állatvédelemmel kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1533/2022. (XI. 4.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 05.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi LXI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Oslóban, az 1991. évi április hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2022. évi XXXV. tv.

Hatályos: a Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás 4. bekezdésében meghatározott időponttól

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.