Heti jogász 2023. 12 – 13. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 12. héten a Magyar Közlöny 39 – 42. számai, a 13. héten a 43 – 47. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/39.

Megjelent: 2023. 03. 20.

 

Új jogszabályok

 

kitüntetések adományozása

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/40.

Megjelent: 2023. 03. 21.

 

Új jogszabályok

 

85/2023. (III. 21.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 24.

 

86/2023. (III. 21.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 22.

 

12/2023. (III. 21.) AM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 24.

 

1092/2023. (III. 21.) Korm. határozat

a Magyarország csatlakozásáról a Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Központhoz című 1226/2020. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról

 

1093/2023. (III. 21.) Korm. határozat

az Agrárkár-enyhítési Alap forrásainak bővítésével összefüggő kormányzati lépésekről

 

1094/2023. (III. 21.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00114 azonosító számú, “Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékétől történő eltéréséről

 

1095/2023. (III. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-1.1.0-15-2021-00013 azonosító számú, “Insula Magna – Komplex Vízgazdálkodási és Fenntartható Fejlesztési Program (projekt-előkészítés)” című projekt szakmai-műszaki tartalma bővítésének jóváhagyásáról

 

1096/2023. (III. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről, a TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00012, a TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 és VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 azonosító számú projektekben az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról, valamint a Terület- és Településfejlesztési és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 22.

 

1097/2023. (III. 21.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról

 

1098/2023. (III. 21.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat előadójának kijelöléséről

 

1099/2023. (III. 21.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a minősített adatok védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól

Módosítja: 85/2023. (III. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 24.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 86/2023. (III. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 22.

 

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

Módosítja: 12/2023. (III. 21.) AM r.

Hatályos: 2023. 03. 24.

 

1226/2020. (V. 14.) Korm. határozat

Magyarország csatlakozásáról a Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Központhoz

Módosítja: 1092/2023. (III. 21.) Korm. h.

 

1276/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Módosítja: 1098/2023. (III. 21.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/41.

Megjelent: 2023. 03. 22.

 

Új jogszabályok

 

87/2023. (III. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes közigazgatási hatósági eljárásokra és hatósági ellenőrzésekre vonatkozó eltérő közlési szabályokról

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

88/2023. (III. 22.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 03. 23.

 

89/2023. (III. 22.) Korm. rendelet

gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről

Hatályos: 2023. 03. 23.

 

90/2023. (III. 22.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek a tanya beépíthetőségével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet

egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 25., 2023. 04. 01.

 

1100/2023. (III. 22.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1101/2023. (III. 22.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről

Módosítja: 89/2023. (III. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 23.

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja: 90/2023. (III. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet

a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Módosítja: 7/2023. (III. 22.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 03. 25.

 

5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól

Módosítja: 7/2023. (III. 22.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 03. 25.

 

6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről

Módosítja: 7/2023. (III. 22.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 03. 25.

 

19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról

Módosítja: 7/2023. (III. 22.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 03. 25.

 

20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Módosítja: 7/2023. (III. 22.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól

Módosítja: 7/2023. (III. 22.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 03. 25.

 

1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja: 1101/2023. (III. 22.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/42.

Megjelent: 2023. 03. 23.

 

Új jogszabályok

 

91/2023. (III. 23.) Korm. rendelet

közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 24.

 

7/2023. (III. 23.) MNB rendelet

az “Erdős Pál” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 03. 24.

 

8/2023. (III. 23.) MNB rendelet

az “Erdős Pál” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 03. 24.

 

9/2023. (III. 23.) MNB rendelet

a “Raoul Bott” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 03. 24.

 

10/2023. (III. 23.) MNB rendelet

a “Raoul Bott” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 03. 24.

 

Módosított jogszabályok

 

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Módosítja: 91/2023. (III. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 24.

 

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

Módosítja: 91/2023. (III. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 24.

 

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

Módosítja: 91/2023. (III. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/43.

Megjelent: 2023. 03. 27.

 

Új jogszabályok

 

3/2023. (III. 27.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank Monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

4/2023. (III. 27.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 27.

 

Módosított jogszabályok

 

11/2011. (III. 9.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 3/2023. (III. 27.) OGY h.

Hatályos: 2023. 03. 27., 2023. 04. 06.

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 4/2023. (III. 27.) OGY h.

Hatályos: 2023. 03. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/44.

