Heti EU jogász 2023. 30. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 30. héten a Hivatalos Lap 185 – 191. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/185.

Megjelent: 2023. 07. 24.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. július 20-i (EU) 2023/1524 RENDELETE

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodás értelmében a Moldovai Köztársaságból származó termékekre alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő ideiglenes kereskedelemliberalizációs intézkedésekről

Hatályos: 2023. 07. 25.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. július 20-i (EU) 2023/1525 RENDELETE

a lőszergyártás támogatásáról (ASAP)

Hatályos: 2023. 07. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 16-i (EU) 2023/1526 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökben használt érzékelők alapanyagaként szolgáló polivinilkloridban lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 13.

 

A TANÁCS 2023. július 20-i (KKBP) 2023/1527 HATÁROZATA

az Európai Unió koszovói különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és a (KKBP) 2020/1135 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A TANÁCS 2023. július 20-i (KKBP) 2023/1528 HATÁROZATA

az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló (KKBP) 2018/907 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. június 8-i 2011/65/EU IRÁNYELVE

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 16-i (EU) 2023/1526 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

 

A TANÁCS 2020. július 30-i (KKBP) 2020/1135 HATÁROZATA

az Európai Unió koszovói különleges képviselőjének kinevezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. július 20-i (KKBP) 2023/1527 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A TANÁCS 2018. június 25-i (KKBP) 2018/907 HATÁROZATA

az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

Módosítja: A TANÁCS 2023. július 20-i (KKBP) 2023/1528 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/186.

Megjelent: 2023. 07. 25.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. július 20-i (EU) 2023/1529 RENDELETE

az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújához Irán által nyújtott katonai támogatásra tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 6-i (EU) 2023/1530 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Tanacetum cinerariifolium kinyílt, érett virágaiból szénhidrogén-oldószerrel kinyert Chrysanthemum cinerariaefolium-kivonat 18. terméktípusba tartozó biocid termékek hatóanyagaként történő felhasználásának az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 08. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 18-i (EU) 2023/1531 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [“Bulgarsko kiselo mlyako” (OEM)]

Hatályos: 2023. 08. 14.

 

A TANÁCS 2023. július 20-i (KKBP) 2023/1532 HATÁROZATA

az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújához Irán által nyújtott katonai támogatásra tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 24-i (EU) 2023/1533 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikkének megfelelően az Ecoprofit környezetvédelmi vezetési rendszer követelményeinek a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) megfelelő követelményeit teljesítő követelményekként való elismeréséről

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 24-i (EU) 2023/1534 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az európai digitális innovációs központok induló hálózatát alkotó szervezeteknek az (EU) 2021/694 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő kiválasztásáról

Hatályos: 2023. 08. 14.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/187.

Megjelent: 2023. 07. 26.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 24-i (EU) 2023/1535 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/2019 és az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendeletnek az Acer campestre, az Acer palmatum, az Acer platanoides és az Acer pseudoplatanus bizonyos, az Egyesült Királyságból származó, ültetésre szánt növényei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 25-i (EU) 2023/1536 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található nikotin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 25-i (EU) 2023/1537 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2022/2379 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2026-os referenciaévre vonatkozóan a 2025-2027-es átmeneti rendszer során továbbítandó, a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó statisztikák, valamint a forgalomba hozott növényvédő szerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2023. 08. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 25-i (EU) 2023/1538 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a növénytermesztési statisztikák tekintetében az (EU) 2022/2379 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2023. 08. 15.

 

A TANÁCS 2023. július 20-i (EU) 2023/1539 HATÁROZATA

az Európai Ügyészség európai ügyészeinek kinevezéséről

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 25-i (EU) 2023/1540 HATÁROZATA

a kozmetikai termékek és az állatápolási termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról szóló (EU) 2021/1870 határozat módosításáról és helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A KÖZÉP-AFRIKAI FÉL KÖZÖTTI ÁTMENETI GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT GPM-BIZOTTSÁG 2023. július 6-i 1/2023 HATÁROZATA

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési GPM-albizottság létrehozásáról [2023/1541]

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 18-i (EU) 2018/2019 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. július 24-i (EU) 2023/1535 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2020. augusztus 21-i (EU) 2020/1213 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletéből törölt egyes növények, növényi termékek és egyéb áruk Unióba történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. július 24-i (EU) 2023/1535 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 29.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. július 25-i (EU) 2023/1536 RENDELETE

Hatályos: 2023. 08. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2021. október 22-i (EU) 2021/1870 HATÁROZATA

a kozmetikai termékek és az állatápolási termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. július 25-i (EU) 2023/1540 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/188.

