Heti jogász 2023. 26 – 27. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 26. héten a Magyar Közlöny 92 – 97, a 27. héten a 98-101. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/92.

Megjelent: 2023. 06. 26.

 

Új jogszabályok

 

255/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

Hatályos: 2023. 06. 27., 2023. 07. 01.

 

256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet

egyes hatósági nyilvántartásokból történő adatszolgáltatásokkal, valamint közfoglalkoztatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 27., 2023. 07. 01.

 

257/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet

gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

28/2023. (VI. 26.) MNB rendelet

az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről szóló 27/2022. (VII. 8.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

25/2023. (VI. 26.) AM rendelet

a méhészeti ágazatban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 2023. évi igénybevételének szabályairól

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

18/2023. (VI. 26.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

19/2023. (VI. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról szóló 27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

9/2023. (VI. 26.) EM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter részére történő adatszolgáltatása rendjéről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

6/2023. JEH határozat

a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

1248/2023. (VI. 26.) Korm. határozat

a 2026. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpia megvalósításáról

 

Módosított jogszabályok

 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 256/2023. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 27., 2023. 07. 01.

 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

Módosítja: 256/2023. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja: 256/2023. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 27., 2023. 07. 01.

 

513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

Módosítja: 256/2023. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 27., 2023. 07. 01.

 

471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről

Módosítja: 257/2023. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

89/2023. (III. 22.) Korm. rendelet

gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről

Módosítja: 257/2023. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

27/2022. (VII. 8.) MNB rendelet

az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről

Módosítja: 28/2023. (VI. 26.) MNB r.

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

57/2019. (XII. 14.) AM rendelet

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 25/2023. (VI. 26.) AM r.

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja: 18/2023. (VI. 26.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

Módosítja: 19/2023. (VI. 26.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 9/2023. (VI. 26.) EM r.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/93.

Megjelent: 2023. 06. 28.

 

Új jogszabályok

 

258/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a köztársasági elnök jogállásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

259/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

az iskolaszövetkezet oktatási, képzési és rekreációs célt szolgáló közösségi alapja felhasználásának általános szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 02.

 

260/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján nyújtható egyes támogatások kötelezettségvállalási szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

261/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

262/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

a helyi közszolgáltatás információs rendszerről szóló 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

263/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

264/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

265/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatása, a függő követelések, a beszámítás veszélyhelyzeti szabályairól, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

266/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

3/2023. (VI. 28.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

20/2023. (VI. 28.) BM rendelet

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet és a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

6/2023. (VI. 28.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

7/2023. (VI. 28.) IM rendelet

az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak arcképes igazolványáról szóló 15/2017. (XI. 30.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

3/2023. (VI. 28.) KIM rendelet

a képzési és kimeneti követelményekkel összefüggésben egyes felsőoktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

1249/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a honvédelmi felkészítés 2023. évi egyes kérdéseiről

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

1250/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

az egészségügyi kiegészítő pótlék összegének emeléséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1251/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a járműipari kutató-fejlesztő központok, a “Szatellit Lokációk” létesítésére irányuló beruházás kormányzati támogatásáról

 

1252/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

az Országos Gyógyszerterápiás Tanács létrehozásáról szóló 1503/2011. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

1253/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről szóló 1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat eltérő alkalmazásáról

 

1254/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1461/2020. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

1255/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról

 

1256/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a makói ipari park infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1257/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a Várpalotai Védelmi Ipari Park Komplexum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

 

1258/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti filmkoprodukciós megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

61/2023. (VI. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja: 258/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 258/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja: 258/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 258/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról

Módosítja: 258/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja: 258/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 258/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről

Módosítja: 258/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Címer Bizottságról

Módosítja: 258/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Budai Palotanegyed területén megvalósuló kiemelten közérdekű beruházások megnevezéséről, valamint az ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról

Módosítja: 258/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: 261/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a helyi közszolgáltatás információs rendszerről

Módosítja: 262/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 263/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 264/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

Módosítja: 264/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól

Módosítja: 266/2023. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

Módosítja: 3/2023. (VI. 28.) NMHH r.

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről

Módosítja: 20/2023. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

Módosítja: 20/2023. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

5/1991. (IV. 4.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról

Módosítja: 6/2023. (VI. 28.) IM r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

15/2017. (XI. 30.) IM rendelet

az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak arcképes igazolványáról

Módosítja: 7/2023. (VI. 28.) IM r.

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja: 3/2023. (VI. 28.) KIM r.

