Heti jogász 2023. 30. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 30. héten a Magyar Közlöny 109 – 111. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/109.

Megjelent: 2023. 07. 24.

 

Új jogszabályok

 

336/2023. (VII. 24.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

337/2023. (VII. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

16/2023. (VII. 24.) MK rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 25.

 

16/2023. (VII. 24.) GFM rendelet

a gazdaságfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

Hatályos: 2023. 07. 25.

 

4/2023. (VII. 24.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal továbbképzési rendszeréről és a foglalkoztatottak továbbképzési kötelezettségéről

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

14/2023. (VII. 24.) AB határozat

a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/C. § (2) bekezdés b) pontjára vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

 

15/2023. (VII. 24.) AB határozat

a csődbűncselekmény sértettjéről szóló 6/2018. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1310/2023. (VII. 24.) Korm. határozat

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Hatályos: 2023. 07. 25.

 

1311/2023. (VII. 24.) Korm. határozat

a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1312/2023. (VII. 24.) Korm. határozat

a BBA-6.3.1/19-2021-00001 azonosító számú, “Közép-európai CBRN-E Kiképző Központ továbbfejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról

 

1313/2023. (VII. 24.) Korm. határozat

az Iváncsa község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1440/2020. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1314/2023. (VII. 24.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00106 azonosító számú, “Szegregált élethelyzet Páriban” című projekt összköltségének növeléséről

 

1315/2023. (VII. 24.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00015 azonosító számú, “Lakhatási feltételek javítása Pocsajon” című projekt összköltségének növeléséről, valamint az ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékétől történő eltéréséről

 

1316/2023. (VII. 24.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Vízisport Szövetség közötti megállapodás elfogadásáról

 

Módosított jogszabályok

 

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 336/2023. (VII. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja: 337/2023. (VII. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 337/2023. (VII. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja: 16/2023. (VII. 24.) MK r.

Hatályos: 2023. 07. 25.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 16/2023. (VII. 24.) MK r.

Hatályos: 2023. 07. 25.

 

21/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresített pénzügyőri munkakörökről, a képesítési előírásokról, valamint a munkaköri pótlékról

Módosítja: 4/2023. (VII. 24.) PM r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

Módosítja: 1311/2023. (VII. 24.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1440/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

az Iváncsa község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja: 1313/2023. (VII. 24.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 337/2023. (VII. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 337/2023. (VII. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 337/2023. (VII. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

11/2015. (IV. 9.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzési rendszeréről

Hatályon kívül helyezi: 4/2023. (VII. 24.) PM r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

6/2018. Büntető jogegységi határozat

a csődbűncselekmény sértettjéről

Hatályon kívül helyezi: 15/2023. (VII. 24.) AB hat.

Hatályos: 2023. 07. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/110.

Megjelent: 2023. 07. 25.

 

Új jogszabályok

 

338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. IdomSoft Zrt.-be történő beolvadásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

340/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

341/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet

a digitális oktatás-innovációs és képzési központ létrehozásáról és feladatairól, továbbá a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 09.

 

342/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

343/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet

az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

344/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet

a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

33/2023. (VII. 25.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről szóló 11/2023. (III. 31.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

15/2023. (VII. 25.) EM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2023. 07. 30.

 

16/2023. (VII. 25.) AB határozat

a Győri Törvényszék 103.Kpk.750.066/2023/11. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1317/2023. (VII. 25.) Korm. határozat

a Tudományos és Innovációs, Technológiai, Ipari és Logisztikai Park Tanácsról szóló 1166/2023. (IV. 28.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 02.

 

1318/2023. (VII. 25.) Korm. határozat

a Budapest XVIII. kerület Gulner Gyula Általános Iskola tanterem építéséről szóló 1637/2020. (X. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

Módosítja: 338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

Módosítja: 338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja: 338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egységes működési kézikönyvről

Módosítja: 339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

Módosítja: 339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

Módosítja: 339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról

Módosítja: 339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

Módosítja: 339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

Módosítja: 340/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 341/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 09.

 

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 342/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 343/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 344/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

11/2023. (III. 31.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről

Módosítja: 33/2023. (VII. 25.) MNB r.

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

1166/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a Tudományos és Innovációs, Technológiai, Ipari és Logisztikai Park Tanácsról

Módosítja: 1317/2023. (VII. 25.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 02.

 

1637/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Budapest XVIII. kerület Gulner Gyula Általános Iskola tanterem építéséről

Módosítja: 1318/2023. (VII. 25.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/111.

Megjelent: 2023. 07. 27.

 

Új jogszabályok

 

345/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a védelem terén folytatott stratégiai szintű megerősített együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 07. 28. – kivétellel.

 

346/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtási rendjéről szóló 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 28., 2023. 08. 01.

 

348/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

350/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

igazságügyi tárgyú kormányrendeletek jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 27.

 

351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladataiban bekövetkezett változások miatti módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

352/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, továbbá a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01., 2024. 01. 01.

 

353/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet, továbbá az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről szóló 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

354/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

355/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

356/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

14/2023. (VII. 27.) SZTFH rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

17/2023. (VII. 27.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 9/2023. (IV. 27.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

44/2023. (VII. 27.) AM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet

egyes felsőoktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 04., 2023. 09. 01.

