Heti jogász 2023. 5. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 5. héten a Magyar Közlöny 15 – 18. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/15.

Megjelent: 2023. 01. 30.

 

Új jogszabályok

 

19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet

a belügyi ágazathoz tartozó egyes szervek feladatainak és megnevezésének változásáról

Hatályos: 2023. 01. 31.

 

20/2023. (I. 30.) Korm. rendelet

a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 31.

 

21/2023. (I. 30.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt való eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások veszélyhelyzet ideje alatti részletszabályairól

Hatályos: 2023. 01. 31.

 

2/2023. (I. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveket érintő, egyes humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01., 2024. 01. 01.

 

1/2023. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.049/2022/8.)

a végrehajtási eljárásban a felek személyében a végrehajtható okirat kiállítását megelőzően bekövetkezett, de az azt követően észlelt változás esetén a jogutódlás megállapításáról

 

1014/2023. (I. 30.) Korm. határozat

az EFOP-1.4.5-20-2020-00001 azonosító számú, “Fókuszban a gyermek” című projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 31.

 

1015/2023. (I. 30.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 azonosító számú, “Jobb, mint az Otthon” Támogatott lakhatás Hajdú-Bihar Megyében című projekt támogatásának növeléséről

Hatályos: 2023. 01. 31.

 

Módosított jogszabályok

 

175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről

Módosítja: 19/2023. (I. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 31.

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja: 19/2023. (I. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 31.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 19/2023. (I. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 31.

 

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

Módosítja: 19/2023. (I. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 31.

 

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja: 19/2023. (I. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 31.

 

416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

Módosítja: 20/2023. (I. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 31.

 

23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

Módosítja: 2/2023. (I. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

40/2000. (XII. 12.) BM rendelet

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól

Módosítja: 2/2023. (I. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Módosítja: 2/2023. (I. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

Módosítja: 2/2023. (I. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 01., 2024. 01. 01.

 

75/2013. (XII. 18.) BM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 2/2023. (I. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 2/2023. (I. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 01., 2024. 01. 01.

 

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

Módosítja: 2/2023. (I. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Módosítja: 2/2023. (I. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

4/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról

Módosítja: 2/2023. (I. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

5/2022. (III. 31.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 2/2023. (I. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1014/2023. (I. 30.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 01. 31.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

20/2022. (VII. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2023. (I. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/16.

Megjelent: 2023. 01. 31.

 

Új jogszabályok

 

22/2023. (I. 31.) Korm. rendelet

a villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

1/2023. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányafelügyeleti, a szerencsejáték-felügyeleti és a dohánytermék-kiskereskedelem felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatokat ellátó személyek igazolványáról

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

2/2023. (I. 31.) SZTFH rendelet

egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01., 2023. 03. 01.

 

4/2023. (I. 31.) AM rendelet

az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.019/2022/6. határozata

1. Az út igénybevételéért előírt használati díj puszta átnevezése kártalanítás megfizetésére vonatkozó kötelezettséggé, nem változtat azon a tényen, hogy az önkormányzatnak nincs törvényi felhatalmazása a közút használatán alapuló fizetési kötelezettség megállapítására. 2. Az elfogadását megelőzően aláírt önkormányzati rendeletet nem létezőnek kell tekinteni, ezért azt a kihirdetése napjára visszaható hatállyal kell megsemmisíteni.

 

1016/2023. (I. 31.) Korm. határozat

a magyar-török közös kulturális évad 2024. évi megrendezéséről és finanszírozásáról

 

1017/2023. (I. 31.) Korm. határozat

a Kenderes Város Önkormányzata kötelező feladatainak ellátásához nyújtandó többlettámogatásról

 

Módosított jogszabályok

 

18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól

Módosítja: 2/2023. (I. 31.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 02. 01., 2023. 03. 01.

 

22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól

Módosítja: 2/2023. (I. 31.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 2/2023. (I. 31.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

a felszámolóbiztosok, a vagyonfelügyelők, az ideiglenes vagyonfelügyelők és a rendkívüli vagyonfelügyelők, valamint a szerkezetátalakítási szakértők igazolványáról

Módosítja: 2/2023. (I. 31.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet

az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről

Módosítja: 4/2023. (I. 31.) AM r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/17.

Megjelent: 2023. 02. 01.

 

Új jogszabályok

 

23/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló egyes jogszabályok veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 02. 09.

 

24/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a földgáztárolási díj meghatározásával kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2023. 02. 02.

 

25/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2023. 04. 30.

 

26/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 02.

 

27/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 02.

 

28/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások részletszabályairól

Hatályos: 2023. 02. 02.

 

29/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról szóló 566/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 02. 02.

 

3/2023. (II. 1.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 02.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.017/2022/4. határozat

Ha a szabályozási szintek között az egymásnak való megfelelés csak részleges, önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése kivételesen megállapítható.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.022/2022/8. határozata

Jogszabályon alapuló véleményezési eljárás lefolytatása nélkül a helyi építési szabályzat, illetve annak módosítása nem fogadható el. A településrendezési eszköz módosításának elfogadását követően megindított véleményezési eljárás visszamenőleges hatállyal nem teszi közjogilag érvényessé a jogalkotási eljárás garanciális szabályainak megsértésével megalkotott önkormányzati rendelkezést, mert az nem utólagos jóváhagyást jelent.

 

1018/2023. (II. 1.) Korm. határozat

a taszári repülőtér hasznosításával összefüggő további intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja: 26/2023. (II. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 02.

 

354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról

Módosítja: 27/2023. (II. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 02.

 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

Módosítja: 3/2023. (II. 1.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 02.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

566/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 29/2023. (II. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 02.

 

1822/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a taszári repülőtér hasznosításával összefüggő intézkedésekről

Visszavonta: 1018/2023. (II. 1.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/18.

Megjelent: 2023. 02. 03.

 

Új jogszabályok

 

30/2023. (II. 3.) Korm. rendelet

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

1019/2023. (II. 3.) Korm. határozat

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és Magyarország Kormánya közötti, a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben, valamint a kondicionalitási eljárás keretében vállalt intézkedések végrehajtásával kapcsolatos együttműködési megállapodás kialakítására vonatkozó intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja: 2/2023. (II. 3.) MK r.

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1/1998. (I. 23.) TNM rendelet

az elismerések adományozásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 2/2023. (II. 3.) MK r.

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

4/2019. (X. 17.) MK rendelet

a Kőrösi Csoma Sándor díjak adományozásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 2/2023. (II. 3.) MK r.

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.