Heti EU jogász 2023. 36. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 36. héten a Hivatalos Lap 217 – 222. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/217.

Megjelent: 2023. 09. 04.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1682 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a dimetilglicin-nátriumsó brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról (az engedély jogosultja: Taminco BV), valamint a 371/2011/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 09. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2022. július 26-i (EU) 2023/1683 HATÁROZATA

a Franciaország által a La Rochelle-i repülőtér üzembentartója és az e repülőtéren működő bizonyos légitársaságok javára végrehajtott SA.26494 2012/C (korábbi 2012/NN) számú intézkedésről

Hatályos: 2023. 09. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 31-i (EU) 2023/1684 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis olaszországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2023. 09. 04.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2011. április 15-i 371/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a dimetilglicin-nátriumsó brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultjának neve: Taminco BV)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1682 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/218.

Megjelent: 2023. 09. 05.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2014. október 8-i (EU) 2023/1685 HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült csatlakozási jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Hatályos: 2014. 10. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 30-i (EU) 2023/1686 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2021/1698 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a tanúsított, ökológiai termelést folytató gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és ökológiai termékek harmadik országban végzett ellenőrzésére jogosult ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozó egyes eljárási követelmények, valamint a felügyeletükre vonatkozó egyes követelmények tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 08.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2021. július 13-i (EU) 2021/1698 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tanúsított, ökológiai termelést folytató gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és ökológiai termékek harmadik országban végzett ellenőrzésére jogosult ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozó eljárási követelmények, továbbá az ilyen ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek felügyeletére, valamint az általuk elvégzendő ellenőrzésekre és egyéb tevékenységekre vonatkozó szabályok tekintetében való kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 30-i (EU) 2023/1686 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 08.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/219.

Megjelent: 2023. 09. 06.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 30-i (EU) 2023/1687 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [“Espárrago de Navarra” (OFJ)]

Hatályos: 2023. 09. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 30-i (EU) 2023/1688 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [“Szabolcsi alma” (OFJ)]

Hatályos: 2023. 09. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 30-i (EU) 2023/1689 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről [Twaróg wędzony (HKT)]

Hatályos: 2023. 09. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 30-i (EU) 2023/1690 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Vorarlberger Alpkäse (OEM)]

Hatályos: 2023. 09. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 30-i (EU) 2023/1691 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Vorarlberger Bergkäse (OEM)]

Hatályos: 2023. 09. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 30-i (EU) 2023/1692 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló földrajzi jelzés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (“Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken”)

Hatályos: 2023. 09. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/220.

Megjelent: 2023. 09. 07.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 19-i (EU) 2023/1697 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásból adódó, az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti uniós nemzetközi kötelezettségeknek a tüskéscápa tekintetében történő végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 09. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 6-i (EU) 2023/1698 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a kálium-diformiátot tartalmazó készítmény kocák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról (az engedély jogosultja: ADDCON Europe GmbH) és a 104/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 09. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 6-i (EU) 2023/1699 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az attapulgitnak az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó takarmányadalékanyagként való besorolásáról

Hatályos: 2023. 09. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 6-i (EU) 2023/1700 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfiszaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Chilére, az Egyesült Királyságra, az Egyesült Államokra és Kanadára vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 6-i (EU) 2023/1701 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egyes előmunkáltrizs-fajtákra 2023. szeptember 7-től alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás részét képező 14-B. melléklet módosításainak az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról szóló, 2023. június 22-i (EU) 2023/1313 bizottsági határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 6-i (EU) 2023/1700 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 08.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2010. február 5-i 104/2010/EU RENDELETE

a kálium-diformát kocák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: BASF SE) és az 1200/2005/EK rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 6-i (EU) 2023/1698 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 7-i (EU) 2023/507 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egyes előmunkáltrizs-fajtákra 2023. március 8-tól alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 6-i (EU) 2023/1701 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/221.

Megjelent: 2023. 09. 08.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 1-i (EU) 2023/1702 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Milas Yagli Zeytini” (OEM))

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1703 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Trichoderma reesei CBS 143953 által termelt endo-1,4-béta-xilanázt és a Trichoderma reesei CBS 143945 által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanázt tartalmazó készítmény baromfifajok, elválasztott malacok, hízósertések, szoptató kocák és kevésbé jelentős sertésfélék (elválasztott malacok, hízósertések és szoptató kocák) takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról, e készítmény szopós malacok és kevésbé jelentős sertésfélék (szopós malacok) takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Danisco (UK) Ltd, amely kereskedelmi forgalmát Danisco Animal Nutrition néven bonyolítja, és amelyet a Genencor International B.V. képvisel), valamint a 337/2011/EU rendelet és az (EU) 2016/997 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1704 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Pediococcus pentosaceus DSM 23376-ot tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról és az 1119/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1705 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus subtilis CGMCC 13326 által termelt riboflavin (B2 vitamin) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1706 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/1201 végrehajtási rendeletnek a Xylella fastidiosa fajra ismerten fogékony növények jegyzéke tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1707 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 2-acetilfurán és a 2-pentilfurán valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1708 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a karbamid kifejlett bendővel rendelkező kérődzők takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról és a 839/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1709 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625-öt tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1710 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az ammónium-klorid-készítmény valamennyi kérődző, valamint macskák és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról, az ammónium-klorid-készítmény kocák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Latochema Co. Ltd.), továbbá a 832/2012/EU és az (EU) 2016/1007 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1711 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Aspergillus oryzae NRRL 458 fermentációs termékét tartalmazó készítmény tejelő tehenek takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról és az 537/2007/EK végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (az engedély jogosultja: Biozyme Incorporated)

