Heti jogász 2023. 16. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 16. héten a Magyar Közlöny 56 – 59. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/56.

Megjelent: 2023. 04. 17.

 

Új jogszabályok

 

126/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

127/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 18.

 

128/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 18.

 

129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 18., 2023. 05. 17.

 

5/2023. (IV. 17.) GFM rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelölt tulajdonosi joggyakorlójának módosítása érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 18.

 

7/2023. (IV. 17.) HM rendelet

a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv kijelöléséről, valamint feladat- és hatásköreiről

Hatályos: 2023. 04. 18.

 

3/2023. (IV. 17.) AB határozat

a közfeladatot ellátó és közpénzzel gazdálkodó Magyar Export-Import Bank által kezelt, közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülő banktitok megismerhetőségével kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

1140/2023. (IV. 17.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet szerinti rezsivédelmi ellátási szolgáltatás ellentételezéséhez szükséges intézkedésekről

 

1141/2023. (IV. 17.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet szerinti rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezéséhez szükséges intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

Módosítja: 126/2023. (IV. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról

Módosítja: 127/2023. (IV. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 18.

 

289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról

Módosítja: 128/2023. (IV. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 18.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 5/2023. (IV. 17.) GFM r.

Hatályos: 2023. 04. 18.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

35/2000. (XII. 20.) HM rendelet

a védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatokról, valamint a honvédelmi célú térképellátásról

Hatályon kívül helyezi: 7/2023. (IV. 17.) HM r.

Hatályos: 2023. 04. 18.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/57.

Megjelent: 2023. 04. 18.

 

Új jogszabályok

 

130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet

az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről

Hatályos: 2023. 04. 19.

 

131/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet

családtámogatásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 19., 2023. 04. 28.

 

132/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az államháztartási belső kontrollokkal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 03.

 

133/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet

a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 19.

 

134/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 03.

 

135/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet

az egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 19.

 

1142/2023. (IV. 18.) Korm. határozat

egyházi személyek jövedelempótlékának emeléséről

 

1143/2023. (IV. 18.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

 

1144/2023. (IV. 18.) Korm. határozat

a digitalizációt szolgáló nemzetközi tanulmányi versenyrendszerekben történő fokozott részvételről szóló 1086/2021. (III. 3.) Korm. határozat módosításáról

 

1145/2023. (IV. 18.) Korm. határozat

a Bük város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1143/2019. (III. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja: 131/2023. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról

Módosítja: 131/2023. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 19.

 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Módosítja: 132/2023. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 03.

 

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

Módosítja: 132/2023. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 03.

 

65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet

a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól

Módosítja: 133/2023. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 19.

 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 134/2023. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 03.

 

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 135/2023. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 19.

 

2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

Makovecz Imre életművének gondozásáról

Módosítja: 1143/2023. (IV. 18.) Korm. h.

 

1388/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1143/2023. (IV. 18.) Korm. h.

 

1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Módosítja: 1143/2023. (IV. 18.) Korm. h.

 

1086/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a digitalizációt szolgáló nemzetközi tanulmányi versenyrendszerekben történő fokozott részvételről

Módosítja: 1144/2023. (IV. 18.) Korm. h.

 

1143/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a Bük város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja: 1145/2023. (IV. 18.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/58.

Megjelent: 2023. 04. 19.

 

Új jogszabályok

 

13/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

14/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről

Hatályos: 2023. 04. 20., 2025. 01. 01.

 

15/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

16/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű- jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

17/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

18/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott közvetlen támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

19/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

20/2023. (IV. 19.) AM rendelet

egyes közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

Módosított jogszabályok

 

82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról

Módosítja: 20/2023. (IV. 19.) AM r.

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről

Módosítja: 20/2023. (IV. 19.) AM r.

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a történelmi bázis jogosultságról

Módosítja: 20/2023. (IV. 19.) AM r.

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 20/2023. (IV. 19.) AM r.

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

Módosítja: 20/2023. (IV. 19.) AM r.

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Módosítja: 20/2023. (IV. 19.) AM r.

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról

Módosítja: 20/2023. (IV. 19.) AM r.

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 20/2023. (IV. 19.) AM r.

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

11/2022. (III. 25.) AM rendelet

a dohányágazat működéséhez és a COVID-19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról

Módosítja: 20/2023. (IV. 19.) AM r.

Hatályos: 2023. 04. 20.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/59.

Megjelent: 2023. 04. 20.

 

Új jogszabályok

 

136/2023. (IV. 20.) Korm. rendelet

az elektronikus hírközlés védelmi és biztonsági célú felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek ezzel összefüggő feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

137/2023. (IV. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 21.

 

138/2023. (IV. 20.) Korm. rendelet

egy nemzetközi szervezet székhelyével kapcsolatos veszélyhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2023. 04. 21.

 

15/2023. (IV. 20.) MNB rendelet

a “Hortobágyi Nemzeti Park” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 04. 21.

 

16/2023. (IV. 20.) MNB rendelet

a “Hortobágyi Nemzeti Park” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 04. 21.

 

7/2023. (IV. 20.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú és rendvédelmi igazgatási jogviszonyban alkalmazott tagjainak lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti díj hozzájárulás szabályairól

Hatályos: 2023. 05. 05.

 

8/2023. (IV. 20.) HM rendelet

a honvédelmi szervezetek, valamint a honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző intézményeknél szolgálatot teljesítő honvédek tekintetében a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

Hatályos: 2023. 04. 23.

 

1146/2023. (IV. 20.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről

Módosítja: 137/2023. (IV. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 21.

 

40/2000. (XII. 12.) BM rendelet

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól

Módosítja: 7/2023. (IV. 20.) MK r.

Hatályos: 2023. 05. 05.

 

30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól

Módosítja: 7/2023. (IV. 20.) MK r.

Hatályos: 2023. 05. 05.

 

1227/2016. (V. 2.) Korm. határozat

a nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1146/2023. (IV. 20.) Korm. h.

 

1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1146/2023. (IV. 20.) Korm. h.

 

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1146/2023. (IV. 20.) Korm. h.

 

1540/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a vajdasági magyarok anyanyelvű tájékoztatásának támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1146/2023. (IV. 20.) Korm. h.

 

1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1146/2023. (IV. 20.) Korm. h.

 

1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1146/2023. (IV. 20.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet

az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról

Hatályon kívül helyezi: 136/2023. (IV. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

19/2003. (V. 8.) HM-IM együttes rendelet

a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2023. (IV. 20.) HM r.

Hatályos: 2023. 04. 23.

 

24/2006. (IX. 7.) HM- IRM együttes rendelet

a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM-IM együttes rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2023. (IV. 20.) HM r.

Hatályos: 2023. 04. 23.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.