Amit a munkavédelemről mindenkinek tudni kell!

A munkavédelem célja a munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése érdekében.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató feladata. Munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy az a munkavállaló egészségét, testi épségét ne károsítsa. Munkáltató az, aki munkavállalót szervezett munkavégzés keretében (pl. munkaviszonyban, közfoglalkoztatási, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, közérdekű önkéntes,
vagy szervezett társadalmi munkában) foglalkoztat.

A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkavállalónak a munkáját úgy kell végeznie, hogy az saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. A munkavállalót nem érheti hátrány a munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, és jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkavállaló a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.

A munkáltatók ellenőrzését a munkahelyeken a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró osztályai végzik. Kivizsgálják a közérdekű bejelentéseket, panaszokat, valamint a foglalkozási megbetegedéseket és a súlyos munkabaleseteket, ugyanakkor a nem súlyos munkabaleseteket is jogosultak vizsgálni. A munkavédelmi hatóság az illetékességi területén, valamennyi munkahelyen – külön engedély és előzetes értesítés nélkül – ellenőrzést tarthat. A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására. A munkavédelmi követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben munkavédelmi bírság alkalmazására.

Munkavédelmi tájékoztató, tanácsadó tevékenységet a következő szervezetek látnak el:

 • Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztály
  Témakör: Munkahelyi biztonság, munkahelyi egészség
  Zöld szám: 06 80 204 292
  E-mail: munkavedelem-info@gfm.gov.hu
  Hívható: keddi és csütörtöki munkanapokon: 8.30-16.00
 • Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró osztályai
  A területi munkavédelmi hatóságok a https://mvff.munka.hu/ honlap „Elérhetőségek”,
  „Munkavédelmi hatóságok” menüpontjában megtalálhatók.

További, részletes információk a munkavédelmi hatóság weboldalán találhatók.