Megjelent: 2023. 07. 27.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 26-i (EU) 2023/1545 RENDELETE

az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az allergén illatanyagok kozmetikai termékek címkézésén való feltüntetése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 26-i (EU) 2023/1546 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Pancetta de l’Ile de Beauté/Panzetta de l’Ile de Beauté” (OFJ), “Saucisson sec de l’Ile de Beauté/Salciccia de l’Ile de Beauté” (OFJ), “Bulagna de l’Ile de Beauté” (OFJ) és “Figatelli de l’Ile de Beauté/Figatellu de l’Ile de Beauté” (OFJ))

Hatályos: 2023. 08. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 26-i (EU) 2023/1547 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Gower Salt Marsh Lamb” (OEM))

Hatályos: 2023. 08. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. június 1-i (EU) 2023/1548 HATÁROZATA

az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2023/000 TA 2023 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

A TANÁCS 2023. július 10-i (EU) 2023/1549 HATÁROZATA

az Europol ügyvezetőigazgató-helyettesének kinevezéséről

Hatályos: 2023. 07. 10.

 

A TANÁCS 2023. július 25-i (EU) 2023/1550 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Németországi Szövetségi Köztársaság által javasolt egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 07. 25.

 

A TANÁCS 2023. július 25-i (EU) 2023/1551 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Németországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 218. és 232. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

A TANÁCS 2023. július 25-i (EU) 2023/1552 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2017/784 végrehajtási határozatnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 206. és 226. cikkétől eltérő, Olaszország által hozott különös intézkedésre vonatkozó felhatalmazási időszak és a különös intézkedés hatálya tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

A TANÁCS 2023. július 25-i (EU) 2023/1553 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Romániának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 218. és 232. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 19-i (EU) 2023/1554 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis horvátországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 25-i (EU) 2023/1555 HATÁROZATA

az európai hajóadatbázishoz és az európai hajószemélyzet-adatbázishoz való hozzáférés Svájc hatóságai számára történő biztosításáról

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. július 19-i (KKBP) 2023/1556 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a földközi-tengeri térségben folytatott katonai művelete (EUNAVFOR MED IRINI) engedélyének megerősítéséről (EUNAVFOR MED IRINI/2/2023)

Hatályos: 2023. 07. 19.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökben használt érzékelők alapanyagaként szolgáló polivinilkloridban lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2023. május 16-i (EU) 2023/1526 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvhez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i (EU) 2020/262 tanácsi irányelvhez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (iratkézbesítés)

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (1975. Évi TIR-egyezmény) módosításához

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (1975. évi TIR-egyezmény) módosításához

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. november 30-i 1223/2009/EK RENDELETE

a kozmetikai termékekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. július 26-i (EU) 2023/1545 RENDELETE

Hatályos: 2023. 08. 16.

 

A TANÁCS 2017. április 25-i (EU) 2017/784 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 206. és 226. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésének az Olasz Köztársaság részére történő engedélyezéséről és az (EU) 2015/1401 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. július 25-i (EU) 2023/1552 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/189.

Megjelent: 2023. 07. 27.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT (EU, Euratom) 2023/1469 KÖZLEMÉNYE

az Európai Unió 2023-as pénzügyi évre vonatkozó 1. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadásáról

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/190.

Megjelent: 2023. 07. 28.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 26-i (EU) 2023/1557 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. július 12-i (EU) 2023/1558 HATÁROZATA

az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak Belgium EGF/2023/001 BE/LNSA referenciaszámú kérelme nyomán történő igénybevételéről

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

A TANÁCS 2023. július 14-i (EU) 2023/1559 HATÁROZATA

a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló megállapodás résztvevőinek a megállapodás módosításairól szóló határozata tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról

Hatályos: 2023. 07. 14.

