Szakképzettek munkaerőpiaci helyzete kutatás idei eredményei

Az MKIK GVI 2009 óta minden évben kérdőíves felméréssel vizsgálja a szakképzett pályakezdők munkaerőpiaci helyzetét. Míg a korábbi években ezen kutatások a tanulók szemszögéből vizsgálták a pályakezdők rövid távú munkaerőpiaci alkalmazkodását, 2022-ben a „Szakképzettek a munkaerőpiacon” kutatás célja a vállalkozások véleményének felmérése volt, a vizsgálat a pályakezdők mellett kiterjedt minden szakképzett munkavállalóra. A kutatás során szakképzett munkavállalók alatt olyan személyeket értettek, akik valamilyen szakmában bizonyítvánnyal rendelkeznek érettségivel vagy érettségi nélkül.

A felmérésben érintett témák visszajelzést nyújthatnak a hazai vállalkozások szakképzettekkel és szakképzéssel kapcsolatos igényeiről, várakozásairól és tapasztalatairól. Ennek megfelelően a kutatás kitért a cégek szakképzett munkavállalók általános és szakmai kompetenciáival való elégedettségére, a fluktuáció kérdésére, a szakképzettek foglalkoztatása kapcsán tapasztalt munkaerőhiányra, a duális képzésben és a pályaorientációban való részvételre.

Forrás: pixabay.com

Az új kutatási elrendezésnek megfelelően 2022. májusa és októbere között, több lépcsőben, 2010 szakképzetteket foglalkoztató vállalkozást kerestek meg a fenti témákban. Az adatfelvétel online szakasza az Ágazati Készségtanácsok és a területi kamarák részvételével zajlott, ennek során 1 533 cég válaszolta meg kérdőívet, míg a telefonos adatfelvételben további 477 hazai vállalkozás vett részt.

A mintába került 2010 vállalkozás munkavállalóinak átlagosan 77%-a szakképzett. A mintába került vállalkozások közel fele az Alföld és Észak régióhoz, közel harmada a Dunántúl régióhoz, míg nagyjából ötöde a Közép-Magyarország régióhoz tartozik. E cégek többsége az építőipar és az ipar területén tevékenykedik. A mintába legnagyobb arányban az 5-19 fős, a 250 fő vagy feletti, valamint a 20-49 fős vállalkozások kerültek. A mintába került vállalkozások átlagosan 114 főt foglalkoztatnak. A vizsgált vállalkozások döntő többsége tisztán hazai tulajdonban van, és nem exportál.

Forrás:

  • Szakképzettek munkaerőpiaci helyzete – 2022, MKIK GVI, Bp.

Az összesített, és az ágazati elemzések: