Vállalkozások – egyetem: ezzel mindenki csak nyerhet

Egyre csökken a távolság az elméleti tudomány és a gyakorlat között, ami annak is köszönhető, hogy a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások mind többször használják egymás tudását és kapacitását. Az egyetemeken rendelkezésre álló szakmai potenciál, a kutatóhelyek, laborok lehetővé teszik azt a fajta fejlesztési munkát, amit egy-egy leendő termék, szolgáltatás megkíván, míg a vállalkozások a gyakorlati terep biztosítása mellett a termékfejlesztés, a piacra vitel, az értékesítés fázisait vállalhatják magukra. A baranyai vállalkozások is több területen működnek együtt egyetemekkel, nem csak a Pécsi Tudományegyetemmel, hogy milyen tapasztalatokkal, azt is körbejárjuk ebben a cikkben.

A humán erőforrás versenyképes megújulásáért

Egészen friss az az együttműködési megállapodás, amelyet a Pécsi Tudományegyetem kötött a Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel. Ennek alapja a régió, valamint a magyar gazdaság és társadalom teljesítményének, versenyképességének növelését célzó törekvések, illetve a humán erőforrás versenyképes megújulásának támogatása. Mindkét fél számára kiemelten fontos annak elősegítése, hogy a PTE-n végzett hallgatók a dél-dunántúli régióban helyezkedjenek el. A PTE egyik célja, hogy megfelelően felkészítse a munkaerőpiacra lépőket, oly módon, hogy ne csak munkába álljanak, de a piacon is tudjanak maradni. A munkaerőpiac roppant gyorsan változik, új foglalkozások keletkeznek, míg mások az informatika fejlődése, a mesterséges intelligencia elterjedése vagy egyéb okok miatt megszűnnek. Az együttműködés a Prohumán tapasztalatára és tudására építve lehetőséget ad az egyetem számára a képzések fejlesztésére, új képzések megalapítására. Ugyanakkor a megállapodásnak köszönhetően az intézmény a munkáltatók segítségére is lehet abban, hogy miként tartsanak meg olyan munkavállalókat, akikbe sok energiát és időt invesztáltak, de demográfiai vagy egyéb okokból elhagynák az adott pozíciót.

Az együttműködés keretében a közös célok megvalósítása érdekében a két fél rendszeres eszmecserét folytatva felderíti a régióra jellemző vállalati szintű gazdasági-társadalmi problémákat, azzal a céllal, hogy a kiválasztott projekteket a felsőoktatási intézményben folyó tudományos kutató- és oktatómunka keretében közös erőfeszítéssel oldják meg. Együttes munkával egy olyan rendszert, gyakorlatot kívánnak kialakítani, amely elősegíti a gazdálkodó szervezetek szintjén meglévő vagy kialakuló kihívásokra reagálni képes kutatói és oktatói munkát, ezáltal hasznosítva a felsőoktatási intézményben képződő tudást és jelen lévő kompetenciákat.

 

Z Elektronika: Fejlesztés, duális képzés, közös sikerek

– A Pécsi Tudományegyetemmel több együttműködésünk van, jelenleg fut egy K+F projektünk a Farmakológia Intézettel, a Kémiai Intézettel PoC (proof of concept) keretében műszerfejlesztést végzünk. Korábban igénybe vettük a Műszaki és Informatikai Kar (MIK) mérőlaborját EMC-mérésekhez, ezen a karon van egy választható tantárgyunk is Ipari méréstechnika címmel – mondja Dallos László, az elektronikai gyártással, fejlesztéssel foglalkozó pécsi Z Elektronika Kft. ügyvezetője. – A duális képzés keretében együttműködünk a Műszaki és Informatikai Karral, jelenleg 4 fő duális hallgatónk van. Szakmai gyakorlatra érkeznek hozzánk hallgatók, illetve a szakmai gyakorlat folytatásaként szakdolgozatot, diplomamunkát írnak az általunk definiált témákból. Ez nem kifejezetten csak a műszaki területre igaz, újabban a Közgazdaságtudományi Karról is érkeznek hallgatók, gyakornokok. Emellett részt veszünk a MIK Duális Akadémia programjában is. Elsősorban a helyi egyetemmel kívánunk együttműködni, mivel közös érdekünk, hogy az innováció területén fejlődést mutasson a régió. Hiszünk abban, hogy hosszú távon tartós fejlődés vonzó munkahelyek megteremtésével, K+F projektekkel és a tömeggyártás összekapcsolásával lehetséges. Így biztosítható a munkavállalók széles spektrumának foglalkoztatása, valamint az adott területekhez kapcsolódó know-how felépítése, valamint az egyetemekről kikerült friss diplomások régióban való foglalkoztatása. Persze ha esetleg a helyi egyetem adott témában nem rendelkezik megfelelő kompetenciával, akkor nyitottak vagyunk más egyetemek (BME, Óbudai Egyetem) felé is.

– Milyen tapasztalatokkal szolgál az együttműködés?