 

A TANÁCS 2023. július 20-i (EU) 2023/1560 HATÁROZATA

a kritikus fontosságú ásványok ellátási láncainak megerősítéséről szóló megállapodásra irányuló, az Amerikai Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 26-i (EU) 2023/1561 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

egy elnevezés földrajzi jelzésként való oltalom alá helyezése iránti kérelemnek az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikkének (1) bekezdése alapján történő elutasításáról (“sevani ishkhan” [OEM])

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 27-i (EU) 2023/1562 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a hajó-újrafeldolgozó létesítmények európai jegyzékének az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti összeállításáról szóló (EU) 2016/2323 végrehajtási határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 17.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 1995. június 28-i 1484/95/EK RENDELETE

a kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályoknak és az irányadó áraknak a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásalbumin tekintetében történő megállapításáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. július 26-i (EU) 2023/1557 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2016. december 19-i (EU) 2016/2323 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a hajó-újrafeldolgozó létesítmények európai jegyzékének a hajók újrafeldolgozásról szóló 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti összeállításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. július 27-i (EU) 2023/1562 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 08. 17.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/190/I.

Megjelent: 2023. 07. 28.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. július 28-i (EU) 2023/1563 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

A TANÁCS 2023. július 28-i (EU) 2023/1564 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 1183/2005/EK rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

A TANÁCS 2023. július 28-i (EU) 2023/1565 RENDELETE

a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 1183/2005/EK rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

A TANÁCS 2023. július 28-i (KKBP) 2023/1566 HATÁROZATA

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

A TANÁCS 2023. július 28-i (KKBP) 2023/1567 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

A TANÁCS 2023. július 28-i (KKBP) 2023/1568 HATÁROZATA

a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2014. március 17-i 269/2014/EU RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. július 28-i (EU) 2023/1563 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

A TANÁCS 2005. július 18-i 1183/2005/EK RENDELETE

a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. július 28-i (EU) 2023/1564 RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

A TANÁCS 2005. július 18-i 1183/2005/EK RENDELETE

a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. július 28-i (EU) 2023/1565 RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

A TANÁCS 2014. március 17-i 2014/145/KKBP HATÁROZATA

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. július 28-i (KKBP) 2023/1566 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

A TANÁCS 2010. december 20-i 2010/788/KKBP HATÁROZATA

a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. július 28-i (KKBP) 2023/1567 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

A TANÁCS 2010. december 20-i 2010/788/KKBP HATÁROZATA

a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. július 28-i (KKBP) 2023/1568 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/191.

Megjelent: 2023. 07. 28.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. július 12-i (EU) 2023/1542 RENDELETE

az elemekről, illetve akkumulátorokról és a hulladékelemekről, illetve -akkumulátorokról, a 2008/98/EK irányelv és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról, valamint a 2006/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 08. 17.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. július 12-i (EU) 2023/1543 RENDELETE

a büntetőeljárás során az elektronikus bizonyítékokkal kapcsolatban, valamint a büntetőeljárást követően a szabadságvesztés-büntetések végrehajtása céljából kibocsátott, közlésre kötelező európai határozatokról és megőrzésre kötelező európai határozatokról

Hatályos: 2023. 08. 17.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. július 12-i (EU) 2023/1544 IRÁNYELVE

a büntetőeljárásban az elektronikus bizonyítékok gyűjtése céljából a kijelölt telephelyek kijelöléséről és a jogi képviselők kinevezéséről szóló harmonizált szabályok meghatározásáról

Hatályos: 2023. 08. 17.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 RENDELETE

a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. július 12-i (EU) 2023/1542 RENDELETE

Hatályos: 2023. 08. 17.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. november 19-i 2008/98/EK IRÁNYELVE

a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. július 12-i (EU) 2023/1542 RENDELETE

Hatályos: 2023. 08. 17.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK IRÁNYELVE

az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. július 12-i (EU) 2023/1542 RENDELETE

Hatályos: 2025. 08. 18.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.