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja: 3/2023. (VI. 28.) KIM r.

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

1503/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

az Országos Gyógyszerterápiás Tanács létrehozásáról

Módosítja: 1252/2023. (VI. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

1461/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1254/2023. (VI. 28.) Korm. h.

 

1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1255/2023. (VI. 28.) Korm. h.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1256/2023. (VI. 28.) Korm. h.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1257/2023. (VI. 28.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1508/2022. (X. 21.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 1249/2023. (VI. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/94.

Megjelent: 2023. 06. 29.

 

Új jogszabályok

 

267/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet alapján zajló értékesítési eljárás részletszabályairól

Hatályos: 2023. 06. 29. 12 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/95.

Megjelent: 2023. 06. 29.

 

Új jogszabályok

 

268/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló 1999. évi jegyzőkönyvhöz kapcsolódó jegyzőkönyv-módosítások kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

269/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási koncesszor kártalanításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

270/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a koncessziós társaság és a Koordináló szerv együttműködésére vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezettek köréről, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék formájáról és mértékéről, felhasználásának feltételeiről, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól, valamint a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

273/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a használt sütőolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 12. 31.

 

274/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a gumiabroncs-hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 10. 01.

 

275/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a textiltermék hulladékával kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01., 2024. 07. 01.

 

277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

278/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház egyes ingatlanüzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos eltérő szabályokról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről

Hatályos: 2023. 06. 30., 2023. 08. 01.

 

280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

belügyi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 11. 01., 2023. 11. 19., 2024. 01. 01.

 

281/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elnevezésének változásával összefüggő kormányrendelet- módosításokról

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

10/2023. (VI. 29.) EM rendelet

az elhagyott hulladék ingatlanról történő elszállításának és a megfelelő hulladékkezelési helyre történő elszállítás tényének igazolásáról

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

11/2023. (VI. 29.) EM rendelet

egyes hulladékgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

12/2023. (VI. 29.) GFM rendelet

a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

13/2023. (VI. 29.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 26/2021. (XII. 17.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

1259/2023. (VI. 29.) Korm. határozat

a 2023. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

 

1260/2023. (VI. 29.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program keretében adható támogatások nyújtására vállalható kötelezettségek felső korlátjáról

 

1261/2023. (VI. 29.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kötelezettségvállalások engedélyezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

a betétdíj alkalmazásának szabályairól

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hulladékká vált gépjárművekről

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 07. 01.

 

633/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

Módosítja: 277/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 279/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 30., 2023. 08. 01.

 

162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet

a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 279/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 30., 2023. 08. 01.

 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 11. 19., 2024. 01. 01.

 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet

a közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 281/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja: 281/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja: 281/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

Módosítja: 281/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

Módosítja: 281/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról

Módosítja: 281/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

144/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

Módosítja: 11/2023. (VI. 29.) EM r.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 11/2023. (VI. 29.) EM r.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

Módosítja: 11/2023. (VI. 29.) EM r.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet

a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 12/2023. (VI. 29.) GFM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

26/2021. (XII. 17.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

Módosítja: 13/2023. (VI. 29.) HM r.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

3/2022. (I. 26.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról

Hatályon kívül helyezi: 279/2023. (VI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Hatályon kívül helyezi: 11/2023. (VI. 29.) EM r.

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/96.

Megjelent: 2023. 06. 30.

 

Új jogszabályok

 

282/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

283/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

284/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás “A” és “B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

386/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 282/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 283/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás “A” és “B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 284/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/97.

Megjelent: 2023. 06. 30.

 

Új jogszabályok

 

285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

287/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet

az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

288/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30. 23 órától.

 

29/2023. (VI. 30.) MNB rendelet

a “Magyar Nemzeti Levéltár” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 07. 03.

 

30/2023. (VI. 30.) MNB rendelet

a “Magyar Nemzeti Levéltár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 07. 03.

 

31/2023. (VI. 30.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

10/2023. (VI. 30.) MEKH rendelet

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére teljesítendő rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

11/2023. (VI. 30.) MEKH rendelet

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. §-a szerinti kompenzáció meghatározásának szabályairól és megfizetésének módjáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

13/2023. (VI. 30.) SZTFH rendelet

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

14/2023. (VI. 30.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

26/2023. (VI. 30.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatások felhasználását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

27/2023. (VI. 30.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

21/2023. (VI. 30.) BM rendelet

az előállítás és az elővezetés végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek egyes tételeiről és mértékéről, valamint az elrendelő szerv részére történő igazolásáról és a költségek megtérítéséről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

22/2023. (VI. 30.) BM rendelet

az Egészségügyi Tudományos Tanácsot érintő egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

23/2023. (VI. 30.) BM rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 09. 01.

