Tájékoztató az idegenforgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség 2023. január 1. napjától hatályos változásáról

A Turizmus törvény hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók esetében 2023. január 1. napjától kivezetésre kerül minden, a szálláshelykezelő szoftvertől eltérő nyilvántartási kötelezettség. Megszűnik a papíralapú vendégkönyv vezetésének, illetve a bejelentőlap és az adómentesség alátámasztására szolgáló nyilatkozat kitöltésének kötelezettsége.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2023. január 1. napjától hatályos módosítása értelmében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus törvény) hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltató terhére az idegenforgalmi adó-kötelezettség nyilvántartására a Turizmus törvényben szabályozott szálláshelykezelő szoftver használatán túl egyéb nyilvántartás-vezetési kötelezettség nem írható elő.

A jogszabályi változással összhangban 2023. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosul Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 48/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete:

A Turizmus törvény hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók esetében 2023. január 1. napjától kivezetésre kerül minden, a szálláshelykezelő szoftvertől eltérő nyilvántartási kötelezettség.

Megszűnik a papíralapú vendégkönyv vezetésének, illetve a bejelentőlap és az adómentesség alátámasztására szolgáló nyilatkozat kitöltésének kötelezettsége.

 

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatók a továbbiakban egyedi, saját nyilvántartásuk alapján jelentik be az idegenforgalmi adófizetési kötelezettséget, részükre a törvényi és helyi rendeleti adómentességek igénybevételéhez azonban továbbra is szükséges a rendelet mellékletét képező nyilatkozat kitöltése.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vendégkönyve(ek)t, bejelentő lapokat, nyilatkozatokat az általános iratőrzési szabályoknak megfelelően az elévülési időig, főszabályként 5 évig meg kell őrizniük.

Forrás: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Adóhatósági Főosztály