Heti EU jogász 2023. 37. hét

 Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 37. héten a Hivatalos Lap 223 – 228. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/223.

Megjelent: 2023. 09. 11.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 27-i (EU) 2023/1717 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vezetékes töltésre alkalmas valamennyi rádióberendezés-kategória vagy -csoport töltőaljzatára és töltési kommunikációs protokolljára vonatkozó műszaki előírások tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 8-i (EU) 2023/1718 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően egymással nagymértékben korreláló pénznemek tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló (EU) 2015/2197 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 8-i (EU) 2023/1719 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található izoxaben, metaldehid, Metarhizium brunneum Ma 43 törzs, paklobutrazol és egyenes láncú lepkeferomonok (SCLP) maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. szeptember 5-i (KKBP) 2023/1720 HATÁROZATA

valamely harmadik államnak az Európai Unió mozambiki katonai kiképzési missziójához (EUTM Mozambik) történő hozzájárulása elfogadásáról (EUTM Mozambik/1/2023)

Hatályos: 2023. 09. 05.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 2014/53/EU IRÁNYELVE

a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 27-i (EU) 2023/1717 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2015. november 27-i (EU) 2015/2197 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően egymással nagymértékben korreláló pénznemek tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 8-i (EU) 2023/1718 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 8-i (EU) 2023/1719 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/224.

Megjelent: 2023. 09. 12.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 11-i (EU) 2023/1753 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található piriproxifen megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 11-i (EU) 2023/1754 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU rendelet német nyelvi változatának helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 10. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 11-i (EU) 2023/1755 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a zsírsavak desztillációs maradéka kis kockázatú hatóanyagnak az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 11-i (EU) 2023/1756 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Cydia pomonella granulovirus (CpGV) kis kockázatú hatóanyagnak az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 11-i (EU) 2023/1757 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a benszulfuron, a klórmekvát, a klórtoluron, a klomazon, a daminozid, a deltametrin, az eugenol, a fludioxonil, a flufenacet, a flumetralin, a fosztiazát, a geraniol, az MCPA, az MCPB, a propakizafop, a proszulfokarb, a kizalofop-P-etil, a kizalofop-P-tefuril, a nátrium-5-nitroguajakolát, a nátrium-o-nitrofenolát, a nátrium-p-nitrofenolát, a szulfuril-fluorid, a tebufenpirad, a timol és a tritoszulfuron hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 11-i (EU) 2023/1758 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “SALVECO SALVESAFE PRODUCTS” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 10. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 11-i (EU) 2023/1759 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2019/2022 rendelet és az (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló rendelet támogatása céljából kidolgozott, a háztartási mosogatógépekre vonatkozó harmonizált szabványokról

Hatályos: 2023. 09. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 11-i (EU) 2023/1760 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Ausztráliában történő repcemagtermesztésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás jellemző mértékére vonatkozó információkat tartalmazó jelentés elismeréséről az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 31. cikkének (3) és (4) bekezdése alapján

Hatályos: 2023. 10. 02.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 11-i (EU) 2023/1753 RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 11-i (EU) 2023/1755 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 11-i (EU) 2023/1756 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 11-i (EU) 2023/1757 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 02.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2021. június 3-i (EU) 2021/913 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2019/2022 rendelet és az (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló rendelet támogatása céljából kidolgozott, a háztartási mosogatógépekre vonatkozó harmonizált szabványokról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 11-i (EU) 2023/1759 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 09. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/225.

Megjelent: 2023. 09. 13.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 6-i (EU) 2023/1761 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [“Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel” (OFJ)]

Hatályos: 2023. 10. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 6-i (EU) 2023/1762 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy szeszes italra vonatkozó földrajzi jelzésnek az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkének (2) bekezdése alapján történő bejegyzéséről (“Sárréti kökénypálinka”)

Hatályos: 2023. 10. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1763 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Lactic acid Family – Quatchem” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 10. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1764 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az “Oxy-Pharm H2O2” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 10. 03.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/226.

Megjelent: 2023. 09. 14.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a közúti árufuvarozásról szóló megállapodás hatálybalépéséről

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és Ukrajna közötti, a közúti árufuvarozásról szóló megállapodás hatálybalépéséről

 

A TANÁCS 2023. szeptember 13-i (EU) 2023/1765 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 09. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1766 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 658/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységekért fizetendő díjak összegének az inflációs ráta alapján való kiigazítása céljából történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

A TANÁCS 2023. szeptember 13-i (KKBP) 2023/1767 HATÁROZATA

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 15.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Európai Unió 2023-as pénzügyi évre vonatkozó 1. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása (EU, Euratom) 2023/1469

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az (EU) 2022/2379 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2026-os referenciaévre vonatkozóan a 2025-2027-es átmeneti rendszer során továbbítandó, a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó statisztikák, valamint a forgalomba hozott növényvédő szerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2023. július 25-i (EU) 2023/1537 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a növénytermesztési statisztikák tekintetében az (EU) 2022/2379 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2023. július 25-i (EU) 2023/1538 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2014. március 17-i 269/2014/EU RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. szeptember 13-i (EU) 2023/1765 RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 15.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. május 15-i 658/2014/EU RENDELETE

az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységekért fizetendő díjakról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1766 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

A TANÁCS 2014. március 17-i 2014/145/KKBP HATÁROZATA

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. szeptember 13-i (KKBP) 2023/1767 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 09. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/227.

Megjelent: 2023. 09. 14.