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1712 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Sunset Yellow FCF macskák, kutyák, díszhalak, magevő díszmadarak és kis rágcsálók takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1713 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Trichoderma reesei ATCC PTA-5588 által termelt endo-1,4-béta-xilanázt, a Bacillus subtilis CBS 148232 által termelt proteázt és a Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 által termelt alfa-amilázt tartalmazó készítmény brojlercsirkék, tojójércék és kevésbé jelentős baromfifajok számára történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Danisco (UK) Ltd, amelyet az Unióban a Genencor International B.V. képvisel)

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

AZ EGYESÜLT NEMZETEK EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK (ENSZ-EGB) INFORMÁCIÓJA

92. számú előírásáról – Egységes rendelkezések az L1, az L2, az L3, az L4 és az L5 kategóriájú járművekbe szánt nem eredeti kipufogó-hangtompító csererendszerek (NORESS) zajkibocsátás tekintetében történő jóváhagyásáról [2023/1714]

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2012. november 29-i 1119/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673-at, a Pediococcus pentosaceus DSM 23376-ot, NCIMB 12455-öt és NCIMB 30168-at, a Lactobacillus plantarum DSM 3676-ot és DSM 3677-et és a Lactobacillus buchneri DSM 13573-at tartalmazó készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1704 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2020. augusztus 14-i (EU) 2020/1201 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1706 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2011. április 7-i 337/2011/EU RENDELETE

endo-1,4-béta-xilanázt és endo-1,3(4)-béta-glükanázt tartalmazó enzimkészítménynek baromfi, elválasztott malac és hízósertés takarmányozásához takarmányadalékként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Danisco (UK) Ltd, amely kereskedelmi forgalmát Danisco Animal Nutrition néven bonyolítja, és amelyet a Genencor International B.V. képvisel)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1703 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2016. június 21-i (EU) 2016/997 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8 és a Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6 szoptató kocák és kevésbé jelentős sertésfélék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Danisco (UK) Ltd, amely kereskedelmi forgalmát Danisco Animal Nutrition néven bonyolítja, és amelyet a Genencor International B.V. képvisel)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1703 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2012. szeptember 18-i 839/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a karbamid kérődzők takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1708 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2012. szeptember 17-i 832/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az ammónium-klorid-készítmény hízóbárányok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja a Latochema Co Ltd.)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1710 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2016. június 22-i (EU) 2016/1007 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a hízóbárányoktól eltérő kérődzők, valamint a macskák és a kutyák takarmányaiban az ammónium-klorid mint takarmány-adalékanyag engedélyezéséről (az engedély jogosultja a Latochema Co. Ltd)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1710 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2007. május 15-i 537/2007/EK RENDELETE

az Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) fermentációs termék takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/1711 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/221/I.

Megjelent: 2023. 09. 08.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. szeptember 8-i (EU) 2023/1715 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 09. 08.

 

A TANÁCS 2023. szeptember 8-i (KKBP) 2023/1716 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 08.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (EU) 2020/1998 RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 8-i (EU) 2023/1715 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 08.

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (KKBP) 2020/1999 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. szeptember 8-i (KKBP) 2023/1716 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 09. 08.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/222.

Megjelent: 2023. 09. 08.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 10-i (EU) 2023/1693 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló (EU) 2019/773 végrehajtási rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 10-i (EU) 2023/1694 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 321/2013/EU, az 1299/2014/EU, az 1300/2014/EU, az 1301/2014/EU, az 1302/2014/EU és az 1304/2014/EU bizottsági rendelet, valamint az (EU) 2019/777 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 10-i (EU) 2023/1695 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Európai Unió vasúti rendszerének az ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és az (EU) 2016/919 rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 10-i (EU) 2023/1696 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 2011/665/EU végrehajtási határozatnak az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 48. cikkében említett engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartására vonatkozó előírások tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 08.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2019. május 16-i (EU) 2019/773 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 10-i (EU) 2023/1693 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2013. március 13-i 321/2013/EU RENDELETE

az Európai Unió vasúti rendszere “járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2006/861/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 10-i (EU) 2023/1694 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2014. november 18-i 1299/2014/EU RENDELETE

az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 10-i (EU) 2023/1694 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2014. november 18-i 1300/2014/EU RENDELETE

az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 10-i (EU) 2023/1694 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2014. november 18-i 1301/2014/EU RENDELETE

az Európai Unió vasúti rendszerének “energia” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 10-i (EU) 2023/1694 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2014. november 18-i 1302/2014/EU RENDELETE

az Európai Unió vasúti rendszerének “járművek – mozdonyok és személyszállító járművek” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 10-i (EU) 2023/1694 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2014. november 26-i 1304/2014/EU RENDELETE

a “járművek – zaj” alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 10-i (EU) 2023/1694 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2019. május 16-i (EU) 2019/777 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2014/880/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 10-i (EU) 2023/1694 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2011. október 4-i 2011/665/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az engedélyezett vasútijármű-típusok európai nyilvántartásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 10-i (EU) 2023/1696 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 09. 08.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2016. május 27-i (EU) 2016/919 RENDELETE

az Európai Unió vasúti rendszerének “ellenőrző-irányító és jelző” alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 10-i (EU) 2023/1695 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.