Megjelent: 2023. 03. 28.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi IV. törvény

a Finn Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 03. 29. – kivétellel.

 

6/2023. (III. 28.) MK rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 29.

 

8/2023. (III. 28.) BM rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 29.

 

2/2023. (III. 28.) GFM rendelet

az állami tulajdonú légi jármű tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről szóló 21/2021. (XI. 19.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 29.

 

Módosított jogszabályok

 

16/2011. (V. 10.) KIM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosítja: 6/2023. (III. 28.) MK r.

Hatályos: 2023. 03. 29.

 

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról

Módosítja: 8/2023. (III. 28.) BM r.

Hatályos: 2023. 03. 29.

 

21/2021. (XI. 19.) NVTNM rendelet

állami tulajdonú légi jármű tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről

Módosítja: 2/2023. (III. 28.) GFM r.

Hatályos: 2023. 03. 29.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/45.

Megjelent: 2023. 03. 29.

 

Új jogszabályok

 

92/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

93/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

94/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

95/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

államháztartási és pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

96/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

a hazai közúti fuvarozói vállalkozások versenyképességének javítását célzó egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

97/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

98/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

99/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

100/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

101/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

102/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

a Magyarország földgázkitermelésének növelésére irányuló egyes beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

1102/2023. (III. 29.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

1103/2023. (III. 29.) Korm. határozat

a háziorvosi és fogorvosi szolgálatok új indikátorrendszeréből eredő bevételkiesés átmeneti kompenzációjáról

 

1104/2023. (III. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv elfogadásáról és a megvalósításához szükséges egyéb intézkedésekről szóló 1695/2022. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

1105/2023. (III. 29.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

1106/2023. (III. 29.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.11-21-2022-00005 azonosító számú projekt műszaki tartalmának kiegészítéséről és finanszírozásáról

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

1107/2023. (III. 29.) Korm. határozat

a Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

1108/2023. (III. 29.) Korm. határozat

a Tiszabura Község Önkormányzata kötelező feladatainak ellátásához nyújtandó támogatásról

 

Módosított jogszabályok

 

526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 94/2023. (III. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 95/2023. (III. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja: 95/2023. (III. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

245/2017. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveiről szóló, 2011. május 25-én módosított C(2000)96/FINAL tanácsi határozatának kihirdetéséről és az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek alapján a Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont létrehozásáról

Módosítja: 95/2023. (III. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről

Módosítja: 96/2023. (III. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről

Módosítja: 96/2023. (III. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 97/2023. (III. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről

Módosítja: 98/2023. (III. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról

Módosítja: 99/2023. (III. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 100/2023. (III. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról

Módosítja: 101/2023. (III. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

1695/2022. (XII. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv elfogadásáról és a megvalósításához szükséges egyéb intézkedésekről

Módosítja: 1104/2023. (III. 29.) Korm. h.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1105/2023. (III. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1107/2023. (III. 29.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1048/2021. (II. 12.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról

Hatályon kívül helyezi: 1102/2023. (III. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 03. 30.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/46.

Megjelent: 2023. 03. 30.

 

Új jogszabályok

 

103/2023. (III. 30.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

104/2023. (III. 30.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség általi átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

105/2023. (III. 30.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 02.

 

106/2023. (III. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

107/2023. (III. 30.) Korm. rendelet

környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 31., 2023. 04. 30., 2023. 07. 01.

 

108/2023. (III. 30.) Korm. rendelet

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 02., 2023. 07. 01.

 

109/2023. (III. 30.) Korm. rendelet

a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 04.

 

2/2023. (III. 30.) EM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről szóló 16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet, valamint a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

3/2023. (III. 30.) GFM rendelet

a Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2023/5. határozata

1. Az adófizetési kötelezettség teljesítésének módját, esedékességét, az adómentesség igazolásának módját, a beszedett adó és az adómenetességi jogcímek nyilvántartásának és bizonylatolásának szabályait, valamint az adó külföldi pénznemben történő megállapításnak szabályait nélkülöző önkormányzati rendelet sérti a normavilágosság követelményét és a címzettek (adóalanyok és beszedésre kötelezettek) körében jogbizonytalanságot eredményez. 2. Több önkormányzat illetékességi területéhez tartozó repülőtér esetében az olyan szabályozás, amely nem határozza meg, hogy az adóalany adókötelezettséget keletkeztető utazása (érkezése, indulása, transzferje, tranzitja) hol tekintendő végrehajtottnak, jogbizonytalanságot eredményez mind az adóalanyok, mind a beszedésre kötelezettek számára. 3. Az adó összegének közlésére és beszedésére vonatkozó kötelezettség törvényi szabályozást feltételez.