 

Új jogszabályok

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 146/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1721]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 147/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1722]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 148/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1723]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 149/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1724]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 150/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1725]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 151/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1726]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 152/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1727]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 153/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1728]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 154/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1729]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 155/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1730]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 156/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1731]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 157/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1732]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 158/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1733]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 159/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1734]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 160/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1735]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 161/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1736]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 162/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1737]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 163/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1738]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 164/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1739]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 165/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVII. mellékletének (Szellemi tulajdon) módosításáról [2023/1740]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 166/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1741]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 167/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1742]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 168/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1743]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 169/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1744]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 170/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról [2023/1745]

Hatályos: 2020. 10. 24.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 171/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2023/1746]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 172/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2023/1747]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 173/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2023/1748]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 174/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2023/1749]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 23-i 175/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2023/1750]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. október 30-i 176/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1751]

Hatályos: 2020. 10. 30.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/228.

Megjelent: 2023. 09. 15.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 14-i (EU) 2023/1768 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a légiforgalmi szolgáltatási és léginavigációs szolgálati rendszerek, valamint a légiforgalmi szolgáltatási és léginavigációs szolgálati rendszerelemek tanúsítására és a velük kapcsolatos nyilatkozattételre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1769 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a légiforgalmi szolgáltatási/léginavigációs szolgálati rendszerek és rendszerelemek tervezésében vagy gyártásában részt vevő szervezetek jóváhagyására vonatkozó műszaki követelmények és igazgatási eljárások meghatározásáról, valamint az (EU) 2023/203 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1770 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egységes európai égbolt légterének használatához szükséges légijármű-felszerelésekre és az egységes európai égbolt légterének használatával kapcsolatos üzemeltetési szabályokra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, továbbá a 29/2009/EK rendelet, valamint az 1206/2011/EU, az 1207/2011/EU és az 1079/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1771 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/373 végrehajtási rendeletnek a légiforgalmi szolgáltatási és léginavigációs szolgálati rendszerek és rendszerelemek tekintetében történő módosításáról, valamint az 1032/2006/EK, a 633/2007/EK és a 262/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1772 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 923/2012/EU végrehajtási rendeletnek a légiforgalmi szolgáltatási és léginavigációs szolgálati rendszereknek és rendszerelemeknek az egységes európai égbolt légterében való használatával kapcsolatos üzemeltetési szabályok tekintetében történő módosításáról és az 1033/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/1773 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2023/956 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átmeneti időszak alatt az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus alkalmazásában fennálló jelentéstételi kötelezettségek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2023. 09. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 14-i (EU) 2023/1774 RENDELETE

az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 14-i (EU) 2023/1775 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli rozsdamentes acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló (EU) 2018/330 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 14-i (EU) 2023/1776 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó melamin behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Hatályos: 2023. 09. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 14-i (EU) 2023/1777 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az üzemanyagcélú, megújuló etanol behozatalára vonatkozó visszamenőleges uniós felügyelet bevezetéséről

Hatályos: 2023. 09. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1778 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis svédországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2023. 09. 15.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2022. október 27-i (EU) 2023/203 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az 1321/2014/EU, a 965/2012/EU, az 1178/2011/EU és az (EU) 2015/340 bizottsági rendelet, továbbá az (EU) 2017/373 és az (EU) 2021/664 bizottsági végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek, valamint a 748/2012/EU, az 1321/2014/EU, a 965/2012/EU, az 1178/2011/EU, az (EU) 2015/340 és a 139/2014/EU bizottsági rendelet, továbbá az (EU) 2017/373 és az (EU) 2021/664 bizottsági végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó illetékes hatóságok tekintetében a repülésbiztonságra potenciálisan hatást gyakorló információbiztonsági kockázatok kezelésére vonatkozó követelmények tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1178/2011/EU, a 748/2012/EU, a 965/2012/EU, a 139/2014/EU, az 1321/2014/EU és az (EU) 2015/340 bizottsági rendelet, továbbá az (EU) 2017/373 és az (EU) 2021/664 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1769 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2017. március 1-i (EU) 2017/373 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1771 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1772 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2018. március 5-i (EU) 2018/330 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli rozsdamentes acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 14-i (EU) 2023/1775 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 16.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2009. január 16-i 29/2009/EK RENDELETE

az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1770 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2011. november 22-i 1206/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egységes európai égbolton belül légtérellenőrzésre szolgáló légijármű-azonosításra vonatkozó követelmények megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1770 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2011. november 22-i 1207/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egységes európai égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1770 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2012. november 16-i 1079/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1770 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2006. július 6-i 1032/2006/EK RENDELETE

az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1771 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2007. június 7-i 633/2007/EK RENDELETE

az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légijáratok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll használatára vonatkozó követelmények megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1771 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2009. március 30-i 262/2009/EK RENDELETE

az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1771 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2006. július 4-i 1033/2006/EK RENDELETE

az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 12-i (EU) 2023/1772 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/228/I.

Megjelent: 2023. 09. 15.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. szeptember 15-i (EU) 2023/1779 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 09. 15.

 

A TANÁCS 2023. szeptember 15-i (KKBP) 2023/1780 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 09. 15.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2011. április 12-i 359/2011/EU RENDELETE

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. szeptember 15-i (EU) 2023/1779 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 15.

 

A TANÁCS 2011. április 12-i 2011/235/KKBP HATÁROZATA

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. szeptember 15-i (KKBP) 2023/1780 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 09. 15.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.