Heti jogász 2022. 45. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 45.  héten a Magyar Közlöny 181 – 185. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/181.

Megjelent: 2022. 11. 07.

 

Új jogszabályok

 

441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 08., 2023. 01. 01.

 

442/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az önkormányzatok és gazdasági társaságaik energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztésekhez történő adósságot keletkeztető ügyleteinek eltérő szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 08.

 

443/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 08.

 

444/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályainak eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 11. 08.

 

445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 11. 08.

 

446/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 11. 08.

 

12/2022. (XI. 7.) GFM rendelet

a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 07. 23 órától.

 

1534/2022. (XI. 7.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1535/2022. (XI. 7.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló kormányhatározatok módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 441/2022. (XI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 08.

 

217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

Módosítja: 443/2022. (XI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 08.

 

281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja: 443/2022. (XI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 08.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 12/2022. (XI. 7.) GFM r.

Hatályos: 2022. 11. 07. 23 órától.

 

1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1534/2022. (XI. 7.) Korm. h.

 

1201/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a nyírbátori Báthori István Múzeum felújításáról

Módosítja: 1534/2022. (XI. 7.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/182.

Megjelent: 2022. 11. 08.

 

Új jogszabályok

 

46/2022. (XI. 8.) MNB rendelet

a “Kertész Imre” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 11. 09.

 

47/2022. (XI. 8.) MNB rendelet

a “Kertész Imre” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 11. 09.

 

24/2022. (XI. 8.) TIM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 08. 23 órától.

 

28/2022. (XI. 8.) AB határozat

az Országgyűlés 2022. október 3-i ülésnapján T/706. számú törvényjavaslatként benyújtott, a kondicionalitási eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény 1. §-ának vizsgálatáról

 

Módosított jogszabályok

 

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 24/2022. (XI. 8.) TIM r.

Hatályos: 2022. 11. 08. 23 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/183.

Megjelent: 2022. 11. 09.

 

Új jogszabályok

 

447/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtási szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

448/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálati többlettevékenységeinek biztosításához szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

451/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

452/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a légitársaságok hozzájárulásának károsanyagkibocsátás-alapú átalakításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti további eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

a késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

455/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

a polgári légiközlekedésben alkalmazandó nemzeti vészhelyzeti tervről és a légitársasági segítségnyújtási tervről

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

457/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

458/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

459/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 15.

 

14/2022. (XI. 9.) MK rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekkel összefüggő hitelezői tájékoztatásról

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

18/2022. (XI. 9.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

1536/2022. (XI. 9.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós források maradéktalan felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről

 

1537/2022. (XI. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt letéti számla javára történő forrás biztosításáról

 

1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat

fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

Módosított jogszabályok

 

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 451/2022. (XI. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 452/2022. (XI. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről

Módosítja: 456/2022. (XI. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 457/2022. (XI. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

Módosítja: 458/2022. (XI. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 10.

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 459/2022. (XI. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 15.

 

1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről

Módosítja: 1536/2022. (XI. 9.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti tervről, valamint a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervről

Hatályon kívül helyezi: 455/2022. (XI. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 18/2022. (XI. 9.) MvM r.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/184.

Megjelent: 2022. 11. 10.

 

Új jogszabályok

 

460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet

a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2022. 11. 11.

 

38/2022. (XI. 10.) BM rendelet

a Formulae Normales VIII. alkalmazását elősegítő rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 18., 2022. 12. 10.

 

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2022/184. számában

 

Módosított jogszabályok

 

369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet

kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 460/2022. (XI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 11.

 

1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

Módosítja: 38/2022. (XI. 10.) BM r.

Hatályos: 2022. 11. 18., 2022. 12. 10.

 

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja: 38/2022. (XI. 10.) BM r.

Hatályos: 2022. 11. 18.

 

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

Módosítja: 38/2022. (XI. 10.) BM r.

Hatályos: 2022. 11. 18.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/185.

Megjelent: 2022. 11. 11.

 

Új jogszabályok

 

15/2022. (XI. 11.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 14.

 

13/2022. (XI. 11.) GFM rendelet

a befektetési vállalkozás által alkalmazandó termékjóváhagyási folyamatról szóló 16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 22.

 

Módosított jogszabályok

 

3/2022. (I. 26.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról

Módosítja: 15/2022. (XI. 11.) MK r.

Hatályos: 2022. 11. 14.

 

16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet

a befektetési vállalkozás által alkalmazandó termékjóváhagyási folyamatról

Módosítja: 13/2022. (XI. 11.) GFM r.

Hatályos: 2022. 11. 22.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.