 

1109/2023. (III. 30.) Korm. határozat

az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnöksége programjának és a 2023. július 1-jétől 2024. december 31-ig tartó spanyol-belga-magyar trió elnöksége 18 hónapos programjának elkészítésével kapcsolatos feladatokról

 

1110/2023. (III. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programjáról

 

1111/2023. (III. 30.) Korm. határozat

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképpen megfogalmazott intézkedésekről

 

1112/2023. (III. 30.) Korm. határozat

a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsról szóló 1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

1113/2023. (III. 30.) Korm. határozat

a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség általi átvételével összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

1114/2023. (III. 30.) Korm. határozat

a magán fenntartású köznevelési intézmények energiaár-növekedésének kompenzációjáról

 

1115/2023. (III. 30.) Korm. határozat

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság létesítményfejlesztésével és a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésének 2032-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

 

1116/2023. (III. 30.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.4-16-2016-00006 azonosító számú, “A Magyar Szent Család nyomában. Tematikus zarándokút fejlesztése a Székesfehérvári Egyházmegyében” című projekt támogatásának növeléséről

 

1117/2023. (III. 30.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.11-21-2022-00017 azonosító számú projekt forrásszerkezetének módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

Módosított jogszabályok

 

268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet

a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről

Módosítja: 104/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 104/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 105/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 02.

 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja: 106/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 106/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

Módosítja: 107/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 30.

 

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

Módosítja: 107/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 30.

 

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

Módosítja: 107/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 30.

 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

Módosítja: 107/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 30.

 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

Módosítja: 107/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 30.

 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja: 107/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 30.

 

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 107/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 30.

 

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

Módosítja: 107/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 31., 2023. 04. 30.

 

349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről

Módosítja: 108/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 02., 2023. 07. 01.

 

133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről

Módosítja: 109/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 04.

 

16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről

Módosítja: 2/2023. (III. 30.) EM r.

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

Módosítja: 2/2023. (III. 30.) EM r.

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 3/2023. (III. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat

a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsról

Módosítja: 1112/2023. (III. 30.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1113/2023. (III. 30.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

1086/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a digitalizációt szolgáló nemzetközi tanulmányi versenyrendszerekben történő fokozott részvételről

Módosítja: 1113/2023. (III. 30.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

1398/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésének 2027-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról

Módosítja: 1115/2023. (III. 30.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 107/2023. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/47.

Megjelent: 2023. 03. 31.

 

Új jogszabályok

 

110/2023. (III. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

111/2023. (III. 31.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

112/2023. (III. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről szóló 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 05., 2024. 12. 31.

 

11/2023. (III. 31.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

3/2023. (III. 31.) EM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

4/2023. (III. 31.) EM rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

5/2023. (III. 31.) OGY határozat

az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

6/2023. (III. 31.) OGY határozat

a 2023. év Madách Imre-emlékévvé nyilvánításáról

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

7/2023. (III. 31.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2021. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

 

8/2023. (III. 31.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

1118/2023. (III. 31.) Korm. határozat

a közbeszerzésekben a verseny szintjének növelését célzó intézkedésekről (2023-2026) szóló cselekvési tervről

 

1119/2023. (III. 31.) Korm. határozat

a Science Park Szeged Tudományos és Innovációs Park teljes közműfejlesztése és az ahhoz kapcsolódó útfejlesztés megvalósításáról

 

Módosított jogszabályok

 

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

Módosítja: 111/2023. (III. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról

Módosítja: 111/2023. (III. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

586/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseivel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 111/2023. (III. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról

Módosítja: 11/2023. (III. 31.) MNB r.

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 3/2023. (III. 31.) EM r.

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 3/2023. (III. 31.) EM r.

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 3/2023. (III. 31.) EM r.

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet

a különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről

Módosítja: 3/2023. (III. 31.) EM r.

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 4/2023. (III. 31.) EM r.

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1119/2023. (III. 31.) Korm. h.

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 8/2023. (III. 31.) OGY h.

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 112/2023. (III. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 12. 31.

 

1/2012. (I. 3.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 11/2023. (III. 31.) MNB r.

Hatályos: 2023. 04. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.