Heti jogász 2022. 50. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 50. héten a Magyar Közlöny 204 – 208. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/204.

Megjelent: 2022. 12. 13.

 

Új jogszabályok

 

506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a rokkantsági járadékról

Módosítja: 506/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 506/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja: 506/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 506/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 506/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 506/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 506/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet

a tizenharmadik havi ellátásról

Módosítja: 506/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről

Hatályon kívül helyezi: 506/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

254/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről

Hatályon kívül helyezi: 506/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről

Hatályon kívül helyezi: 506/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/205.

Megjelent: 2022. 12. 13.

 

Új jogszabályok

 

507/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az Európai Unió kiválasztott tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

508/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

509/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

egyes központi kormányzati igazgatási szervek közötti feladatátadásból eredő jogutódlás veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

510/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a gyermekek napközbeni ellátása veszélyhelyzeti működéséről

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

511/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2023. évi kompenzációjáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

517/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő átadásáról, valamint a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 14., 2023. 01. 01.

 

518/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 15., 2023. 01. 01., 2023. 04. 01.

 

519/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

520/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2022. 12. 13. 23 órától.

 

521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet

Egyes biztosítási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 14., 2023. 01. 01.

 

17/2022. (XII. 13.) GFM rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

28/2022. (XII. 13.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

1612/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

a közvetlen irányítású európai uniós programokban való magyar részvétel növeléséről, valamint egyes közvetlen uniós pályázatok önerő költségének biztosításáról

 

1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

egyes egészségügyi ellátások finanszírozását segítő intézkedésekről

 

1614/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

az egészségügyi intézményrendszer adósságállományának rendezéséről

 

1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

 

1616/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

mintagazdaság kijelöléséről

 

1617/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 

1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

 

1619/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. október-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1620/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2022. október-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1621/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló szekszárdi új fedett városi uszoda előkészítése és megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

 

1622/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

a Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

104/2022. (XII. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint az Azerbajdzsáni Köztársaság, Georgia és Románia kormányai között a zöld energia fejlesztéséről és szállításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 511/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 513/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 514/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 516/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek meghatározásáról

Módosítja: 517/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 14., 2023. 01. 01.

 

726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról

Módosítja: 518/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 15., 2023. 01. 01., 2023. 04. 01.

 

481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 519/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

Módosítja: 520/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 13. 23 órától.

 

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

Módosítja: 520/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 13. 23 órától.

 

288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 520/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 13. 23 órától.

 

290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 520/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 13. 23 órától.

 

484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő alkalmazásáról és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 520/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 13. 23 órától.

 

54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet

a technikai kamatláb maximális mértékéről

Módosítja: 55/2022. (XII. 13.) MNB r.

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet

a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről

Módosítja: 55/2022. (XII. 13.) MNB r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

42/2019. (XII. 3.) MNB rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázisból történő adatigénylés részletes szabályairól

Módosítja: 55/2022. (XII. 13.) MNB r.

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 17/2022. (XII. 13.) GFM r.

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

15/2020. (XII. 3.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 28/2022. (XII. 13.) IM r.

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

1447/2022. (IX. 19.) Korm. határozat

az aszály által sújtott mezőgazdasági termelők számára nyújtott Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel költségeinek emelt szintű kamattámogatásáról

Módosítja: 1615/2022. (XII. 13.) Korm. h.

 

1518/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a magyar kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés és a misszió megvalósításához kapcsolódó iparfejlesztő intézkedések és forrásigények elfogadásáról

Módosítja: 1618/2022. (XII. 13.) Korm. h.

 

1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1622/2022. (XII. 13.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a 2021-2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről

Hatályon kívül helyezi: 512/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

486/2022. (XI. 30.) Korm. rendelet

az egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 520/2022. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 13. 23 órától.

 

1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat

a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről

Visszavonta: 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/206.

Megjelent: 2022. 12. 14.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LVI. törvény

az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 15., 2023. 02. 28., 2023. 03. 31.

 

 1. évi LVII. törvény

egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről

Hatályos: 2022. 12. 17., 2023. 01. 01.

 

522/2022. (XII. 14.) Korm. rendelet

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

1623/2022. (XII. 14.) Korm. határozat

az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos feladatainak ellátásához kapcsolódó többletforrás biztosításáról

 

1624/2022. (XII. 14.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1625/2022. (XII. 14.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1626/2022. (XII. 14.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról

 

107/2022. (XII. 14.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint az Azerbajdzsáni Köztársaság, Georgia és Románia kormányai között a zöld energia fejlesztéséről és szállításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 1. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 1. évi CX. törvény

a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 1. évi CXI. törvény

az alapvető jogok biztosáról

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15., 2023. 02. 28.

 

 1. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 1. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 1. évi CCXLI. törvény

a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 1. évi XXVII. törvény

az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről

Módosítja: 2022. évi LVI. tv.

