Digital Market és Digital Services Act – Hatályba léptek az online platformokra vonatkozó uniós szabályok

November elején lépett hatályba az EU digitális piaci törvénye, majd november közepén digitális szolgáltatásokról szóló törvény. Ezek, a nagy platformok mellett a KKV-k életében is hozhatnak változást.

 

2022. november 1-jén lépett hatályba az EU digitális piaci törvénye (DMA). Az új rendelet véget vet az online platformgazdaságban „kapuőrként” működő vállalatok tisztességtelen gyakorlatának. A DMA meghatározza, hogy egy nagy online platform mikor minősül “kapuőrnek”. Ezek olyan digitális platformok, amelyek fontos átjárót biztosítanak az üzleti felhasználók és a fogyasztók között.

Három fő kritérium alapján kerülhet egy vállalat a DMA hatálya alá: A belső piacra ható méret; Az üzleti felhasználók számára a végső fogyasztók felé vezető fontos átjáró ellenőrzése; Megalapozott és tartós pozíció.

A DMA létrehoz egy listát a “mit szabad és mit nem szabad” szabályairól, amelyeket a kapuőröknek a tisztességes és nyitott digitális piacok biztosítása érdekében mindennapi működésük során végre kell hajtaniuk.

 

2022. november16-án a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) lépett hatályba. A DSA minden olyan digitális szolgáltatásra vonatkozik, amely a fogyasztókat árukkal, szolgáltatásokkal vagy tartalmakkal köti össze. Átfogó új kötelezettségeket ír elő az online platformok számára, erős védelmet vezet be a felhasználók online jogai számára, és a digitális platformokat egyedülálló új átláthatósági és elszámoltathatósági keretrendszer alá helyezi.

A különböző online szereplők kötelezettségei megfelelnek az online ökoszisztémában betöltött szerepüknek, méretüknek és hatásuknak. Az elszámoltathatóság és a felügyelet növelése érdekében valamennyi online közvetítőnek széles körű új átláthatósági kötelezettségeknek kell majd megfelelnie, például az illegális tartalmak új jelölési mechanizmusával.

A kisebb platformok és az induló vállalkozások számára kevesebb kötelezettséget, bizonyos szabályok alóli különleges mentességeket, valamint – ami a legfontosabb – nagyobb jogi egyértelműséget és biztonságot biztosítanak az EU teljes egységes piacán való működéshez.

 

Forrás: EU DMA sajtóközlemény és DSA sajtóközlemény