 

1319/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

az Interreg VI-A NEXT Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Program finanszírozási megállapodásának elfogadásáról

 

1320/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar képviseletről

 

1321/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

az Egyetemes Postaegyesület 4. Rendkívüli Kongresszusán képviselendő magyar tárgyalási álláspont kialakításáról

 

1322/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz koordinációs és végrehajtási feladatait ellátó Miniszterelnökség és Miniszterelnöki Kabinetiroda humánkapacitás fejlesztésének finanszírozásáról

 

1323/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

egyes beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről, továbbá egyes kormányhatározatok visszavonásáról

 

1324/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

a Magyar Corvin-lánc Testület és a Magyar Corvin-lánc Iroda működésével összefüggő egyes intézkedésekről

 

1325/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

az Országos Építésügyi Nyilvántartás részét képező e-tanúsítvány alkalmazás fejlesztésének támogatásáról

 

1326/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

az Országos Kerékpárosbarát Szolgáltatói Hálózathoz kapcsolódó védjegy bejelentéséről és a vonatkozó minősítési rendszerről

 

1327/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

a bevett egyházak közfeladataihoz kapcsolódó energiaár-növekedés 2023. évi második ütemű kompenzálásáról

 

1328/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

fejezetrendi és címrendi kiegészítésről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról

 

1329/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2023. évi további egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásáról

 

1330/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

1331/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00128 azonosító számú, “A kiskőrösi Bem iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt összköltségének további növeléséről

 

1332/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

a Milipol Zrt., az AEROPLEX Kft., a RÁBA Futómű Kft., valamint a HM Zrínyi Nonprofit Kft. támogatási kérelmének a GINOP Plusz-3.2.1-21 azonosító számú, “A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című pályázaton való részvételéről

 

1333/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

a GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretében az ingatlanvásárlás költségtípusra elszámolható 2%-os korláttól való eltérésről

 

1334/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2019-00052 azonosító számú, “A MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztés – egységes szolgáltatási színvonalú járműpark kialakítása” című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

1335/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

a Debrecen város víziközműinfrastruktúra-fejlesztéseinek előkészítéséről és megvalósításáról szóló 1177/2023. (IV. 28.) Korm. határozat módosításáról

 

1336/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnak és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak a “Krízishelyzetre szóló támogatás” című, MAHOP-5.3.4-2023 azonosító számú felhíváson való részvételéről

 

1337/2023. (VII. 27.) Korm. határozat

a kőszegi volt MÁV Gyermekotthonban Új tudásközpont “Campus” kialakításáról szóló 1805/2021. (XI. 16.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtási rendjéről

Módosítja: 346/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 346/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 347/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28., 2023. 08. 01.

 

162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet

a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 347/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 347/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

236/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet

az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: 347/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról

Módosítja: 348/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

Módosítja: 349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja: 349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Módosítja: 349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Módosítja: 349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja: 349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja: 349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról

Módosítja: 349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

Módosítja: 349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

331/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási, köznevelési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja: 350/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 27.

 

350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról

Módosítja: 350/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 27.

 

418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 350/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 27.

 

420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól

Módosítja: 350/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 27.

 

421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 350/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 27.

 

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Módosítja: 351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja: 351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

Módosítja: 351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja: 351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet

az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

Módosítja: 351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja: 351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról

Módosítja: 351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 352/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01., 2024. 01. 01.

 

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 352/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 354/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja: 355/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 356/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Módosítja: 14/2023. (VII. 27.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

9/2023. (IV. 27.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

Módosítja: 17/2023. (VII. 27.) MK r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

Módosítja: 44/2023. (VII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja: 5/2023. (VII. 27.) KIM r.

Hatályos: 2023. 08. 04., 2023. 09. 01.

 

63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja: 5/2023. (VII. 27.) KIM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről

Módosítja: 5/2023. (VII. 27.) KIM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

Módosítja: 1328/2023. (VII. 27.) Korm. h.

 

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1330/2023. (VII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1334/2023. (VII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 07. 28.

 

1177/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a Debrecen város víziközműinfrastruktúra-fejlesztéseinek előkészítéséről és megvalósításáról

Módosítja: 1335/2023. (VII. 27.) Korm. h.

 

1805/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a kőszegi volt MÁV Gyermekotthonban Új tudásközpont “Campus” kialakításáról

Módosítja: 1337/2023. (VII. 27.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 353/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről

Hatályon kívül helyezi: 353/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1392/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar részvételről

Visszavonta: 1320/2023. (VII. 27.) Korm. határozat.

 

1154/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium komplex fejlesztéséről

Visszavonta: 1323/2023. (VII. 27.) Korm. határozat.

 

1543/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Külügyi és Külgazdasági Intézet és a Magyar Diplomáciai Akadémia épület felújítás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Visszavonta: 1323/2023. (VII. 27.) Korm. határozat.

 

1215/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Külügyi és Külgazdasági Intézet és a Magyar Diplomáciai Akadémia épülete felújításának megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

Visszavonta: 1323/2023. (VII. 27.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.