– Az első kapcsolatfelvétel döcögős volt, viszont utána egészen jól alakultak a dolgok. A közös siker annak is köszönhető, hogy mindkét fél érdekelt az együttműködésben. Tudomásul kell venni, hogy az egyetem elsődleges feladata az oktatás, viszont mindkét fél számára előnyös az együttműködés hosszú távon. Mi hallgatókat kapunk, rálátásunk van az oktatási anyagra, adott esetben vissza tudunk jelezni, vállalkozásunk pedig az egyetemi szabadalmak, ötletek megvalósulásához járulhat hozzá.

– Lesz-e folytatása az együttműködésnek?

– Természetesen szeretnénk a jövőben is együtt dolgozni, igyekszünk újabb fejlesztési, kutatási területeken együttműködni. Akár közös pályázatokon vagy akár pályázaton kívüli együttműködésre is nyitottak vagyunk, még akár úgy is, hogy a projekteket a Z Elektronika Kft. finanszírozza.

 

Körber: A PTE 6 karával együttműködés képzésben, kutatásban

– Vállalatunk 2018 óta stratégiai célkitűzésként kezeli a PTE-vel történő hosszú távú együttműködés folyamatos fejlesztését. A kapcsolat a mi részünkről is rendkívül gyümölcsöző, toborzási csatornánk 10% fölötti hányadát jelenti az egyetemi kapcsolatunkból származó új kollégáink aránya. A kooperációra 2023-ban is fókuszálunk, idén szeretnénk az egyetem minden karával folytatni a már meglévő vagy megkezdeni az új tartalmú kapcsolatok kiépítését – tudjuk meg Zalay Budától, a Körber Hungária Gépgyártó Kft. HR és Kommunikációs szegmensvezetőjétől. – A Körber és a PTE együttműködésének fontosabb elemei: 2022 decemberében hoztuk létre a PTE szervezeti egységeként a Körber Campus Kompetencia Központot a karokon átívelő együttműködés koordinálására. Három kar érintésével bevezettük a Körber korszerű vállalatmenedzsment gyakorlatorientált és szemléletformáló, szabadon választható campus-kreditpontos kurzust. Folyamatban van egy egyetemi szintű ösztöndíjas vetélkedő létrehozása. Emellett rendszeresen részt veszünk és támogatjuk az egyetem eseményeit. Egy Clen Tech pályázat keretében K+F+I programban valósítunk meg együttműködést, továbbá konferenciákat támogatunk és részt is veszünk ezeken. Illetve öt egyetemi karon helyeztünk ki a hallgatók tájékoztatására digitális információs tornyokat.

A Műszaki és Informatikai Karral 2014 óta valósítunk meg duális együttműködést a gépészmérnök, villamosmérnök és mérnökinformatikus gyakorlati képzésben. 2019 óta működtetjük a Körber Technológiák (elődje: Hauni Tehnológiák) Külső Tanszéket, illetve Körber egyedi gépgyártás és Esettanulmányok gyakorlatorientált és szemléletformáló, szabadon választható kreditpontos kurzusokat vezettünk be, emellett hegesztési és méréstechnikai kötelező gyakorlatot biztosítunk minden őszi és tavaszi szemeszterben a gyár területén. Kialakítottunk egy multimédiás oktatótermet is a karon, és rendszeresen részt veszünk a kar eseményein (Pollack Expo, ProgRace, Partners Day, gólyatábor, nyílt nap). Forgácsoló szerszámokat és alkatrészeket szereztünk be és ajándékoztunk a gépész tanműhely számára, jelenleg pedig kialakítás alatt van egy hallgatói közöségi tér. Oktatási segédanyagokat is (mobil TV-állványok, projektorok, PC-k, laptopok stb.) ajándékoztunk az elmúlt években. 2020 óta meghirdetjük a Körber Innivathon (hallgatói innovációs vetélkedő) ösztöndíjpályázatot, és gyakornoki programot alakítottunk ki a MIK hallgatói számára a Körber Hungáriánál. Közös kutatási programok, TDK dolgozati témák, szakdolgozati témák és konzulensi feladatok, záróvizsgabizottsági tagság, PhD-fokozat tantárgy-akkreditációhoz – ezek bővítik a karral való kapcsolatunkat.

A Közgazdaságtudományi Karral is szoros kapcsolatot ápolunk. Körber HR, Körber Pénzügyek, Körber Logisztika (előkészületben: recruitment és beszerzés) gyakorlatorientált és szemléletformáló, szabadon választható kreditpontos kurzusokat vezettünk be, illetve vállalatunknál gyakornoki programot alakítottunk ki a KTK hallgatói számára. Ezen a karon is létrehoztunk egy multimédiás oktatótermet, mint ahogy egy hallgatói közöségi tér kialakítása is folyamatban van. Szeretnénk meghirdetni egy ösztöndíjprogramot, de zajlanak közös kutatási programok, TDK dolgozati témákban, szakdolgozati témákban veszünk részt és konzulensi feladatokat látunk el, illetve tagként jelen vagyunk a záróvizsgabizottságokban. Támogatjuk a kar rendezvényeit és részt veszünk eseményeken (Karrierbörze, iExpo, Hackathon).

