Újranyíltak az IPARJOG pályázatok

Idén összesen 500 millió forintos keretösszeget biztosít a kormány szellemi alkotások magyarországi és külföldi levédésére; hazai vállalkozásoknak, egyetemeknek, kutatóintézeteknek és magánszemélyeknek. A vissza nem térítendő támogatás célja, hogy a kevésbé tőkeerős hazai szereplők is lehetőséget kapjanak az iparjogvédelmi aktivitásuk növelésére, elősegítve termékük hatékony hasznosulását, akár a nemzetközi piacokon is.

Magyarország új innovációs stratégiájának, a Neumann János Programnak egyik legfontosabb eleme a magyar szabadalmak számának növelése. E célkitűzés elérését szolgálják a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által újra meghirdetett „Iparjog” pályázati felhívások. A rendelkezésre álló 500 millió forintos keretösszegből 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni a szabadalommal, használatiminta-oltalommal, növényfajta-oltalommal, formatervezési mintaoltalommal, védjegyoltalommal kapcsolatos bejelentések során felmerülő költségekre (ideértve például az iparjogvédelmi tanácsadás, az ügyvivői szolgáltatás, valamint a hatósági díjak költségét) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH) elindított eljárásokat követően. A támogatási összeg kedvezményezettenként legfeljebb 7,5 millió forint.

A pályázatokkal kapcsolatos részletek már elérhetők az NKFIH honlapján. A 2020-1.1.3-IPARJOG kódszámú pályázaton vállalkozások, egyetemek és más szervezetek kutatóhelyei, a 2021-1.1.1-IPARJOG kódszámú pályázaton pedig természetes személyek igényelhetnek támogatást szellemi tulajdonuk védelméhez.

Az alábbi határnapokig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

  • augusztus 31.
  • október 31.
  • december 15. 12:00 óra.

Szellemi-tulajdon-védelemmel kapcsolatban is forduljon a kamarához!

Szellemitulajdon-védelmi szolgáltatások

 

Forrás: SZTNH, NKFIH