 

24/2023. (VI. 30.) BM rendelet

humánigazgatási és egyéb belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 11. 01.

 

12/2023. (VI. 30.) EM rendelet

a Koordináló szerv részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

13/2023. (VI. 30.) EM rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által közérdekből közzéteendő adatok köréről és a közzététel módjáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

14/2023. (VI. 30.) EM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

103/2023. (VI. 30.) KE határozat

alkotmánybírói tisztség betöltése alatt szünetelő bírói szolgálati viszony felmentéssel történő megszűnéséről

 

Módosított jogszabályok

 

653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 285/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet

a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a praxisközösségekről

Módosítja: 286/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet

az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól

Módosítja: 287/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja: 288/2023. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 30. 23 órától.

 

35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről

Módosítja: 31/2023. (VI. 30.) MNB r.

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól

Módosítja: 13/2023. (VI. 30.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól

Módosítja: 13/2023. (VI. 30.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

36/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

a kizárólag dohányboltban forgalmazható termékeken kívül dohányboltban forgalmazható termékekről és nyújtható szolgáltatásokról

Módosítja: 13/2023. (VI. 30.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

Módosítja: 14/2023. (VI. 30.) MK r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

68/2020. (XII. 23.) AM rendelet

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 26/2023. (VI. 30.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

13/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 26/2023. (VI. 30.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

14/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről

Módosítja: 26/2023. (VI. 30.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

15/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 26/2023. (VI. 30.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

17/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 26/2023. (VI. 30.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

19/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

Módosítja: 26/2023. (VI. 30.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja: 27/2023. (VI. 30.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

10/2012. (III. 14.) BM rendelet

a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól

Módosítja: 21/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

39/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól

Módosítja: 21/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

Módosítja: 22/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

Módosítja: 22/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

Módosítja: 22/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 23/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

Módosítja: 23/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja: 23/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 09. 01.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 23/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja: 23/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja: 23/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 23/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja: 23/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet

a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

39/2011. (XI. 15.) BM rendelet

a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

23/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

54/2016. (XII. 22.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

56/2016. (XII. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

45/2020. (XII. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2/2021. (I. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

43/2022. (XII. 19.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

47/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a szerződéses határvadász jogviszonyával, képzésével és vizsgáztatásának rendjével összefüggő egyes szabályokról

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 14/2023. (VI. 30.) EM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

37/2021. (XI. 25.) KKM rendelet

az Információs Hivatalban alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

Hatályon kívül helyezi: 14/2023. (VI. 30.) MK r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

83/2015. (XII. 30.) BM rendelet

a körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 21/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

3/2019. (I. 31.) BM rendelet

az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 21/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

12/2016. (V. 24.) NFM rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 12/2023. (VI. 30.) EM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/98.

Megjelent: 2023. 07. 04.

 

Új jogszabályok

 

25/2023. (VII. 4.) BM rendelet

a biztonsági összekötő személy rendszeres szakmai képzésére, továbbképzésére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

14/2023. (VII. 4.) HM rendelet

a Magyar Honvédség díszelgési feladatait ellátó szervezeteinek átalakulásával kapcsolatban a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

8/2023. (VII. 4.) IM rendelet

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

2/2023. (VII. 4.) TFM rendelet

a területfejlesztési célú fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2022. (X. 3.) TFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

1002/2023. (VII. 4.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozatának módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.040/2022/7. jogegységi hatályú határozata

Nem alapos a jogegységi panasz, ha a panasszal támadott határozat a Kúria korábbi, közzétett határozataitól jogkérdésben nem tért el, vagy eltért ugyan, de a korábbi közzétett határozat a Kúria által időközben meghozott jogegységi hatályú jogegységi panasz határozata folytán már nem hivatkozható, illetve, ha az eltérés indokolt volt.

 

Kúria Knk.II.39.057/2023/3. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 40/2023. számú határozata bírósági felülvizsgálatáról

 

Kúria Knk.II.39.058/2023/2. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 41/2023. számú határozata bírósági felülvizsgálatáról

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

1262/2023. (VII. 4.) Korm. határozat

a közkiadások hatékonyságának felülvizsgálatáról

 

1263/2023. (VII. 4.) Korm. határozat

a Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoportról

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

Módosított jogszabályok

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 14/2023. (VII. 4.) HM r.