A Természettudományi Karon bevezettük a Körber nagyvállalti IT gyakorlatorientált és szemléletformáló szabadon választható, valamint a SAP-fejlesztői gyakorlatorientált kötelező kreditpontos kurzusokat, valamint a TTK hallgatói számára is kialakítottunk egy gyakornoki programot vállalatunknál. Ezen a karon is létrehoztunk egy multimédiás oktatótermet.

Az Állam- és Jogtudományi Karon bevezettük a Körber solution in law gyakorlatorientált és szemléletformáló szabadon választható, kreditpontos kurzust, és itt is működtetjük gyakornoki programunkat.

A Bölcsészettudományi Karon gyárlátogatással egybekötve HR-témájú előadást tartunk az emberi erőforrás tanácsadó képzésben részt vevő hallgatók számára, illetve gyakornoki programot működtetünk a kar hallgatói számára.

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar szakoktatóink fejlesztésében a partnerünk.

 

Magnus: Közös fejlesztés az Óbudai Egyetemmel

– Működő együttműködésünk kizárólag az Óbudai Egyetemmel van. Közös fejlesztésünk, projektünk az elektromos hajtásrendszerrel kapcsolatos, emellett együtt létesítünk innovációs parkot Kínában. Azért az Óbudai Egyetemet választottuk, mert ezzel az intézménnyel gördülékeny az együttműködésünk. Lehet egyeztetni velük, a kérdéseinkre, felvetéseinkre mindig kapunk választ, emellett hatékonyak és pontosak. Korrekt, jól működő társaságot ismertünk meg személyükben – tudjuk meg a Magnus Aircraft Zrt. vezérigazgatójától, Boros Lászlótól.

– Milyen tapasztalatokkal szolgál az együttműködés, minek köszönhető a közös siker? Hogyan tudja inspirálni egymást a két fél?

– Az együttműködés kiváló és hatékony. Nehezítő tényezők mindig vannak, de az a jó az egyetem vezetésében, hogy ezt mindig meg lehet beszélni és tovább lehet lépni. A szakmai kihívás és az eredmény kellően motiválja mind a két felet. Az együttműködésnek mindenképpen lesz folytatása, hiszen sok közös tervünk van még, számos új projektet tervezünk.

 

MATRO: Magas műszaki potenciállal az orvosi fejlesztésekben is jelen

– A tölcsérmellkas vagy cipészmellkas néven ismert fejlődési rendellenesség műtéti eljárásához készítettük el a beültetendő lemezt a PTE ÁOK felkérésére. Pécsett ugyanis kidolgoztak egy a korábbiaknál lényegesen rövidebb ideig tartó és jóval kisebb komplikációval járó eljárást, amelyhez 3D-technológiát is alkalmaztak. Ez egy összetett feladat volt, ahol orvosok, mérnökök, 3D-tervezők és fémmegmunkáló szakemberek működtek együtt. Azért választották a MATRO-t mint együttműködő partnert, mert cégünknél megvan az a fajta felkészültség és eszközpark, ami képessé tesz bennünket a 3D-tervek alapján a lemez elkészítésére. Emellett a közelmúltban a Természettudomány Kar számára laser kristálymegmunkálást végeztünk – számol be két egyetemmel kapcsolatos egyedi munkájukról Kleisz Zoltán, a MATRO Kft. tulajdonos-ügyvezetője. – Emellett meg kell említenünk évtizedes kapcsolatunkat a PTE Műszaki és Informatikai Karával, amelynek Gépészmérnök Tanszékével 2021-ben stratégiai együttműködési keretmegállapodást kötöttünk egyrészt oktatásra, illetve a kutatás-fejlesztés és az innováció területén megvalósuló közös projektekben való részvételre. A karral a duális képzés keretében dolgozunk együtt, rendszeresen fogadunk mérnökhallgatókat, akik nálunk töltik a gyakorlati képzési idejüket. A megállapodás oktatáshoz kapcsolódó fókuszterületének célja közös projekteken keresztül a tudományos ismeretek egymás közötti megosztása, a stratégiához kötődőé pedig az, hogy közös metódust alakítsanak ki a PTE képzési programjának és képzési portfóliójának összeállításakor. E megállapodás keretében egy fémnyomtató fejlesztéséhez szükséges speciális forgácsolt alkatrészek gyártásában nyújtottunk segítséget az egyetemnek. A kapcsolat olyan lehetőséget is teremt számunkra, hogy a vállalkozásunknál szakmai gyakorlatukat töltő szakmunkástanulók az egyetem gépész tanműhelyében tölthetnek el hetente két napot, amikor az ott rendelkezésre álló korszerű gépekkel sajátíthatják el szakmájuk alapfogásait.

– Milyen tapasztalatokkal szolgál az együttműködés?

– Alapvetően elmondható, hogy mindig erős szándék kell ahhoz, hogy elinduljon egy-egy projekt. Az elérhető output azonban még nem látható, illetve becsülhető meg. Mindenképpen folytatjuk az együttműködést az egyetemmel, szeretnénk az orvosi és a lézeres témával a valós célt, azaz olyan üzleti együttműködést elérni, amely eredményképpen mindkét fél számára gazdasági előny, tehát bevétel keletkezik.

K.T.