Heti jogász 2023. 7. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 7. héten a Magyar Közlöny 22 – 24. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/22.

Megjelent: 2023. 02. 14.

 

Új jogszabályok

 

1029/2023. (II. 14.) Korm. határozat

az energiaintenzív vállalatok támogatásáról szóló 1477/2022. (X. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

1030/2023. (II. 14.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat, valamint egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 15.

 

Módosított jogszabályok

 

1477/2022. (X. 6.) Korm. határozat

az energiaintenzív vállalatok támogatásáról

Módosítja: 1029/2023. (II. 14.) Korm. h.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1030/2023. (II. 14.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/23.

Megjelent: 2023. 02. 15.

 

Új jogszabályok

 

37/2023. (II. 15.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16.

 

3/2023. (II. 15.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) MK rendelet kezelő szervi kijelöléssel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16.

 

1/2023. (II. 15.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet címrendi kiegészítésével kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16.

 

7/2023. (II. 15.) AM rendelet

a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16.

 

8/2023. (II. 15.) AM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16.

 

5/2023. (II. 15.) BM rendelet

a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság és a Tanúvédelmi Szolgálat Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szervezetébe történő integrációjáról

Hatályos: 2023. 02. 16., 2024. 01. 01.

 

6/2022. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.027/2022/15.)

követelésrész érvényesítése esetén az anyagi jogerőhatás érvényesüléséről

 

1/2023. (II. 15.) BM határozat

a Schengeni Információs Rendszer módosított verziójának éles üzemű indításával összefüggő jogszabályok hatálybalépéséről

 

Módosított jogszabályok

 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja: 37/2023. (II. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 16.

 

17/2022. (XII. 1.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2023. (II. 15.) MK r.

Hatályos: 2023. 02. 16.

 

2/2019. (III. 19.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 1/2023. (II. 15.) TNM r.

Hatályos: 2023. 02. 16.

 

155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet

a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól

Módosítja: 7/2023. (II. 15.) AM r.

Hatályos: 2023. 02. 16.

 

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 8/2023. (II. 15.) AM r.

Hatályos: 2023. 02. 16.

 

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 5/2023. (II. 15.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 16.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 5/2023. (II. 15.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 16., 2024. 01. 01.

 

2/2023. (I. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveket érintő, egyes humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 5/2023. (II. 15.) BM r.

Hatályos: 2024. 01. 01

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/24.

Megjelent: 2023. 02. 16.

 

Új jogszabályok

 

38/2023. (II. 16.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17. – kivétellel.

 

39/2023. (II. 16.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

1031/2023. (II. 16.) Korm. határozat

a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról

Hatályos: 2023. 02. 16. 23 órától.

 

1032/2023. (II. 16.) Korm. határozat

az E-ING rendszer élesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges feladatok ellátásáról

 

1034/2023. (II. 16.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat módosításáról

 

1035/2023. (II. 16.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program módosításáról, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17.

 

10/2023. (II. 16.) ME határozat

a Magyar-Belorusz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2023. 02. 17.

 

11/2023. (II. 16.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a kereskedelmi és beruházásösztönzési együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról

Módosítja: 39/2023. (II. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről

Módosítja: 1034/2023. (II. 16.) Korm. h.

 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1035/2023. (II. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 17.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 38/2023. (II. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 17.

 

1278/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1031/2023. (II. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 16. 23 órától.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.