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 14/2023. (VII. 4.) HM r.

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

a jogszabályszerkesztésről

Módosítja: 8/2023. (VII. 4.) IM r.

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

1/2022. (X. 3.) TFM rendelet

a területfejlesztési célú fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 2/2023. (VII. 4.) TFM r.

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja: 1002/2023. (VII. 4.) AB Tü. h.

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/99.

Megjelent: 2023. 07. 05.

 

Új jogszabályok

 

289/2023. (VII. 5.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

290/2023. (VII. 5.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

28/2023. (VII. 5.) AM rendelet

a Körös-éri Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 146/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 13.

 

13/2023. (VII. 5.) GFM rendelet

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

18/2023. (VII. 5.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság új tagjainak megválasztásáról

Hatályos: 2023. 07. 04.

 

19/2023. (VII. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 04.

 

Módosított jogszabályok

 

129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól

Módosítja: 290/2023. (VII. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

146/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a Körös-éri Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Módosítja: 28/2023. (VII. 5.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 13.

 

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Módosítja: 13/2023. (VII. 5.) GFM r.

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 19/2023. (VII. 5.) OGY h.

Hatályos: 2023. 07. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/100.

Megjelent: 2023. 07. 06.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LII. törvény

a pedagógusok új életpályájáról

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01., 2024. 07. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Hatályos: 2023. 07. 07., 2023. 07. 22., 2023. 07. 24., 2023. 08. 01., 2023. 09. 01., 2023. 09. 05., 2023. 10. 01., 2023. 11. 01., 2023. 12. 31., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01., 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CCVI. törvény

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXXII. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi L. törvény

a fizetési meghagyásos eljárásról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2023. évi LII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

 1. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 24.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07., 2023. 09. 05., 2023. 10. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07., 2023. 08. 01., 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi XLIII. törvény

a temetőkről és a temetkezésről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi CIV. törvény

a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

 1. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi XCVIII. törvény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi CLXVII. törvény

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

 1. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07., 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07., 2023. 07. 22., 2023. 08. 01., 2023. 09. 01., 2023. 09. 05., 2024. 01. 01., 2024. 07. 01.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07., 2024. 01. 01.

 

 1. évi CCXVII. törvény

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXIII. törvény

a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi LXVII. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01.

 

 1. évi CXXXVIII. törvény

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a hivatalos statisztikáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi CLVI. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07., 2023. 07. 24.

 

 1. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi XVI. törvény

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi XX. törvény

a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

 1. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi CXL. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi LIX. törvény

egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 12. 31.

 

 1. évi XXIV. törvény

a választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 1. évi XXV. törvény

a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 24.

 

 1. évi XXXI. törvény

igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07., 2024. 01. 01.

 

541/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes beruházási szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 2023. évi LIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/101.

Megjelent: 2023. 07. 06.

 

Új jogszabályok

 

291/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokkal és informatikai beszerzésekkel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

292/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet

a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó kormányrendelet-módosításokról

Hatályos: 2023. 07. 07., 2023. 08. 06.

 

293/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

294/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 09.

 

295/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

296/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

297/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet

az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 14., 2023. 08. 06.

 

26/2023. (VII. 6.) BM rendelet

a háziorvosok és fogorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről szóló 83/2022. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

14/2023. (VII. 6.) GFM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

1264/2023. (VII. 6.) Korm. határozat

a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1265/2023. (VII. 6.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

 

1266/2023. (VII. 6.) Korm. határozat

a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása alcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

1267/2023. (VII. 6.) Korm. határozat

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv iskolaőri feladatai ellátásának hatékonyabbá tétele érdekében szükséges feltételek biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja: 291/2023. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 291/2023. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról, valamint a nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenység összehangolt biztosításával összefüggő részletszabályokról

Módosítja: 291/2023. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 292/2023. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 292/2023. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 292/2023. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07., 2023. 08. 06.

 

78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 293/2023. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

Módosítja: 294/2023. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 09.

 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 295/2023. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 296/2023. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 297/2023. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 298/2023. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 14.

 

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja: 298/2023. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 14., 2023. 08. 06.

 

83/2022. (XII. 30.) BM rendelet

a háziorvosok és fogorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről

Módosítja: 26/2023. (VII. 6.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja: 14/2023. (VII. 6.) GFM r.

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

1438/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a kiemelt fővárosi sportegyesületek, valamint a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatás biztosításával összefüggő kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1265/2023. (VII. 6.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.