Tájékoztató a 2023. évi építményadó-mérték és kedvezmény változásról

Módosult az építményadóról szóló önkormányzati rendelet, melynek lényege a magánszemélyek tulajdonában álló – üzleti célt nem szolgáló – lakás építményekre vonatkozó sávosan meghatározott adómértékek módosítása 2023. január 1. napjától.

A magánszemélyek tulajdonában álló – üzleti célt nem szolgáló – lakás céljára szolgáló építmények utáni építményadó adómérték csökkenése:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. december 14-i ülésén elfogadta az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2022. (XII.14.) önkormányzati rendeletet. A rendelet módosítás lényege a magánszemélyek tulajdonában álló – üzleti célt nem szolgáló – lakás építményekre vonatkozó sávosan meghatározott adómértékek módosítása 2023. január 1. napjától.

 

A módosító rendelet értelmében a magánszemélyek tulajdonában álló – üzleti célt nem szolgáló – 50 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó lakás céljára szolgáló építmények után adófizetési kötelezettség nem áll fenn.

 

A magánszemélyek tulajdonában álló – üzleti célt nem szolgáló – 50 m2 hasznos alapterületet meghaladó, de 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó lakás céljára szolgáló építmények után az adózás az alábbi sávok alapján történik:

1-25 m2 adóalapig: 0 Ft/m2/év
25,01-50 m2 adóalapig: 0 Ft és a 25 m2 feletti rész után: 100 Ft/m2/év
50,01-100 m2 adóalapig: 2.500 Ft és az 50 m2 feletti rész után: 200 Ft/m2/év
100,01-150 m2 adóalapig. 12.500 Ft és a 100 m2 feletti rész után 450 Ft/m2/év

 

A magánszemélyek tulajdonában álló – üzleti célt nem szolgáló – 150 m2 hasznos alapterületet meghaladó lakás céljára szolgáló építmények után az adózás alapjául szolgáló sávok a következők:

1-25 m2 adóalapig: 0 Ft/m2/év
25,01-100 m2 adóalapig: 0 Ft és a 25 m2 feletti rész után: 200 Ft/m2/év
100,01-200 m2 adóalapig: 15.000 Ft és az 50 m2 feletti rész után: 450 Ft/m2/év
200,01 m2 adóalaptól: 60.000 Ft és a 200 m2 feletti rész után 900 Ft/m2/év

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megváltozott adókivetési adatokat az önkormányzati adóhatóság az ASP-ADÓ szakrendszerben az adózók közreműködése nélkül hivatalból át tudja vezetni, erre vonatkozóan külön adózói adatbejelentésre, nyilatkozattételre nincs szükség.

 

A „nyugdíjas kedvezmény” módosítása:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. december 6-i ülésén elfogadta az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2022. (XII.12.) önkormányzati rendeletet. A módosító rendeletben a „nyugdíjas adókedvezmény” vonatkozásában a jövedelem korlát a legkisebb öregségi nyugdíjminimum 5-szörösében (142.500 Ft) került meghatározásra a jelenlegi 3-szoros (85.500 Ft) helyett. Amennyiben az adózó jogosult igénybe venni ezt az adókedvezményt, kérelmet kell benyújtania az Önkormányzati Adóhatósági Főosztályhoz.

 

Forrás: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Adóhatósági Főosztály