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

 1. évi I. törvény

a sportról

Módosítja: 2022. évi LVII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 17., 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról

Módosítja: 2022. évi LVII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról

Módosítja: 522/2022. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/207.

Megjelent: 2022. 12. 15.

 

Új jogszabályok

 

523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet

az Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok feladatainak integrációjával kapcsolatos további intézkedésekről és egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 16., 2023. 01. 01.

 

15/2022. (XII. 15.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2022. (XII. 15.) OAH rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal elnökének a rendeletkiadásban való helyettesítéséről

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

19/2022. (XII. 15.) MK rendelet

a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 8/2019. (XII. 30.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

42/2022. (XII. 15.) BM rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 18.

 

29/2022. (XII. 15.) IM rendelet

a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

Kúria Knk.V.39.541/2022/2. számú végzés

népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálatáról

 

1627/2022. (XII. 15.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

 

1628/2022. (XII. 15.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

1629/2022. (XII. 15.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

298/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes szabályairól

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami magasépítési beruházásokról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

267/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet

a debreceni Latinovits Színház átalakításával kapcsolatos feladatok ellátásáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek meghatározásáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

244/2021. (V. 12.) Korm. rendelet

a Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területének, valamint a Ferencvárosi Torna Club létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

426/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak átadásáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet

a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet

a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet

a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

47/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

132/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

a Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet

a Budapest I. kerület, Nándor utca 5-7. szám alatti irodaépület felújításával, átalakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

472/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

494/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

122/2017. (VI. 2.) Korm. rendelet

a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó Kistokaji Általános Iskola bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

369/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet

a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

372/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

438/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztését szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

180/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

az Esztergom belterületén található Déli Kanonoksor műemléki védelem alatt álló épületének közcélú hasznosítás érdekében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Módosítja: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről

Módosítja: 15/2022. (XII. 15.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2019. (XII. 30.) MK rendelet

a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről

Módosítja: 19/2022. (XII. 15.) MK r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 42/2022. (XII. 15.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 18.

 

42/2003. (XII. 19.) IM rendelet

a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól

Módosítja: 29/2022. (XII. 15.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1628/2022. (XII. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet

a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

167/2016. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program végrehajtása során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról

Hatályon kívül helyezi: 523/2022. (XII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/208.

Megjelent: 2022. 12. 16.

 

Új jogszabályok

 

524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 17.

 

526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

527/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a szabályozási többletkapacitásra és a saját célra termelő egységekre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2022. 12. 17.

 

528/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 17.

 

529/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 17.

 

10/2022. (XII. 16.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1630/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak, valamint a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az egészségügyi ágazatban való végrehajtásáról szóló 1150/2013. (III. 22.) Korm. határozatnak az egészségügyi szolgálati jogviszony tekintetében történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 18.

 

1631/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1632/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a Honvédelmi Minisztérium fejezet tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és annak 2022. II. félévi forrásigényéről

 

1633/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv és a Vidékfejlesztési Program eredményes végrehajtásának elősegítéséről

 

1634/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a Budapest Music Center működésének támogatásáról

 

1635/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00084 azonosító számú, “Élethelyzetek javítása komplex programmal Kőkúton” című projekt támogatásának növeléséről

 

1636/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.5-16-2017-00167 azonosító számú, “A Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola sport- és oktatási célú fejlesztése Tiszakesziben” című projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 17.

 

1637/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.3-17-2017-00345 azonosító számú, “A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című projekt összköltségének növeléséről

 

1638/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00029 azonosító számú, “Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről

 

1639/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, “Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

 

1640/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a központi költségvetési szervek villamosenergia-beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól

 

108/2022. (XII. 16.) ME határozat

a Magyarországnak az Albán Köztársasággal, az Argentin Köztársasággal, a Kubai Köztársasággal, a Moldovai Köztársasággal, a Paraguayi Köztársasággal, a Svájci Államszövetséggel, az Uruguayi Keleti Köztársasággal, a Török Köztársasággal és az Üzbég Köztársasággal kötött kétoldalú beruházásvédelmi megállapodásainak módosításáról szóló Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

 

109/2022. (XII. 16.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Andorrai Hercegség Kormánya, a Maldív Köztársaság Kormánya, a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya, a Ghánai Köztársaság Kormánya, az Elefántcsontparti Köztársaság Kormánya, a Perui Köztársaság Kormánya, a Szenegáli Köztársaság Kormánya, a Seychelle Köztársaság Kormánya, a Sierra Leone Köztársaság Kormánya, a Tanzániai Egyesült Köztársaság Kormánya, valamint az Ugandai Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 524/2022. (XII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról

Módosítja: 528/2022. (XII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 17.

 

453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti további eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 529/2022. (XII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 17.

 

1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról

Módosítja: 1631/2022. (XII. 16.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1636/2022. (XII. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 12. 17.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

21/2021. (XII. 29.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 10/2022. (XII. 16.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1103/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának felfüggesztéséről

Hatályon kívül helyezi: 1630/2022. (XII. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 12. 18.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.